Pracownia Podstaw Automatyki

Pracownie: Podstaw Automatyki | Transmisji danych | Układów Programowalnych | Mikroprocesorów | Maszyn i Robotów | Maszyn Elektrycznych i Układów Napędowych | Komputerowych Systemów Sterowania | Rozproszonych Systemów Sterowania


 Pracownia Podstaw Automatyki

kierownik pracowni: dr inż. Tomasz Tarczewski

Pracownia stanowi praktyczne uzupełnienie wykładu z przedmiotu Podstawy Automatyki. Umożliwia praktyczne (obejmujące badania symulacyjne (fot. 1.) i eksperymentalne (fot. 2.) zapoznanie się z podstawowymi obiektami regulacji automatycznej, regulatorami oraz metodami (czasowymi i częstotliwościowymi) wyznaczania podstawowych parametrów układów i doboru nastaw regulatorów.

W ramach pracowni Podstaw Automatyki realizowanych jest z 9 ćwiczeń obejmujących badania symulacyjne realizowane w programie Matlab/Simulink:

 1. Charakterystyki czasowe układów liniowych, parametry odpowiedzi skokowej

 1. Charakterystyki częstotliwościowe układów liniowych

 1. Stabilność układów liniowych

 1. Regulacja dwupołożeniowa

 1. Układ regulacji z regulatorem typu PID, wyznaczanie uchybu ustalonego, całkowe wskaźniki jakości

 1. Dobór nastaw regulatora typu PID (metoda cyklu granicznego, na podstawie odpowiedzi skokowej)

 1. Regulacja kaskadowa, dobór nastaw regulatorów przy pomocy Simulink Design Optimization

 1. Dyskretyzacja układów ciągłych

 1. Układ regulacji z regulatorem dyskretnym

W ramach Pracowni Automatyki realizowanych będzie 6 ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Charakterystyki częstotliwościowe i czasowe układów I i II rzędu (fot. 3.)

 1. Badania układu regulacji temperatury z regulatorem histerezowym (fot. 4.)

 1. Synteza analogowego układu regulacji kaskadowej dla obiektu dwuinercyjnego (fot. 5.)

 1. Synteza dyskretnego układu regulacji kaskadowej dla silnika DC (fot. 6.)

 1. Modelowanie obiektu i synteza regulatora dla układu regulacji poziomu cieczy (fot. 7.)

 1. Modelowanie obiektu i synteza układu regulacji dla wahadła odwróconego (fot. 8.)

Literatura:

 1. Instrukcje do obsługi stanowisk Pobierz.

 1. Rumatowski K.: Podstawy automatyki cz. 1 i cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 1. Horla D.: Podstawy automatyki ćwiczenia rachunkowe cz. 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

 1. Horla D.: Podstawy automatyki ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

 1. Rumatowski K.: Podstawy regulacji automatycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

 1. Mazurek J., Vogt H., Żydanowicz W.: Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

 1. Zalewski A., Cegieła R.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania, Nakom Poznań.

 1. Brzózka J: Regulatory cyfrowe w automatyce, Wydawnictwo MIKOM.

 1. Brzózka J: Regulatory i układy automatyki, Wydawnictwo MIKOM.