Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Kodeks etyki pracownika naukowego

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Dokument ten na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PAN z 30 kwietnia 2010r. opracowała Komisja do spraw etyki w nauce PAN, której członkami zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki oraz rektorzy prestiżowych uczelni. Autorzy Kodeksu prezentują w nim uniwersalne zasady i standardy etyczne przydatne w pracy naukowej, przywołując dobre praktyki autorskie i wydawnicze oraz praktyki dotyczące procedur badawczych, recenzowania i opiniowania oraz postępowania z danymi naukowymi. Wyrażając nadzieję, że Kodeks będzie dla wszystkich pracowników naukowych istotnym wsparciem w codziennej działalności, a także stanie się podstawą do wzmacniania historycznie ukształtowanego etosu nauki w Polsce, zachęcamy do jego lektury.

ZałącznikRozmiar
kodeks_etyki.pdf12.29 MB