Rejestracja na 2012/13L - komunikaty bieżące

Komunikat z dnia 22.02.2013 r.

1) Kurs Matlab 0800-15KKM-DW: utworzono dodatkową, czwartą grupę zajęciową, termin: wtorek 18.30-20.00, prowadzący  dr M. Pawlak. Zapisy bezpośrednio u prowadzącego (zapis w USOS przez dziekanat wyłącznie na podstawie listy otrzymanej od prowadzącego).

2) Kurs komputerowy .Net (C#), 0800-15KK.Net-DW: kurs uruchomiono na semestr letni; termin 19.00-20.30, prowadzący dr J. Matulewski. Zapisy bezpośrednio u prowadzącego  (zapis w USOS przez dziekanat wyłącznie na podstawie listy otrzymanej od prowadzącego).

Komunikaty z dnia 21.02.2013 r.

1) Zakończenie rejestracji: informujemy, że zgłoszenia w sprawie rejestracji (na piśmie i na e-mail usos-rejestracja@fizyka.umk.pl) przyjmujemy maksymalnie do dnia 22.02.2013 r. do godz. 15.00. Po tym terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane żadne zgłoszenia problemów dotyczące zapisów na zajęcia.

Komunikaty z dnia 19.02.2013 r.

1) Zachęcamy do zapisania się na Badania układu słonecznego i misje kosmiczne (0800-M-BUSiMK). Informujemy, że wykład ten może być zaliczany jako wykład ogólnouniwersytecki, humanistyczny i monograficzny do wyboru.

Komunikaty z dnia 18.02.2013 r.

1) Trzecia tura rejestracji przedłużona do 20.02.2013 r g. 05.00.

2) Wykład Badania układu słonecznego i misje kosmiczne (0800-M-BUSiMK): przedmiot udostępniono do rejestracji (od dziś godz. 18.00). Z przyczyn technicznych nie dodano nazwiska prowadzącego (zostanei dodane później, należy wyszukiwać po nazwie). Termin: czwartki co dwa tygodnie g. 15.00-19.00, sala audytoryjna COK.

Komunikaty z dnia 15.02.2013 r.

1) Przedmiot Optymalizacja układów regulacji automatyki (0800-08OPURA): przedmiot został udostępniony do rejestracji (dziś po 18.00).

2) Kurs komputerowy Matlab (0800-15KKM-DW): grupa dr. P. Żuchowskiego przeniesiona z wtorku godz. 8.00-10.00 na środę 18.00-20.00 sala PK5 (dostępne do rejestracji dziś po 18.00). Grupa będzie się odbywać, o ile zapisze się do niej przynajmniej 10 osób.

3) Kurs komputerowy - Programowanie aplikacji internetowych PHP (0800-15KKPAIPHP): utworzono 1 grupę tego kursu (15 miejsc), termin: wtorek 18.00-20.00 PK COK. Prowadzą pracownicy firmy Allegro. Grupa będzie się odbywać, o ile zapisze się do niej przynajmniej 10 osób.

4) Kurs komputerowy HTML 5 (0800-KK-HTML5): utworzono drugą grupe (15 miejsc) z tego kursu; termin: środa 18.00-20.00,PK2. Grupa będzie się odbywać o ile zapisze się do niej przynajmniej 10 osób.

5) Kurs komputerowy Programowanie dla platformy. NET dla zaawansowanych (0800-KK-PrNET): z powodu braku zainteresowania kurs został zamknięty dla studentów kierunku Informatyka Stosowana I stopień; obecnie kurs udostępniono studentom kierunku Informatyka Stosowana II stopień (został dodany do grupy 08510369-PDW-O: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru ogólne (wszystkie)). Grupa będzie się odbywać, o ile zapisze się do niej przynajmniej 10 osób.

Komunikaty z dnia 13.02.2013 r.

1) Rejestracja na semestr letni 2012/13 dla I roku kierunków: Fizyka Techniczna II stopień i Informatyka Stosowana II
stopień (studia 3 i 4 semestralne):
z przyczyn technicznych rejestracja zostaje przesunięta na jutro 14.02 2013 r. od godz. 18.00.

Komunikaty z dnia 12.02.2013 r.

1) Rejestracja na semestr letni 2012/13 dla I roku kierunków: Fizyka Techniczna II stopień i Informatyka Stosowana II stopień (studia 3 i 4 semestralne): ze względu na fakt, że dopiero jutro po godz. 15.00 biuro rekrutacyjne UMK wprowadzi nowoprzyjęte osoby do systemu USOS, przedmioty dla I roku w/w kierunków będą udostępnione do rejestracji również dopiero jutro, po godz. 18.00.

2) Kurs komputerowy Programowanie aplikacji internetowych PHP (0800-15KKPAIPHP): kurs zostanie udostępniony do rejestracji o ile rozmowy z firmą Allegro (której pracownicy będa prowadzić kurs) dotyczące terminu zajęć zakończą się pomyślnie.

Komunikaty z dnia 11.02.2013 r.

1) Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa (0800-18SRP): grupa 1 została udostępniona dla Informatyki Stosowanej s1 (3 wolne miejsca), dostępne po godz. 18.00 do jutra, godz. 5.00.

Komunikaty z dnia 06.02.2013 r.

1) Studenci 3 r. Automatyki i Robotyki:
Od godz. 18.00 zostaną udostępnione zapisy na zajęcia w semestrze letnim. Obowiązuje podział na grupy ustalony ze starościną roku panią Katarzyną Bożyk.Prosimy o zapisywanie się na poszczególne przedmioty, do konkretnych grup laboratoryjnych i seminaryjnych zgodnie z tym podziałem. Jeśli ktoś zapisze się do innej grupy, będzie z niej administracyjnie wykreślony. Ewentualne problemy prosimy zgłaszać na usos-rejestracja@fizyka.umk.pl

2) Przedmiot "Wszechświat dla wszechstronnych": przedmiot ten  nie jest przeznaczony (nie może być zaliczany jako wykład humanistyczny, ogólnouczelniany ani monograficzny) dla kierunków: Astronomia 1 stopnia, Fizyka 1 stopnia  oraz studiów 2 stopnia i doktorantów.

Komunikaty z dnia 05.02.2013 r.

1) Kursy komputerowe kolidujące z zajęciami obowiązkowymi: pewna część osób zapisała się na wiele kursów komputerowych (więcej niż jest to im potrzebne do spełnienia wymagań), ktore w dodatku kolidują w ich planie z innymi przedmiotami obowiązkowymi. Takie kolizje uniemożliwiają uczestnictwo w kursach a jednocześnie miejsca są zablokowane dla innych. W związku z tym osoby w opisanej sytuacji otrzymały poelcenie dokonania wyboru i wyrejestrowania się z części kolidujących kursów do dnia 06.02.2013 r. , godz. 11.30. Po tym terminie dziekanat będzie wyrejestrowywał administracyjnie z wszystkich przedmiotów, dla których wystepuje kolizja w planie.

Komunikaty z dnia 04.02.2013 r.

1) Kurs komputerowy Matlab (0800-15KKM-DW): Utworzono grupę nr 3 dedykowaną dla II i III roku kierunku Fizyka s1; dostępna od początku II tury rejestracji. Od środy 06.02.12 r. godz. 18.00 grupa będzie dostępna także dla II i III roku kierunków Informatyka Stosowana s1 oraz Automatyka i Robotyka.

Komunikaty z dnia 01.02.2013 r.

1) Dodano nowy kurs komputerowy do wyboru:  Programowanie urządzeń mobilnych z platformą Monodroid (0800-KK-MDROID) - dziś po godz. 18.00 będzie dostępny dla rejestracji; 15 miejsc, termin: czwartek 12.00-14.00, prowadzą pracownicy firmy DOT.NET

2) Kurs komputerowy Python (0800-31KKP-DW): stworzono drugą grupę, dedykowaną dla kierunku Fizyka I stopień oraz Informatyka Stosowana I stopień (wszystkie lata oprócz I roku), 15 miejsc, termin: poniedziałek 18.00-20.00, prowadzący: dr G. Sarbicki; dostępny dla rejestracji dziś po godz. 18.00

Komunikaty z dnia 31.01.2013 r.

1) Przedmiot Programowanie równoległe i rozproszone (0800-16PRRO): udostępniono do rejestracji dla Informatyki Stosowanej s2 (dziś, od 18.00)

Komunikaty z dnia 30.01.2013 r.

1) Dostęp do kursów komputerowych: Z różnych przyczyn liczba oferowanych kursów komputerowych jest ograniczona. Aby umożliwić wszystkim studentom spełnienie wymagań punktowych, wprowadzone zostały dedykacje i ograniczenia liczby miejsc w poszczególnych grupach. W miarę upływu czasu pewne kursy będą udostępniane także innym grupom studentów.
Inną sprawą jest to, że są studenci, którzy zapisują się na wszystkie możliwe kursy, nawet jeżeli ich terminy pokrywają się z innymi zajęciami. Blokowanie miejsc innym jest wysoce nieuczciwe, tym bardziej, że jak pokazała przeszłość, wiele z nich ostatecznie się marnuje. Przewidujemy, że w trzeciej turze rejestracji (zob. Terminarz rejestracji) zniesione zostaną dedykacje kursów komputerowych.

2) Kurs CCNA-2 (0800-15KKCCNA-2-DW): zwiększono limit miejsc o 3 i udostępniono go dla Informatyki Stosowanej s2 (widoczne w USOSweb po 18.00) Liczba miejsc 15 jest ostateczna. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie wcześniej kursu CCNA-1.

3) Studenci Informatyki Stosowanej s2 nie mają kursów komputerowych do wyboru. Przedmiotami do wyboru ogólnymi są przedmioty zawarte w grupie o kodzie 08510369-PDW-O i dedykowane dla IS s2. To z tej grupy należy wybierać zajęcia oferowane w semestrze letnim. Przedmioty wybrane spoza tej grupy nie są rozliczane jako realizacja wymagań punktowych. Wyjątek stanowi kurs CCNA 2, który dziś został dodany do w/w grupy (zob. komunikat wyżej).

4) Kurs komputerowy Matlab (0800-15KKM-DW) oraz kurs: Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C (0800-31KKPMK-DW): w tej chwili kursy te zadedykowane są w pierwszej kolejności dla kierunku Automatyka i Robotyka. Zostaną udostępnione innym kierunkom później, tylko w miarę pozostających wolnych miejsc.

5) Języki programowania (0800-12JPR), grupy dedykowane dla I i II roku AiR: udostępniono grupę nr 3 (15 miejsc) oraz dodano po jednym miejscu w grupach 1-2 i 4-6. Łącznie we wszystkich grupach dla AiR z tego przedmiotu powstało 20 nowych miejsc. Dostępne dziś, po 18.00.

6) Kursy: A (0800-15KKA-DX), E (0800-15KKE-DW) i O (0800-63KKOL-DZ): kursy zostały udostępnione dla I roku kierunku Fizyka s1 (otwarcie dziś, po 18.00).

7) Dla I roku kierunku Informatyki Stosowanej s1 w semestrze letnim 2012/13 są przeznaczone kursy A, E i O i te należy wybierać.

8) Przedmiot Modelowanie systemów cyfrowych w środowisku Labview (0800-04MSC-DU) jest zarezerwowany w tej chwili dla studentów kierunku Fizyka Techniczna II stopnia, specjalność Cyfrowe Systemy Automatyki, którzy rozpoczną studia po trwającej właśnie rekrutacji. Jest to dla nich przedmiot obowiązkowy, zatem w pierwszej kolejności miejsca muszą być zapewnione dla tych studentów. Po zakończonych zapisach pozostałe miejsca wolne zostaną udostępnione dla kierunku Fizyka Techniczna II stopnia, specjalność Komputerowe Systemy Sterowania, rok 2.

9) Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa (0800-18SRP): w grupie 1 zwiększono limit o 6, dedykacja tylko dla Fizyki s1 rok III, specjalność nauczycielska. Prosimy by studenci Fizyki s1 rok III , specj. Nauczycielska pilnie zarejestrowali się do tej grupy.

Komunikaty z dnia 29.01.2013 r.

1) 1 rok Automatyki i Robotyki
W planie zajęć grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne dla tego samego zespołu studentów zaznaczono tym samym kolorem. Zapisanie się do grup o różnych kolorach może zablokować możliwość uczęszczania na zajęcia kolegów. Grupa z języków Programowania we czwartek w godz 8-10 jest dostępna dla wszystkich, natomiast grupa ze środy godz. 14-16 będzie otwarta po wyczerpaniu miejsc w pozostałych pięciu grupach.

2) 1 rok Informatyki Stosowanej
W planie zajęć grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne dla tego samego zespołu studentów zaznaczono tym samym kolorem. Zapisanie się do grup o różnych kolorach może zablokować możliwość uczęszczania na zajęcia kolegów. Grupy ćwiczeniowe z Elementów Fizyki i Analizy Matematycznej są parami ze sobą powiązane w USOSie, to znaczy wybór dowolnej grupy z jednego przedmiotu pociąga za sobą konieczność zarejestrowania się do wskazanej grupy z drugiego przedmiotu.

3) 3 rok Automatyki i Robotyki
Zgodnie z umową ze starościną roku zajęcia dla studentów 3 roku Automatyki i Robotyki są w tej chwili niedostępne w rejestracji.
Rejestracja będzie możliwa po ustaleniu pisemnych list studentów każdej grupy laboratoryjnej, ćwiczeniowej i seminaryjnej.