Dr hab. Marcin Buchowiecki

 

Data wszczęcia postępowania: 02.04.2014

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład Komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof dr hab. Andrzej Dobek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Sekretarz Komisji - prof. dr hab. Leszek Meissner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Woliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Rościszewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Recenzent - prof. dr hab. Roman Nalewajski (Uniwersyte Jagielloński w Krakowie)
 • Członek Komisji - dr hab. Jan Makarewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 04.06.2014 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Buchowieckiego [pdf]
 • 05.06.2014 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 30.06.2014 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 29.09.2014 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [protokół][uchwała]
 • 15.10.2014 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (specjalizacja: fizyka chemiczna) dr. Marcinowi Buchowieckiemu [pdf]

wróć