dr hab. Andrzej Wal

 

Data wszczęcia postępowania: 28.08.2014

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Włodzimierz Zawadzki (IF PAN w Warszawie)
 • Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Leszek Meissner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Arkadiusz Wójs (Politechnika Wrocławska)
 • Recenzent - prof. dr hab. Bartłomiej Szafran (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Recenzent - prof. dr hab. Karol Jankowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Jakub Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 17.09.2014 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Wala [pdf]
 • 09.10.2014 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 22.10.2014 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 19.12.2014 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała][protokół]
 • 14.01.2015 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (fizyka teoretyczna) dr. Andrzejowi Walowi [pdf]

 

 

wróć