Dr hab. Michał Zieliński

 

Data wszczęcia postępowania: 16.03.2015

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Tadeusz Domański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Sekretarz Komisji - dr hab. Piotr Żuchowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Bartłomiej Szafran (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Recenzent - prof. dr hab. Paweł Machnikowski (Politechnika Wrocławska)
 • Recenzent - prof. dr hab. Leszek Meissner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - dr hab. Ireneusz Weymann (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Członek Komisji - dr hab. Ireneusz Grabowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 15.04.2015 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Michała Zielińskiego [pdf]
 • 07.05.2015 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 18.05.2015 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 31.07.2015 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała i protokół]
 • 16.09.2015 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (fizyka teoretyczna) dr. Michałowi Zielińskiemu [pdf]