Dr hab. Mirosław Zachwieja

 

Data wszczęcia postępowania: 28.06.2012

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład Komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Piotr Targowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Recenzent - prof. dr hab. Paweł Kowalczyk - Uniwersytet Warszawski
 • Recenzent - prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Uniwersytet Gdański
 • Recenzent - prof. dr hab. Ryszard S. Trawiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek Komisji - prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek Komisji - dr hab. Bartłomiej Pokrzywka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 19.09.2012 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Mirosława Zachwieji
 • 08.11.2012 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 20.11.2012 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 06.12.2012 - Zmiana członka komisji [pdf]
 • 29.01.2013 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 13.02.2013 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (fizyka atomowa i molekularna) dr. Mirosławowi Zachwieji [pdf]

 

Pozostałe dokumenty (dostępne dla Członków Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK)

wróć