Dr hab. Paweł Szroeder

 

Data wszczęcia postępowania: 21.05.2014

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab.Bogdan Bułka (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)
 • Sekretarz Komisji - prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - dr hab. Andrzej Huczko (Uniwersytet Warszawski)
 • Recenzent -prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Recenzent -prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - dr hab. Adam Rycerz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Członek Komisji - dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 04.06.2014 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Szroedera [pdf]
 • 05.06.2014 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 30.06.2014 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 01.10.2014 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [protokół][uchwała]
 • 19.11.2014 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (fizyka ciała stałego) dr. Pawłowi Szroederowi [pdf]

 

wróć