Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2016/17

Informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego roku akademickiego 2016/17 odbędzie się w terminach:

I tura: 2.02.2017, godz. 19:00 do 8.02.2017, godz. 05:30

II tura: 13.02.2017, godz. 19:00 do 20.02.2017, godz. 05:30

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rejestracji tutaj. Znajdą tam Państwo m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i problemy. 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE W SEMESTRZE  LETNIM  ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 zostanie uruchomiona

13 lutego 2017r. o godz. 13:00

Więcej informacji na temat zajęć ogólnouniwersyteckich jest dostępnych pod adresem: http://portal.umk.pl/web/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie.

 Komunikaty w sprawie rejestracji

17.02.2017

Informujemy, że planowana jest III tura w terminie: 21.02.2017 godz.6.30- 27.02.2017 godz. 5.30. III tura przeznaczona będzie dla studentów II stopnia Fizyki Technicznej i Informatyki Stosowanej z rekrutacji śródrocznej.

Jednocześnie informujemy, że kursy komputerowe do wyboru na których zapisane jest mniej niż 5 osób, nie zostaną uruchomione.  Na dzień dzisiejszy są to: KK-MATL, 16JFA-DZ, 15KKN-DW, KK-ALSTOCH, 15KK-PASL, KK-PYTH2, ALGLICZB, M-KODKOK, 15KKJ-DW oraz wykład FTP. W III turze prosimy o przerejestrowanie się na inne kursy lub zajęcia.

13.02.2017

Informujemy, że zostały zwiększone limity na zajęcia w grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych.

Przypominamy, że II tura przeznaczona jest dla osób posiadających warunkowy wpis bądź powtarzanie. Osoby, które powinny zapisać się tylko na część przedmiotu prosimy, aby rejestrowały się  na całość przedmiotu i jednocześnie złożyły stosowne podanie o wypisanie (tylko z tej części której nie muszą zaliczać).

Osoby, mające zgodę Pani Prodziekan ds. Studenckich na zaliczanie przedmiotów awansem prosimy o złożenie podania o wpisanie na zajęcia.

Fizyka Techniczna s2, spec. fizyka medyczna- w semestrze letnim  przedmiot Organizacja służby zdrowia (OSZDR) został zastąpiony przez przedmiot Bezpieczeństwo radiologiczne w medycynie (BEZRAD). Osoby zapisane na Organizację słuzby zdrowia zostaną przepisane.

10.02.2017

Fizyka Techniczna s.2 (moduł inżynierski)

W planie uwzględniono możliwość wyboru przedmiotów: Mikroprocesory i technika mikroprocesorowa (MITEMI) oraz Komputer jako narzędzie pomiarowe (POMIAR) podczas II tury rejestracji.

Jednocześnie, z powodów organizacyjnych, zajęcia (wykład + lab.) z przedmiotu TECYFR zostają przeniesione z I roku na rok II, tj. zaliczenie z tego przedmiotu będzie wymagane w roku akademickim 2017/18.

Informatyka Stosowana s.1 rok III

Na prośbę prowadzących zmieniły się terminy zajęć z Pracowni problemów numerycznych. Prosimy o korektę indywidualnych planów zajęć w II turze rejestracji.

Informatyka Stosowana s.1 rok I

W planie zajęć wprowadzono kolory dla grup  z Języków Programowania i podległych im grup z Opracowywania serwisów sieciowych cz. 2 (OPSS2. W związku z tym uporządkowano składy grup z OPSS-2. Prosimy o sprawdzenie indywidualnych planów zajęć i ewentualne przepisanie się do właściwych grup w II turze rejestracji.

Fizyka, Fizyka Techniczna, Astronomia s.1 rok I

Z uwagi na kontynuację przedmiotu Fizyka ogólna 2 - elektryczność i magnetyzm (FOG2) w niezmienionych co do składu grupach, dokonano korekty zapisów do grup semestru letniego, tak by uniknąć kolizji zajęć. Proszę o sprawdzenie indywidualnych planów!

 

9.02.2017

Uwaga studenci I roku Fizyki, Fizyki Technicznej i Astronomii: grupy ćwiczeniowe z semestru letniego zostaną uporządkowane, tak  aby umożliwić kontynuację zajęć z FOG2  z semestru zimowego.Prosimy o dokładne sprawdzenie  swoich planów zajęć.

3.02.2017

Zablokowane do rejestracji zostały wszystkie  przedmioty  podległe.  Na przedmioty podległe (wykład i ćwiczenia/lab.) zostaną Państwo przepisani po I turze rejestracji.

2.02.2017

Plany zajęć na semestr letni 2016/17 zostana zamieszczone w dniu dzisiejszym na stronie internetowej.

Studenci III roku AiR: został zmieniony jeden z przedmiotów wiodących. Zamiast PRPROJ przedmiotem wiodącym został MEUN-lab. Zmiany zostały juz uwzględnione w regulaminie.