Infrastruktura

ROWEROWNIA

Zapraszamy do korzystania z rowerowni znajdującej się w budynku Instytutu Fizyki (po lewej stronie przed głównym wejściem do budynku).

Z rowerowni mogą korzystać wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci WFAiIS.

Drzwi otwierane są za pomocą karty lub legitymacji studenckiej/doktoranckiej, której nadane zostały uprawnienia umożliwiające wejście do pomieszczenia. Wszystkie karty pracowników i doktorantów mają automatycznie nadawane takie uprawnienia, natomiast studenci i doktoranci chcący korzystać z rowerowni przy użyciu legitymacji powinni zgłosić się do Pana Pawła Binnebesela, tel. (056) 611 32 65.

UWAGA - przy wychodzeniu z pomieszczenia drzwi otwierają się automatycznie, ale przy samych drzwiach jest dodatkowy przycisk otwierania awaryjnego, obok niego znajduje się włącznik światła, natomiast dalej w pomieszczeniu zainstalowano także czujnik ruchu. Dodatkowo zainstalowana jest kamera z podglądem w portierni.

Rowery należy bezwzględnie wiązać do zamontowanych stojaków.

 

ŁAZIENKA Z PRYSZNICEM

Ogólnodostępna łazienka z prysznicem znajduje się w pom. 251 (poziom -1), w drugim skrzydle budynku, po lewej stronie, przed wejściem do Zakładu Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla.

Z łazienki mogą korzystać wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci WFAiIS - klucz do łazienki znajduje się w portierni. Studenci, którzy chcą skorzystać z prysznica otrzymują klucz za okazaniem legitymacji.

 

PARKING

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych od wielu lat obowiązują następujący zasady z jego korzystania:

1.      W godzinach 7-15 z parkingu mogą korzystać wyłącznie pracownicy, doktoranci WFAiIS oraz studenci niepełnosprawni posiadający karty parkingowe.

2.      Po godzinie 15 parking dostępny jest również dla studentów.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

 

DOSTĘP DO POMIESZCZEŃ, POBIERANIE KLUCZA (studenci, doktoranci, osoby niezatrudnione - z wyjątkiem profesorów emerytowanych)

Dostęp do sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i laboratoriów, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne - upoważnieniem jest plan zajęć.

Aby uzyskać upoważnienie dla studenta, doktoranta, osoby spoza IF należy wypełnić (wszystkie pola), wydrukować, podpisać upoważnienie (formularz), uzyskać podpis kierownika zakładu, opiekuna koła naukowego, bezpośredniego przełożonego i złożyć w sekretariacie IF. Podpis osoby upoważnianej nie jest w tym momencie konieczny . Osoby wnioskujące o upoważnienie proszone są o dopilnowanie, aby ewentualnie anulować upoważnienia, jeśli wystąpi taka okoliczność.

W niektórych przypadkach powyższa procedura może dotyczyć także pracowników (dostęp do pokoi, laboratoriów innych zespołów/pracowników).

 

DEFIBRYLATOR AED

W portierni Instytutu FIzyki dostępny jest automatyczny defibrylator zewnętrzny AED - urządzenie ratujące życie w przypadku zatrzymania akcji pracy serca. Instrukcja obsługi znajduje się m.in. na stronie http://aed24.pl/defibrylator/