Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przyrody i Fizyki Współczesnej

Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przyrody i Fizyki Współczesnej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

I. Informacje ogólne

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla nauczycieli fizyki, którzy nie posiadają kierunkowego wykształcenia z przyrody oraz dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych jako drugiego przedmiotu

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów kierunków przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), którzy chcą zdobyć przygotowanie do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres studiów obejmuje zagadnienia przewidziane podstawą programową MEN zgodnie z rozporządzeniem z 23 grudnia 2008 r. Słuchacze otrzymają przygotowanie w zakresie kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych oraz przedmiotowych. Duża ilość godzin jest przewidziana na zapoznanie słuchaczy z praktycznym wykonaniem wielu eksperymentów z zakresu aktualnie obowiązującego programu nauczania.
Program spełnia cel operacyjny B.2.3 Rozwój różnorodnych form kształcenia ustawicznego (Lifelong Learning Programme).

Celem studiów jest kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie. Program studiów zgodny jest z podstawą programową nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych i uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów oraz niezbędne umiejętności i wiedzę nauczycieli.

Projekt studiów podyplomowych opiera się na bezpośrednich kontaktach z dydaktykami biologii, geografii, chemii i fizyki. Szczególną uwagę skupiono na interdyscyplinarnym podejściu do nauczania przyrody oraz na nauczaniu problemowym współczesnych tematyk badawczych. Istotną rolę pełni także możliwość korzystania z najnowszej literatury i publikacji naukowych, a także dostęp przez Internet do źródeł informacji i programów badawczych (np. obserwacje astronomiczne).

Obszar kształcenia: obszar nauk ścisłych
Czas trwania: 3 semestry

Kierownik studiów:
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz
tel. 56-611-2407
e-mail: karwasz@fizyka.umk.pl

Koszt studiów: 1260 zł za jeden semestr

Termin rozpoczęcia studiów: 1.10.2014 r.

Rekrutacja i warunki kwalifikacji

Kontakt: 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
UMK w Toruniu
Zakład Dydaktyki Fizyki,
dr Andrzej Karbowski
tel. 56-6113291
e-mail: akarb@fizyka.umk.pl

Program studiów

Plan studiów