Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

Wnioski o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2007 r. należy składać w Dziekanacie WFAiIS do dnia 7 października 2008r (oczywiście drogą służbową). Nagrody Rektora przyznawane są nauczycielom akademickim za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub organizacyjne uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym ich przyznanie albo za całokształt dorobku naukowego, artystycznego, dydaktycznego  lub organizacyjnego. Wyjątkowo mogą być przyznane również za osiągnięcia z lat wcześniejszych w sytuacji, gdy ranga i znaczenie tego osiągnięcia zostały docenione w kraju lub zagranicą w późniejszym okresie. Formularze wniosków w załącznikach poniżej. Obowiązujące przepisy regulujące kwestię przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim
  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p. zm.) (zob. art. 155),
  2. Statut UMK z dnia 30 maja 2006 r. (zob.§ 116 ),
  3. Uchwała Nr 15 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich - wraz z wzorami
 
ZałącznikRozmiar
Nagroda zespołowa wniosek.doc39 KB
Nagroda indywidualna wniosek.doc31 KB