II Pracownia Fizyczna

Podręczniki

Każde zadanie posiada odrębny wykaz literatury. Opiekun zadania pomaga studentowi w wyborze najbardziej właściwych pozycji lub sugeruje inne pozycje. Poniżej wymienione książki stanowią źródło wiedzy niezbędne w II Pracowni Fizycznej:

Fizyka ogólna

 • David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Podstawy fizyki. T. 1-5. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005/2006.
 • R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. Feynmana wykłady z fizyki. T. 1-3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Fizyka atomowa i spektroskopia

 • Hermann Haken, Hans Christoph Wolf. Atomy i kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Wolfgang Demtröder. Spektroskopia laserowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Fizyka ciała stałego

 • Neil W. Ashcroft, N. David Mermin. Fizyka ciała stałego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • C. Kittel. Wstęp do fizyki ciała stałego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 • K. W. Szalimowa. Fizyka półprzewodników. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

Optoelektronika i fizyka laserów

 • Bernard Ziętek. Lasery. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Bernard Ziętek. Optoelektronika. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Koichi Shimoda. Wstęp do fizyki laserów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Fizyka jądrowa

 • Ewa Skrzypczak, Zygmunt Szefliński. Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Adam Strzałkowski. Wstęp do fizyki jądra atomowego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • Janusz Araminowicz, Krystyna Małuszyńska, Marian Przytuła. Laboratorium fizyki jądrowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.