Zarządzenie Dziekana WFAiIS nr 7/2012

w sprawie sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników WFAiIS UMK w Toruniu

Wzrasta znaczenie parametrów takich jak całkowita liczba cytowań artykułów, których autorami są pracownicy naszego Wydziału dla ministerialnej oceny i wysokości finansowania. Rezultaty tych ocen oraz wyniki różnego rodzaju rankingów budują prestiż i stanowią istotny czynnik reklamy studiów na Wydziale.

Czynnikiem, który niepotrzebnie obniża wyniki wspomnianych ocen i rankingów jest nadmiernie zróżnicowany sposób podawania adresów (afiliacji) w publikacjach pracowników Wydziału.

W związku z powyższym zarządzam by:

1. w publikacjach naukowych anglojęzycznych zamieszczać adres w brzmieniu:

Institute of Physics, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus University, Grudziadzka 5, 87-100 Torun, Poland

Centre for Astronomy, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus University, Grudziadzka 5, 87-100 Torun, Poland

Department of Informatics, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus University, Grudziadzka 5, 87-100 Torun, Poland

2. w publikacjach polskich zamieszczać adres:

Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

Centrum Astronomii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń;

3. wprowadzić odpowiednie zmiany nazw w regulaminach, stronach www, materiałach informacyjnych itd.

Dziekan
Prof. dr hab. S. Chwirot