Dr hab. Beata Derkowska-Zielińska

 

Data wszczęcia postępowania: 05.04.2013

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład Komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Jerzy Sanetra - Politechnika Krakowska
 • Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Czesław Koepke - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Recenzent - prof. dr hab. Andrzej Suchocki - Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 • Recenzent - prof. dr hab. Czesław Radzewicz - Uniwersytet Warszawski
 • Recenzent - prof. dr hab. Jarosław Zaremba - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Janusz Berdowski - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Członek Komisji - dr hab. Sebastian Maćkowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 15.05.2013 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Beaty Derkowskiej-Zielińskiej [pdf]
 • 06.06.2013 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 02.07.2013 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 05.09.2013 - Zmiana komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 22.10.2013 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała][protokół]
 • 11.12.2013 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (fizyka doświadczalna, optyka nieliniowa) dr Beacie Derkowskiej-Zielińskiej [pdf]

 

 

wróć