Dr hab. Grzegorz Adamiec

 

Data wszczęcia postępowania: 18.03.2015

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Sekretarz Komisji - prof. dr hab. Czesław Koepke (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Andrzej Suchocki (Instytut Fizyki PAN w Warszawie)
 • Recenzent - dr hab. Maciej Budzanowski (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie)
 • Recenzent - dr hab. Winicjusz Drozdowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - dr hab. Krzysztof Dobek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Franciszek Firszt (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 20-03-2015 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Adamca [pdf]
 • 11-06-2015 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 22-06-2015 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 28.09.2015 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała, protokół]
 • 21.10.2015 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (fizyka doświadczalna) dr. Grzegorzowi Adamcowi [pdf]

 

wróć