Mgr inż. Jakub Rydzewski – Najlepszy Absolwent Wydziału w roku 2014

Najlepszym absolwentem Wydziału w roku akademickim 2013/2014 został mgr inż. Jakub Rydzewski. Ukończył w roku akdemickim 2013/2014 studia licencjackie na fizyce teoretycznej i magisterskie na informatyce stosowanej. Praca licencjacka, którą przygotował na studiach fizycznych nosi tytuł "Wykorzystanie twierdzenia Jarzyńskiego do obliczania zmian energii swobodnej związanych z mechanicznym rozplataniem białka PCNA", a praca magisterska z informatyki "stosowanej - "Nowe algorytmy modelowania procesu dysocjacji liganda z receptora". Opiekunem obu prac był prof. dr hab. Wiesław Nowak.

Obecnie mgr inż. Jakub Rydzewski jest doktorantem na naszym Wydziale. Kontynuuje współpracę z prof. Wiesławem Nowakiem.

 

Na profilu Programu "Absolwent UMK" możecie zobaczyć jak odbierał dyplom licencjata i dyplom magistra inżyniera.

Najlepszy Absolwent WFAiIS roku 2013/14