Klaster COK - dostęp

Do klastra COK należy logować się przez węzeł dostępowy cokmaster (IP: 158.75.5.238) przy pomocy ssh.

Logowanie na serwerze dostępowym jest możliwe z całej sieci IF.

Zakładanie konta

W celu założenia konta dla pracownika należy skontaktować się z administratorem klastra (dr Sławomir Zelek, e-mail: zelek @ fizyka.umk.pl) podając następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail na serwerze wydziałowym (w domenie fizyka.umk.pl)

Konto będzie założone z takim samym identyfikatorem, jak w adresie e-mail

Hasło można zmienić przy pomocy polecenia passwd.