Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Pełnomocnik Samorządu Studenckiego UMK ds. Studentów Niepełnosprawnych

Pełnomocnika  Samorządu ds. Studentów Niepełnosprawnych jest p. Angelina Milewska

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni,
  • tworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych,
  • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych,
  • pomoc jednostkom uczelnianym we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uniwersytet  osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
  • podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne,
  • kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności studenckiej,
  • pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.