Mieszkanie dla najlepszych absolwentów toruńskich uczelni

5 mieszkań rocznie dla najlepszych absolwentów toruńskich uczelni będzie przeznaczał Urząd Miasta Torunia w ramach programu "Mieszkanie dla absolwenta".

Program „Mieszkanie dla absolwenta” to propozycja skierowana do najlepszych absolwentów toruńskich uczelni wyższych. Na ten cel corocznie przeznaczonych zostanie 5 mieszkań komunalnych. O mieszkanie mogą ubiegać się młodzi absolwenci, którzy ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7 i są zatrudnieni w Toruniu na podstawie umowy o pracę.

Szczegóły