Wyniki ankiety absolwenckiej "Zadowolenie z odbytych studiów" 2013

Wyniki ogólne    |    Wyniki dla poszczególnych kierunków studiów     |    Najlepszy dydaktyk

 

Po dwóch latach przerwy przeprowadziliśmy po raz trzeci badanie ankietowe absolwentów na temat zadowolenia z odbytych studiów. Papierowa (nieelektroniczna) forma kwestionariusza została wybrana ze względu na to, że ankietowanie jest prowadzone przy okazji uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów i odbioru dokumentów. W poniższej tabeli podajemy liczby absolwentów poszczególnych kierunków, którzy wzięli udział w ankiecie. (W poprzednich badaniach nie mieliśmy absolwentów informatyki stosowanej i materiałów współczesnych technologii.)

Absolwenci roku Astronomia Automatyka i robotyka Fizyka Fizyka techniczna Informatyka stosowana Materiały współczesnych technologii Razem
  2008/2009    0     5   25   14    –    –    44
  2009/2010    8     7   12   23    –    –    50
  2012/2013    4   34   11   15   30    6  100
Razem  12
  46   48   52   30    6
 194

Wyniki zebrane dla wszystkich kierunków studiów i dotychczasowych trzech edycji ankiety podsumowuje poniższy diagram. Kolor zielony oznacza zadowolenie, czerwony – niezadowolenie, a zółty – brak zdecydowanej opinii. Pokazujemy diagram w dwóch wersjach: w pierwszej uwzględniono wszystkie odpowiedzi z jednakowymi wagami, w drugiej – z wagami powiększonymi do 2 dla pytań uznanych przez ankietowane osoby za ważne i zmniejszonymi do 0.5 dla uznanych za nieważne (Uwaga: Te ważone wyniki zostały odpowiednio unormowane. Wydłużenie lub skrócenie pasków zielonych i czerwonych oznacza, że ankietowani uznali odnośne aspekty za – odpowiednio – ważne lub nieważne. Zmiana długości pasków żółtych jest wyłącznie wynikiem dopasowania ich do pasków zadowolenia i niezadowolenia). Jako pierwsza wyświetlana jest  wersja bezwględna. Po najechaniu na nią kursorem, pojawia się wersja z wagami (ciemniejsze kolory).

Wyniki zdecydowanie potwierdzają opinie z poprzednich lat. W szczególności potwierdzone zostało wielkie uznanie dla pracy dziekanatu i bibliotek Instytutu Fizyki i Centrum Astronomii. Ankietowali są nadal w zdecydowanej większości zadowoleni ze zdobytej wiedzy i umiejętności, choć zadowolenie to nieco się obniżyło. Nie uległa zmianie negatywna opinia o nauczaniu języków obcych (uznanym za ważne), choć zadowolenie nieco wzrosło. Mamy nadzieję, że po istotnej reorganizacji pracy SPNJO i zmianach personalnych, które miały miejsce w poczatku roku 2014, nauczanie jezyków obcych poprawi się. Niezadowolenie z organizacji studiów – na poziomie 20% – wynika głównie z nagromadzenia znacznej liczby egzaminów na pewnych etapach studiów. Przeprowadziliśmy reorganizację planów studiów. Nowe plany beda obowiązywac od przyszłego roku. Będziemy obserwować opinie studentów i absolwentów.

 

Opinie absolwentów poszczególnych kierunków

Z myślą o dociekliwych, przedstawiamy także wyniki w rozbiciu na poszczególne kierunki studiów: astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana, materiały współczesnych technologii. Wykazują one pewne niewielkie odchylenia od wyników ogólnych (dla wszystkich kierunków łącznie) przedstawionych powyżej. Po najechaniu kursorem na wykres pojawia się jego wersja "ważona" (patrz wyjaśnienia powyżej).

Astronomia (12 uczestników ankiety)

 

Automatyka i robotyka (46 osób ankietowanych)

 

Fizyka (ankietowanych 48 osób)

 

Fizyka techniczna (ankietowanych 52 osoby)

 

Informatyka stosowana (ankietowanych 30 osób)

 

Materiały współczesnych technologii (ankietowanych 6 osób)

 

Najlepszy dydaktyk Wydziału

W jednym z otwartych pytań ankiety prosimy o wskazanie najlepszego dydaktyka Wydziału. W ostatniej ankiecie wypowiedziało się na ten temat 80 absolwentów. Ich głosy rozłożyły się na 45 nauczyciecieli. Zdecydowanie najwięcej osób – piętnaście – wskazuje na prof. Wiesława Nowaka. Następni w rankingu, dr Zbigniew Łukasiak i dr inż. Tomasz Tarczewski zdobyli po dziewięć głosów, a mgr inż Andrzej Wawrzak – siedem. Warto podkreślić, że prof. Wiesław Nowak prowadził w tym rankingu również w poprzednich edycjach (Nie publikowaliśmy wtedy informacji o wyborze najlepszego nauczyciela, ponieważ liczba ankietowanych, a tym samym liczba głosów, była znacznie mniejsza).