Mgr inż. Piotr Ablewski – Najlepszy Absolwent UMK w roku 2014/15

Najlepszym absolwentem Wydziału roku 2014/15 został decyzją Rady Wydziału mgr inż. Piotr Ablewski. Senat UMK nadał mu również tytuł Najlepszego Absolwenta UMK. Mgr Ablewski ukończył w roku 2014/15 studia drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana. W roku 2015 kończy również pierwszy stopień fizyki. Dwukrotnie, w latach 2012/13 i 2013/14, zdobył tytuł najlepszego studenta Wydziału FAiIS. W latach 2012/13 i 2014/15 był stypendystą Ministra NiSW. Był również stypendystą w programie TEAM kierowanym przez jego promotora. Jako student brał udział w  projektach skupionych na budowie Polskiego Atomowego Zegara Optycznego. W czasie studiów został współautorem pięciu artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Aktywnie uczestniczył w naukowym ruchu studenckim, przede wszystkim jako członek i  przez kilka lat przewodniczący koła naukowego studentów informatyki stosowanej.

W roku 2015/16 mgr Piotr Ablewski rozpoczął studia doktoranckie na WFAiIS. Zajmuje się nadal atomowym zegarem optycznym. 

mgr inż. Piotr Ablewski - Najlepszy Absowent UMK roku 2014/15