Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


II Pracownia Fizyczna

II Pracownia Fizyczna jest pracownią dla zaawansowanych. Tematyka zadań (ponad 30 stanowisk doświadczalnych) obejmuje m.in.: fizykę jądrową, fizykę ciała stałego, badania rentgenowskie, spektroskopię atomową i molekularną, optykę (z wykorzystaniem m. in. laserów), zjawiska magnetooptyczne, zjawisko piroelektryczne, fale mechaniczne (ultradźwięki) i inne. Student zobowiązany jest do zaliczenia 4 zadań w ciągu semestru. Na zadanie składa się: zdanie kolokwium dotyczącego wiedzy teoretycznej na temat zadania, wykonanie zadania i przedstawienie pisemnego raportu zawierającego opis zadania i opracowanie wyników. Każde zadanie jest oceniane z uwzględnieniem wymienionych wyżej elementów.