Studia Podyplomowe Astronomii i Nauk Przyrodniczych

Powrót: strona studium

Terminy zjazdów w roku akademickim 2014/15:

---- Semestr 3. ----

25/10/2014

08/11/2014

22/11/2014

06/12/2014

20/12/2014

24/01/2015

07/02/2015

---- Semestr 4. ----

14/03/2015

28/03/2015

11/04/2015

25/04/2015

09/05/2015

23/05/2015

06/06/2015

27/06/2015 - uroczyste zakończenie PSAiNP o godz. 11.00 w Centrum Astronomii w Piwnicach

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Obserwatorium w Piwnicach

 

Porządek zjazdów (obowiązujący od 8.11.2014)

 

 

 

10:00 – 11:30 –  Fizyka gwiazd – wykład

11:45 – 12:30 –  Fizyka gwiazd – ćwiczenia

12:45 – 14:15 –  Budowa Wszechświata - wykład

14:15 – 15:00 –  posiłek

15:00 – 16:30 –  Seminarium popularnonaukowe

16:45 – 18:15 –  Astrobiologia - wykład

18:15 – 19:00 –  posiłek

19:00 – 22:00 –  Astronomia obserwacyjna – ćwiczenia