Serwer czasu

NTP UMK

zegar.umk.pl

 

czas zsynchronizowany z serwerem czasu: zegar.umk.pl


Nasz serwer czasu


Serwer czasu Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest serwerem NTP synchronizowanym automatycznie do wielu źródeł:
  • w ramach projektu OPTIME do skali czasu UTC(AOS) – realizowanej przez jednostkę PAN - Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu pod Poznaniem, porównywanej z czasem UTC(PL) realizowanym przez Główny Urząd Miar (w oparciu o państwowy wzorzec jednostek miar czasu i częstotliwości), poprzez naukową sieć PIONIER, dzięki urządzeniom przesyłowym zaprojektowanym i zbudowanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
  • UTC(USNO) poprzez dedykowany odbiornik GPS,
  • rubidowego zegara atomowego z Krajowego Laboratorium FAMO,
  • Polskiego Optycznego Zegara Atomowego zlokalizowanego w Krajowym Laboratorium FAMO w Toruniu, zbudowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji na temat naszego optycznego zegara atomowego znaleźć można na stronie KL FAMO.
KL FAMO

Zsynchronizuj swój zegar z serwerem czasu Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.


Jak skonfigurować system operacyjny, aby korzystał z serwera ntp zegar.umk.pl? Kliknij na ikonkę systemu operacyjnego Twojego komputera.

Windows 7, 8, 8.1 Linux Mac OSX

Wygaszacz ekranu dla systemu Windows synchronizowany z Polskim Optycznym Zegarem Atomowym


Wygaszacz ekranu

UWAGA! Wygaszacz wymagana platformy Microsoft .NET Framework 4.0 .
Pobrany plik wygaszacza należy skopiować do katalogu systemowego (Windows\System32 lub Windows\SysWOW64) i ustawić dla tej ścieżki wyjątek w ustawieniach oprogramowania antywirusowego. Przy włączeniu opcji synchronizacji zegara z serwerem czasu POZA należy dodać wyjątek dla wygaszacza w ustawieniach zapory sieciowej. Wygaszacz umożliwia przełączenie w tryb ograniczający wykorzystanie procesora.

Zegary na urządzenia mobilne synchronizowane z Polskim Optycznym Zegarem Atomowym


Jeśli posiadasz telefon lub tablet z systemem Android możesz pobrać aplikację mobilną z zegarem synchronizowanym Polskim Optycznym Zegarem Atomowym. Aplikacja zamieszczona została w sklepie Google Play i jest całkowicie darmowa!

Google Play Store

Jeśli korzystasz z systemu Windows Phone lub Windows (zarówno komputery osobiste jak i tablety) możesz pobrać aplikację ze sklepu Windows Store.
Windows Store

Regulamin konkursu "Złap zera" w aplikacji mobilnej Polski Optyczny Zegar Atomowy

Po co synchronizować czas?


Podstawowym celem synchronizacji czasu protokołem NTP (ang. Network Time Protocol - protokół czasu sieciowego), jest zapewnienie zgodności zegarów wewnętrznych naszych komputerów, sprzętu pośredniczącego i klientów sieci komputerowych w tym globalnego Internetu. Ma to kluczowe znaczenie w szybkości i stabilności wymiany danych. Należy pamiętać, że większość obecnie używanego sprzętu komputerowego wykorzystuje jako źródła czasu, nienajlepszej jakości oscylatory kwarcowe. Przez to po pewnym czasie od uruchomienia, każde urządzenie w sieci, z powodu tzw. dryfu częstotliwości oscylatora (serca zegara w naszych komputerach), pokazywać będzie inny czas. Dzięki protokołowi NTP i serwerom czasu możliwa jest synchronizacja zegarów na poziomie 10 ms (a więc 10 tysięcznych części sekundy) dla globalnej sieci i na poziomie 1 ms w sieci lokalnej. Potrzeba coraz dokładniejszej synchronizacji czasu wynika z postępu techniki cyfrowej. Bankowość elektroniczna, wymiana elektronicznych dokumentów, podpis elektroniczny, komunikacja poprzez sieć itp. wykorzystują czas jako znacznik wykonanej operacji. Ich poprawne zakolejkowanie wymaga, aby zegary urządzeń pracujących w sieci były ze sobą zgodne. Synchronizacja czasu ma też olbrzymie znaczenie w przemysłowych procesach technologicznych.

Co to jest serwer czasu?


Jest to wyspecjalizowany serwer, który poprzez protokół NTP, dostarcza wzorcowy czas UTC (ang. Coordinated Universal Time - uniwersalny czas koordynowany) dla innych komputerów. Większość z naszych komputerów osobistych, tabletów czy smartphone'ów korzysta z synchronizacji czasu z serwerem udostępnianym przez dostawcę systemu operacyjnego (np. time.windows.com, time.apple.com). Jako wzorcowy czas serwer NTP wykorzystuje zegary atomowe - zarówno te, które znajdują się w ośrodkach badawczych, jak i te, w które wyposażone są satelity GPS, GLONASS czy EGNOS.
Do grupy wzorcowych zegarów, dołaczył ostatnio uruchomiony w Toruniu optyczny zegar atomowy. Polski Optyczny Zegar Atomowy (POZA) powstał w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki UMK. Udało się go zbudować dzięki wspólnej pracy badaczy z trzech uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Mikołaja Kopernika. Więcej zegarze można przeczytać na stronach KL FAMO .
KL FAMO

Co to jest protokół NTP?


Protokół NTP jest międzynarodowym standardem określonym przez normę RFC 5905, służącym do synchronizacji czasu w urządzeniach telekomunikacyjnych. Protokół ten umożliwia bardzo precyzyjną synchronizację czasu na urządzeniach elektronicznych na poziomie systemu operacyjnego (zarówno systemy z rodziny Microsoft Windows jak i systemy Unix Like). Na potrzeby urządzeń mobilnych obsługiwanych zarówno przez zaawansowane jak i proste systemy operacyjne, protokół NTP poddano kilku modyfikacjom i upubliczniono jako SNTP (ang. Simple Network Time Protocol - prosty protokół czasu sieciowego). Protokół SNTP opisuje norma RFC 4330.
Protokół NTP wykorzystuje domyślnie port 123. Wysyłane przez niego dane dostarczane są w postaci pakietów UDP o długości 72 bajtów. Wysyłany znacznik czasowy to ilość sekund czasu uniwersalnego, które upłynęły od godziny 00:00 1 stycznia 1900 roku. Na podstawie tej informacji (jak i również informacji o opóźnieniach w synchronizacji czasu) lokalny zegar systemowy może zostać odpowiednio skoordynowany (pamiętać należy, że stempel czasowy większości współczesnych systemów operacyjnych jako sekundę zerową przyjmuje godzinę 00:00 1 stycznia 1970 roku). Synchronizacja zegarów następuje co określony czas, który zgodnie ze wspomnianą normą, może wynosić od 4 sekund do 17 minut. Zwyczajowo synchronizacja następuje co 64 sekundy. Jest ona wykonywana płynnie poprzez spowalnianie lub przyspieszanie zegara systemowego, przez co nie występują nagłe przeskoki.
ZałącznikRozmiar
Regulamin Złap Zera.pdf60.74 KB