Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Programy studiów rozpoczętych w roku 2013/14

Przedstawiamy programy studiów rozpoczętych w roku 2013/14 i efekty kształcenia z plikach PDF.
Programy mają postać tzw. siatek godzin z linkami do opisów poszczególnych przedmiotów. Klikając kod przedmiotu uzyskujemy połączenie do jego sylabusa umieszczonego w USOS.
Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów mają postać załączników do odpowiedniej uchwały Senatu UMK.

Studia stacjonarne:
Stopień Kierunek Program Efekty kształcenia
Pierwszy Astronomia As1 Astr
  Automatyka i robotyka ARs1 AiR
  Fizyka Fs1 Fiz
  Fizyka techniczna FTs1 FT
  Informatyka stosowana ISs1 IS
  Materiały współczesnych technologii   MWT
Drugi Astronomia As2 Astr
  Fizyka Fs2 Fiz
  Fizyka techniczna FM4s2FM3s2
OM4s2OM3s2
CSA4s2, CSA3s2
FT
  Informatyka stosowana ISs2 IS
Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowań Komputerów

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowan Komputerów:

1) Sekcja Zastosowania Komputerów
2) Sekcja Systemy i Sieci Komputerowe
3) Sekcja Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET (studia pod patronatem Microsoft)