Kodeks etyki pracownika naukowego

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Dokument ten na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PAN z 30 kwietnia 2010r. opracowała Komisja do spraw etyki w nauce PAN, której członkami zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki oraz rektorzy prestiżowych uczelni. Autorzy Kodeksu prezentują w nim uniwersalne zasady i standardy etyczne przydatne w pracy naukowej, przywołując dobre praktyki autorskie i wydawnicze oraz praktyki dotyczące procedur badawczych, recenzowania i opiniowania oraz postępowania z danymi naukowymi. Wyrażając nadzieję, że Kodeks będzie dla wszystkich pracowników naukowych istotnym wsparciem w codziennej działalności, a także stanie się podstawą do wzmacniania historycznie ukształtowanego etosu nauki w Polsce, zachęcamy do jego lektury.

ZałącznikRozmiar
kodeks_etyki.pdf12.29 MB