Dr hab. Daniel Lisak

 

Data wszczęcia postępowania: 19.12.2011

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład Komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Sekretarz Komisji – dr hab. Winicjusz Drozdowski - Uniwersytet Mikiołaja Kopernika w Toruniu
 • Recenzent - prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz - Uniwersytet Warszawski
 • Recenzent - prof. dr hab. Tomasz Dohnalik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - dr hab. Maciej Wojtkowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Uniwersytet Gdański
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Stanisław Chwirot - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 11.01.2012 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej  w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Daniela Lisaka
 • 27.02.2012 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 09.03.2012 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 11.05.2012 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 16.05.2012 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (fizyka atomowa i molekularna, spektroskopia) dr. Danielowi Lisakowi [pdf]

 

 

wróć