Dr hab. Piotr Żuchowski

 

Data wszczęcia postępowania: 20.05.2014

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład Komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Andrzej Jezierski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)
 • Sekretarz Komisji - dr hab. Ireneusz Grabowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - dr hab. Zbigniew Idziaszek (Uniwerrsytet Warszawski)
 • Recenzent - prof. dr hab. Jakub Zakrzewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Recenzent - prof. dr hab. Mirosław Bylicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - dr hab. Michał Matuszewski (Instytut Fizyki PAN w Warszawie)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Leszek Meissner (Uniwesytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 04.06.2014 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Żuchowskiego [pdf]
 • 05.06.2014 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 30.06.2014 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 30.09.2014 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [protokół i uchwała]
 • 15.10.2014 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (specjalizacja: fizyka atomowo-molekularna) dr. Piotrowi Żuchowskiemu[pdf]

 

 

wróć