Pracownia Pokazów Fizycznych

Spotkania z fizyką

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Instytut
Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wzorem lat ubiegłych organizują w
roku szkolnym 2012/2013 osiemnasty cykl pięciu wykładów z fizyki wraz z
pokazami dla uczniów gimnazjów pt. Spotkania z fizyką.

Uwaga!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o organizowaniu imprez i pokazów grupowych uprzejmie prosimy
o bezwzględne zapewnienie właściwej opieki grupom uczniowskim przyjeżdżającym na organizowane
przez nas pokazy z fizyki. W szczególności dotyczy to odpowiedniej liczby uprawnionych opiekunów
mogących zapewnić właściwą dyscyplinę w grupie, czyli zgodnie z odpowiednimi przepisami jeden
opiekun na piętnastu uczniów.

W przypadku braku odpowiedniej opieki Dyrekcja Instytutu Fizyki UMK oraz Zarząd TO PTF nie
ponoszą odpowiedzialności
za bezpieczeństwo przybyłej młodzieży i zastrzegają sobie prawo do nie
zezwolenia na wejście na pokazy zbyt licznym grupom bez opiekunów.
Jednocześnie przypominamy, że w pokazach mogą brać udział jedynie grupy uprzednio zgłoszone
telefonicznie!