Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
prof. dr hab. Chruściński Dariusz Dekoherencja w układach kwantowych Działalność statutowa
108
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
dr hab. Fedus KamilBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
prof. dr hab. Goździewski KrzysztofDynamika i stabilność układów planetarnychDziałalność statutowa
143
prof. dr hab. Hanasz MichałSymulacje numeryczne procesów powstawania struktur astrofizycznychDziałalność statutowa
142
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych, półprzewodnikowych i węglowych układów wieloelektronowych – . VIIIDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr hab. Katarzyński KrzysztofBadanie aktywnych jąder galaktyk – badania własne i współpraca w ramach VLBIDziałalność statutowa
131-A
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
dr Kowalski MarcinWykorzystanie bloków DSP w procesie optymalizacji działania systemu pomiaru odcinka czasuDziałalność statutowa
185
prof. dr hab. Krełowski JacekWidma absorpcyjne ciemnych obłoków międzygwiazdowych.Działalność statutowa
140
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
dr hab. Mikołajewski Maciej Fotometria i spektroskopia układów podwójnych.Działalność statutowa
178
dr hab. Mrugała Felicja Teoretyczne badania dynamiki małych układów atomowo-molekularnych: widmo absorpcji w podczerwieni i predysocjacja wibracyjna kompleksów Li^{+}-H2 i Li^{+}-D2Działalność statutowa
183
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPoszukiwanie pozasłonecznych ukladów planetarnych.Działalność statutowa
146
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym IIIDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
prof. dr hab. Roukema BoudewijnTopologia wszechświataDziałalność statutowa
133
prof. dr hab. inż. Sokołow AleksanderPoszukiwanie metod analizy danych wyników obserwacji pacjentów we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu dla monitorowania, diagnostyki i krótkoterminowego prognozowania stanu chorych przy uwzględnieniu badań spirografii mózgowej
(Grant Rektora UMK)
Działalność statutowa
506-F
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
prof. dr hab. Szymczak MarianRadiowe badania materii międzygwiazdowej.Działalność statutowa
132
dr inż. Tarczewski TomaszSterowanie serwonapędami elektrycznymi w zastosowaniu do maszyn wieloosiowychDziałalność statutowa
120
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Szerokopasmowa spektroskopia molekularna z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych.Działalność statutowa
188
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowych. Działalność statutowa
111
dr Zawadzka AnnaWielowarstwowe struktury organiczne na podłożach przeźroczystych i przewodzącychDziałalność statutowa
189
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Adamów MonikaPrzegląd obfitości molekuły CN w gwiazdach PTPS
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
158-F
dr Borycki DawidTraktografia z wykorzystaniem mikroskopii optycznej OCM
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Bujak ŁukaszWpływ zlokalizowanego wzbudzenia plazmonowego w nanocząstkach plazmonicznych na wewnętrzny przekaz energii układów fotosyntetycznych
(Mobilność Plus)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Bylicka BognaRola korelacji kwantowych i dynamiki niemarkowowskiej w termodynamice kwantowej
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr hab. Grulkowski IreneuszInterferometryczne obrazowanie całej gałki ocznej z wykorzystaniem aktywnych elementów optycznych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
108-F
dr hab. Katarzyński KrzysztofObserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC
(Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. I MAGIC, nr 745/N-HESS-MAGIC/2010/0)
Granty MNiSW
1-A
dr Kolenderski PiotrŹródła pojedynczych fotonów w technologiach kwantowych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
110-F
dr Krajnik BartoszObrazowanie cyklu replikacji wirusa HIV-1 z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Pelc MartaWłaściwości elektryczne dwuwymiarowych materiałów o strukturze heksagonalnej: grafen i azotek boru
(Mobilność Plus 2)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr hab. Szkulmowski MaciejSpektroskopowa tomografia optyczna STdOCS
(IP2014 045973)
Granty MNiSW
111-F
dr hab. Zieliński MichałObliczenia własności ekscytonowych kropek kwantowych definiowanych fazą krystaliczną w drucie kwantowym
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
965-F
dr Czerwiński ArturKryteria obserwowalności otwartych układów kwantowych z generatorem ewolucji zależnym od czasu
(Nagroda CFT PAN w konkursie na projekty realizowane przez młodych naukowców)
Inny
dr inż. Dąbkowski PawełAnalysis and synthesis of systems in multidimensional approach
(Wzmocnienie Potencjału Dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych)
Inny
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Projekt MEN )
Inny
dr Śmiga SzymonOpracowanie nowych metod w ramach teorii funkcjonałów gęstości (DFT),
(Stypendium WZROST)
Inny
dr Słowik KarolinaNanoanteny do generacji nieklasycznych stanów światła
(stypendium w ramach projektu WZROST)
Inny
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizowania i interpretowania ultraprecyzyjnych widm molekularnych i atomowych. Modelowanie kształtów rezonansów optycznych
(Fulbright Junior Advanced Research Award 2014-15, Visiting Student Researcher at Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA)
Inny
n
dr inż. Dąbrowski MarcinPomiary AFM własności mechanicznych błon komórkowych
(Na dobry początek)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1899-F
mgr inż. Grzelak JustynaPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2052-F
mgr inż. Niewiara ŁukaszBadanie przetwornicy obniżającej napięcie w napędzie z silnikiem PMSMDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1900-F
mgr inż. Pawlak KonradBadanie wpływu czynników fizykochemicznych na stabilność mechaniczną białek
(Na dobry poczatek)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2055-F
dr hab. inż. Strzałkowski KarolCharakterystyka parametrów termicznych i elektrycznych materiałów półprzewodnikowych z grupy II-VI z wykorzystaniem detekcji w podczerwieniDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1902-F
mgr inż. Szalkowski MarcinLight-Harvesting Processes
(Środki na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich WFAiIS)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2059-F
dr inż. Twardowska MagdalenaPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2063-F
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizy widm atomowych i molekularnych. Wpływ zderzeń atomów/molekuł na ich oddziaływanie ze światłem. (grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1895-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu techniką spektroskopii strat we wnęceDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1896-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Marecki AndrzejUtrzymanie Toruńskiej Stacji VLBI. Radioteleskopy 32 m i 15 mDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
352-A
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Drozdowski WinicjuszFast Advanced Scintillator Timing (FAST)
(COST action no. TD1401)
Grant europejski
dr hab. Grulkowski IreneuszOptyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
EFRR
prof. dr hab. Maćkowski SebastianNanospectroscopyGrant europejski
dr hab. Marecki AndrzejAdvanced Radio Astronomy in Europe (RADIONET3)
(FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1)
Grant europejski
RADIONET3
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
dr hab. Bartkiewicz AnnaTestowanie mechanizmów i procesów powstawania masywnych gwiazd metodami interferometrii radiowej
(Opus 2)
Grant NCN
928-A
dr Bielska KatarzynaSpektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego
(Sonata 8)
Grant NCN
4070-F
dr inż. Borkowski MateuszKontrola oddziaływań międzyatomowych za pomocą rezonansów Feshbacha przy ultrawąskich przejściach optycznych
(Preludium 7)
Grant NCN
4051-F
dr Brylew KamilDwuwiązkowe badanie nieorganicznych materiałów scyntylacyjnych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i światła lasera podczerwonego
(Preludium 5)
Grant NCN
4012-F
mgr Buksztel AdamOpracowanie i implementacja nowych, hybrydowych funkcjonałów wymienno-korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(Etiuda 3)
Grant NCN
--
prof. dr hab. Chruściński DariuszKorelacje kwantowe: analiza, detekcja i dynamika
(Opus 2)
Grant NCN
925-F
dr Cybulski HubertModelowanie kształtów linii widmowych słabo związanych kompleksów o znaczeniu atmosferycznym
(Opus 8)
Grant NCN
4072-F
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszBadanie wpływu rozkładu pułapek elektronowych na wydajność transferu energii sieć-jon w kryształach scyntylacyjnych (Lu,Y)AG:Pr(,Mo)
(Opus 3)
Grant NCN
949-F
prof. dr hab. Duch WłodzisławNeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci
(Symfonia 1)
Grant NCN
4003-F
dr hab. Fedus KamilRozpraszanie niskoenergetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach - eksperyment i teoria
(Sonata 8)
Grant NCN
4074-F
dr Gawroński MarcinAstrometria gwiazdowa przy użyciu interferometrii wielkobazowej (VLBI)
(Sonata 1)
Grant NCN
779-A
dr hab. Gęsicki KrzysztofEwolucja kształtów mgławic planetarnych
(Opus 2)
Grant NCN
929-A
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
dr hab. Grulkowski IreneuszUltraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących
(Sonata Bis 4)
Grant NCN
4068-F
dr Karska AgataSpektroskopowy przegląd młodych protogwiazd w liniach wody i tlenku węgla przy użyciu instrumentu PACS na Herschelu
(Preludium 6)
Grant NCN
4116-A
mgr Kazimierczak Tomasz"Kinematic backreaction" w kosmologicznych symulacjach N-body
(Etiuda 2)
Grant NCN
dr inż. Kijek NataliaPodstawowe badania zjawiska optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) w celu określenia granic słuszności założenia datowania luminescencyjnego o równoważności naturalnej i laboratoryjnej krzywej wzrostu
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4033-F
dr Kowalska DorotaPlazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych
(Opus 6)
Grant NCN
4034-F
dr inż. Kłosowski ŁukaszJony molekularne w pułapkach
(Opus 7)
Grant NCN
4057-F
dr Lew BartoszPoszukiwanie nowych gromad galaktyk metodą detekcji efektu Suniajewa-Zeldowicza w głębokich, ślepych przeglądach radiowych przy użyciu radio kamer pracujących w zakresie fal centymetrowych
(Sonata 2)
Grant NCN
927-A
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4023-F
dr Masłowski PiotrGrzebień częstotliwości optycznych jako narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektroskopii molekularnej
(Sonata 3)
Grant NCN
950-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
mgr Nagórny BartłomiejPrzekroje czynne na zderzenia oraz przesunięcia izotopowe ultrazimnych atomów rtęci
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4035-F
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPensylwańsko-Toruński Projekt Poszukiwań Planet przy gwiazdach zawansowanych ewolucyjnie
(Opus 4)
Grant NCN
981-A
mgr Ostrowski JanFunkcja masy w niejednorodnych modelach kosmologicznych
(Etiuda 2)
Grant NCN
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
prof. dr hab. Roukema BoudewijnKosmologiczne symulacje N-ciałowe w ujęciu relatywistycznym versus Ciemna Energia
(Opus 7)
Grant NCN
4062-A
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
dr Wcisło PiotrZderzenia molekuł wodoru z atomami gazów szlachetnych - obliczenia ab initio i porównanie z eksperymentem
(PRELUDIUM 5)
Grant NCN
4011-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDS
(Preludium 3)
Grant NCN
953-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
dr hab. Zieliński MichałWpływ nanodeformacji na właściwości kompleksów ekscytonowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych
(Sonata 1)
Grant NCN
778-F
dr hab. Żuchowski PiotrUltrazimne mieszaniny gazów Hg i Rb
(Opus 4)
Grant NCN
980-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Kamińska IzabelaStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Kolenderski PiotrSingle photon sources for quantum applications
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Masłowski PiotrSingle tooth resolved Direct Frequency Comb Spectroscopy and its application for trace gas detection and line shape studies
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Wcisło PiotrStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
dr Wójtewicz SzymonStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianInnowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki
(program PBSII)
Grant NCBiR
401-F
dr hab. Szkulmowski MaciejRozwój interferometrycznych metod optycznych do badania dynamiki układów biologicznych
(PBS1/A9/20/2013)
Grant NCBiR
962-F
dr Słowik Karolinagrant konferencyjny Central European Workshops on Quantum Optics
(Central European Workshops on Quantum Optics 2015)
Stypendia konferencyjne
dr Wcisło PiotrScholarship to offset costs of attending the 62nd Pacific Conference on Spectroscopy and Dynamics, Jan. 29 – Feb. 1, 2015 at Asilomar Conference Center in Pacific Grove, California, USA
(Na konferecnji wygłoszę referat: "Anomalous broadening of H2 line perturbed by Ar: an intriguing problem unsolved for 25 years.")
Stypendia konferencyjne
n
dr inż. Jakubowski RafałGENIUS - GENetyka I Uwarunkowania Spektrum Autyzmu
(Krok w przyszłość)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr hab. Kobus JacekZdalny nadzór i rejestracja przebiegu eksperymentów przeprowadzanych w laboratoriach Instytutu Fizyki UMK oraz KL FAMO
(dotacja celowa)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - Uniwersytet Młodych Wynalazców)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych metod opisu struktury materii w skali nano
(POLONIUM )
Dwustronna umowa rządowa
n
dr hab. Zakrzewski JacekNieliniowa optoakustyka defektów i kontaktów
(Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej)
Dwustronna umowa rządowa
111 Polonium JZ