Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
prof. dr hab. Chruściński Dariusz Dekoherencja w układach kwantowych Działalność statutowa
108
prof. dr hab. Chwirot StanisławInżynieria stanów kwantowych w oddziaływaniu elektron-atom oraz foton-atom.Działalność statutowa
106
dr hab. Fedus KamilBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i badanie własności fotooptycznych trój- i czteroskładnikowych roztworów stałych związków półprzewodnikowych II VI.Działalność statutowa
111
dr hab. Gęsicki KrzysztofFizyka otoczek okołogwiazdowych.Działalność statutowa
147
prof. dr hab. Goździewski KrzysztofDynamika i stabilność układów planetarnychDziałalność statutowa
143
prof. dr hab. Hanasz MichałSymulacje numeryczne procesów powstawania struktur astrofizycznychDziałalność statutowa
142
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych – modelowych, półprzewodnikowych, węglowych i biologicznych. VIIDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr hab. Katarzyński KrzysztofBadanie aktywnych jąder galaktyk – badania własne i współpraca w ramach VLBIDziałalność statutowa
131
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
dr Kowalski MarcinWykorzystanie bloków DSP w procesie optymalizacji działania systemu pomiaru odcinka czasuDziałalność statutowa
185
prof. dr hab. Krełowski JacekWidma absorpcyjne ciemnych obłoków międzygwiazdowych.Działalność statutowa
140
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
dr hab. Mikołajewski MaciejFotometria i spektroskopia układów podwójnych.Działalność statutowa
178
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobin: reakcje radiacyjnej asocjacji i przeniesienia ładunku w zderzeniach jonów He^{+} z drobinami D_{2}Działalność statutowa
183
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPoszukiwanie pozasłonecznych ukladów planetarnych.Działalność statutowa
146
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym IIDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
prof. dr hab. Roukema BoudewijnTopologia wszechświataDziałalność statutowa
133
prof. dr hab. inż. Sokołow AleksanderPoszukiwanie metod analizy danych wyników obserwacji pacjentów we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu dla monitorowania, diagnostyki i krótkoterminowego prognozowania stanu chorych przy uwzględnieniu badań spirografii mózgowej
(Grant Rektora UMK)
Działalność statutowa
506-F
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
prof. dr hab. Szymczak MarianRadiowe badania materii międzygwiazdowej.Działalność statutowa
132
dr inż. Tarczewski TomaszSterowanie serwonapędami elektrycznymi w zastosowaniu do maszyn wieloosiowychDziałalność statutowa
120-F
dr inż. Tarczewski TomaszSterowanie serwonapędami elektrycznymi w zastosowaniu do maszyn wieloosiowychDziałalność statutowa
120
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej układów atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
162
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych.Działalność statutowa
187
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Adamów MonikaPrzegląd obfitości molekuły CN w gwiazdach PTPS
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
158-F
dr Borycki DawidTraktografia z wykorzystaniem mikroskopii optycznej OCM
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Bujak ŁukaszWpływ zlokalizowanego wzbudzenia plazmonowego w nanocząstkach plazmonicznych na wewnętrzny przekaz energii układów fotosyntetycznych
(Mobilność Plus)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Bylicka BognaRola korelacji kwantowych i dynamiki niemarkowowskiej w termodynamice kwantowej
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr inż. Dąbkowski PawełAnaliza i synteza pewnych klas systemów wielowymiarowych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
902-F
prof. dr hab. Hanasz MichałWielopłynowe i hybrydowe symulacje dysków galaktycznych i protoplanetarych
(KBN 38)
Granty MNiSW
671-A
dr hab. Jankowski NorbertUniwersalne algorytmy meta-uczenia w inteligencji obliczeniowej
(KBN 39)
Granty MNiSW
703-F
dr hab. Katarzyński KrzysztofObserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC
(Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. I MAGIC, nr 745/N-HESS-MAGIC/2010/0)
Granty MNiSW
1-A
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr Krajnik BartoszObrazowanie cyklu replikacji wirusa HIV-1 z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej
(Mobilność Plus 3)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Krełowski JacekBadania struktur molekularnych powstających w obłokach międzygwiazdowych
(KBN 40)
Granty MNiSW
741-A
dr Maciejewski GracjanChronometraż tranzytów egzoplanety WASP-12b
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
903-A
mgr Ostrowski JanFunkcja masy w niejednorodnym modelu kosmologicznym
(Mobilność Plus 2)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Pelc MartaWłaściwości elektryczne dwuwymiarowych materiałów o strukturze heksagonalnej: grafen i azotek boru
(Mobilność Plus 2)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
dr hab. Zieliński MichałObliczenia własności ekscytonowych kropek kwantowych definiowanych fazą krystaliczną w drucie kwantowym
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
965-F
dr inż. Dąbrowski MarcinBadanie własności domeny IV napięciowo-zależnego kanału sodowego w obecności podjednostki beta z użyciem metod obliczeniowych
(Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich )
Inny
1762-F
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataWpływ domieszkowania kryształów półprzewodnikowych z grupy II-VI na wartość nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu
(grant UMK)
Inny
504-F
dr inż. Kijek NataliaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywności
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Inny
1765-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid nanostructures composed of photosynthetic complexes and semiconductor nanocrystals
(POLONIUM)
Inny
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Projekt MEN )
Inny
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizowania i interpretowania ultraprecyzyjnych widm molekularnych i atomowych. Modelowanie kształtów rezonansów optycznych
(Fulbright Junior Advanced Research Award 2014-15, Visiting Student Researcher at Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA)
Inny
n
dr Brylew KamilCharakteryzacja materiałów scyntylacyjnych z rodziny granatów aktywowanych jonami ceru i prazeodymu z wykorzystaniem spektroskopii gamma i technik czasowo-rozdzielczychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1760-F
dr inż. Buczyńska DorotaBadanie właściwości optycznych metalicznych nanoklastrówDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1761-F
dr Bukowska DanutaZakończenie przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1602-F
mgr Buksztel AdamWymienno-korelacyjne potencjały OEP dla prostych molekuł w geometriach nierównowagowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1621-F
dr inż. Dąbkowski PawełBadanie dynamiki procesu powtarzalnego bazujące na podejściu lokowania biegunów
(1898-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1898-F
dr inż. Dąbkowski PawełBadanie i sterowanie układami rozproszonymi. Współpraca badawcza z Uniwersytetem w Rostocku.
(2049-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2049-F
dr inż. Dąbrowski MarcinPomiary AFM własności mechanicznych błon komórkowych
(Na dobry początek)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1899-F
dr inż. Erwiński KrystianGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1604-F
mgr inż. Grzelak JustynaPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2052-F
dr inż. Jakubowski RafałIn silico studies of amyloidosis related proteins - a new data on nanomechanics of transthyretin variants and their complexes with newly developed drugsDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1623-F
dr Korociński JakubBadanie propagacji impulsów laserowych w ośrodkach atomowych w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1626-F
mgr inż. Kozłowska AnnaBadanie skuteczności cyfrowego uśredniania koherentnego przy idealnej oraz nieidealnej synchronizacji-konwersja A/C z sygnałem ditherowym z wykorzystaniem algorytmów CAV i MAVDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1766-F
mgr inż. Maliszewski KrzysztofNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior segments of the eyeDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1768-F
dr inż. Maszczyk TomaszOpracowanie i implementacja algorytmów tworzenia nowych, użytecznych cech, ich wzajemna integracja i efektywne wykorzystanie do rozwiązywania problemów klasyfikacji i aproksymacji.
(Finansowanie przewodu doktorskiego.)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1608-F
dr inż. Meszyński SebastianPraca badawcza związana z analizą danych doświadczalnych oraz z modelowaniem homeostazy glikemii za pomocą opisu w środowisku programowania wieloagentowego.
(Symulacje komputerowe w fizyce, chemii i naukach o życiu)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2054-F
dr inż. Meszyński SebastianUtworzenie warsztatu do pracy naukowej związanej ze stworzeniem algorytmu opartego na logice rozmytej celem wyprowadzania pacjentów ze śpiączki glikemicznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1769-F
dr inż. Meszyński SebastianUtworzenie warsztatu do pracy naukowej związanej ze stworzeniem algorytmu opartego na logice rozmytej celem wyprowadzania pacjentów ze śpiączki glikemicznej
(1769-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1769-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekułDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1609-F
mgr inż. Niewiara ŁukaszBudowa trójfazowego mostkowego falownika napięcia z regulowanym poziomem napięcia obwodu pośredniczącegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1770-F
mgr inż. Niewiara ŁukaszBadanie przetwornicy obniżającej napięcie w napędzie z silnikiem PMSMDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1900-F
dr inż. Paprocki MarcinGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1610-F
mgr inż. Pawlak KonradBadanie wpływu czynników fizykochemicznych na stabilność mechaniczną białek
(Na dobry poczatek)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2055-F
dr Śmiga SzymonEfektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych, w Teorii Funkcjonałów Gęstości
( zakończenie przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1614-F
dr Smolarek KarolinaZwiększenie wydajności transferu energii pomiędzy polimerem a układem fotosyntetycznym LH2 poprzez wykorzystanie srebrnych nanodrutów.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1771-F
dr hab. inż. Strzałkowski KarolCharakterystyka parametrów termicznych i elektrycznych materiałów półprzewodnikowych z grupy II-VI z wykorzystaniem detekcji w podczerwieniDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1902-F
dr Strzelecki JanuszBadanie wpływu topologii na właściwości mechaniczne DNADziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2058-F
mgr inż. Szalkowski MarcinLight-Harvesting Processes
(Środki na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich WFAiIS)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2059-F
mgr inż. Szlag DanielZakończenie przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1613-F
dr inż. Twardowska MagdalenaPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2063-F
dr Wcisło PiotrRedukowanie błędów systematycznych w spektroskopowej metodzie wyznaczania stałej Boltzmanna – wdrożenie nowoczesnych modeli rezonansów optycznych do analizy niskociśnieniowych widm molekularnych
(1772-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1772-F
dr Wcisło Piotr Perturbacyjna metoda rozwiązywania równania transportu/relaksacji dla rozkładu prędkości koherencji optycznych- zastosowanie w analizie widm z ultra precyzyjnej spektroskopii molekularnej
(1629-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1629-F
dr Witkowski Marcin E.Relaksacja promienista i bezpromienista z wysokoenergetycznych stanów jonów ziem rzadkichDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1616-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu techniką spektroskopii strat we wnęceDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1896-F
mgr inż. Wyrąbkiewicz KamilTrajektoria ruchu mobilnego z koordynatami GPS z elementami sztucznych sieci neuronowych oraz logiki rozmytejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1630-F
mgr inż. Wyrąbkiewicz KamilNapęd robota mobilnego oparty na bezszczotkowych silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi PMSMDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1773-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Marecki AndrzejUtrzymanie Toruńskiej Stacji VLBI. Radioteleskopy 32 m i 15 mDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
352-A
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataAdvanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (AFLASER)
(COST Action MP1401 )
Grant europejski
dr hab. Drozdowski WinicjuszFast Advanced Scintillator Timing (FAST)
(COST action no. TD1401)
Grant europejski
dr hab. Grulkowski IreneuszOptyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
EFRR
prof. dr hab. Maćkowski SebastianBioinspired Oxygen evolving Light Driven CATalystS (BOLDCATS)
(projekt European Science Foundation)
Grant europejski
270-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianNanospectroscopyGrant europejski
dr hab. Marecki AndrzejAdvanced Radio Astronomy in Europe (RADIONET3)
(FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1)
Grant europejski
RADIONET3
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
dr Adamów MonikaPoszukiwanie przyczyn nadobfitości litu w czerwonych olbrzymach z planetami
(Preludium 3)
Grant NCN
954-A
dr hab. Bartkiewicz AnnaTestowanie mechanizmów i procesów powstawania masywnych gwiazd metodami interferometrii radiowej
(Opus 2)
Grant NCN
928-A
dr Brylew KamilDwuwiązkowe badanie nieorganicznych materiałów scyntylacyjnych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i światła lasera podczerwonego
(Preludium 5)
Grant NCN
4012-F
prof. dr hab. Chruściński DariuszKorelacje kwantowe: analiza, detekcja i dynamika
(Opus 2)
Grant NCN
925-F
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszBadanie wpływu rozkładu pułapek elektronowych na wydajność transferu energii sieć-jon w kryształach scyntylacyjnych (Lu,Y)AG:Pr(,Mo)
(Opus 3)
Grant NCN
949-F
prof. dr hab. Duch WłodzisławNeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci
(Symfonia 1)
Grant NCN
4003-F
dr Gawroński MarcinAstrometria gwiazdowa przy użyciu interferometrii wielkobazowej (VLBI)
(Sonata 1)
Grant NCN
779-A
dr hab. Gęsicki KrzysztofEwolucja kształtów mgławic planetarnych
(Opus 2)
Grant NCN
929-A
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStany zlokalizowane w strukturach grafenowych. Rola oddziaływań elektronowych
(Opus 2)
Grant NCN
926-F
dr Karska AgataSpektroskopowy przegląd młodych protogwiazd w liniach wody i tlenku węgla przy użyciu instrumentu PACS na Herschelu
(Preludium 6)
Grant NCN
4116-A
dr hab. Katarzyński KrzysztofRealizacja fazy przygotowawczej projektu "Cherenkov Telescope Array" przez Polskie Konsorcjum CTA
(Harmonia 1)
Grant NCN
6-A
mgr Kazimierczak Tomasz"Kinematic backreaction" w kosmologicznych symulacjach N-body
(Etiuda 2)
Grant NCN
dr inż. Kijek NataliaPodstawowe badania zjawiska optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) w celu określenia granic słuszności założenia datowania luminescencyjnego o równoważności naturalnej i laboratoryjnej krzywej wzrostu
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4033-F
dr Kowalska DorotaPlazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych
(Opus 6)
Grant NCN
4034-F
prof. dr hab. Krełowski JacekPrzegląd widm obłoków międzygwiazdowych w wysokiej rozdzielczości
(Opus 1)
Grant NCN
780-A
dr hab. Kunert-Bajraszewska MagdalenaKwazary o szerokich liniach absorpcyjnych - ich pochodzenie oraz ewolucja
(Sonata 1)
Grant NCN
781-A
prof. dr hab. Kus AndrzejKrytyczne badania relatywistycznych dżetów w blazarach
(Opus 1)
Grant NCN
782-A
dr Lew BartoszPoszukiwanie nowych gromad galaktyk metodą detekcji efektu Suniajewa-Zeldowicza w głębokich, ślepych przeglądach radiowych przy użyciu radio kamer pracujących w zakresie fal centymetrowych
(Sonata 2)
Grant NCN
927-A
dr hab. Lisak DanielSpektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości (FS-CRDS) nowym narzędziem w ultra precyzyjnych badaniach układów gazowych
(Opus 1)
Grant NCN
777-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4023-F
dr Masłowski PiotrGrzebień częstotliwości optycznych jako narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektroskopii molekularnej
(Sonata 3)
Grant NCN
950-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
mgr Nagórny BartłomiejPrzekroje czynne na zderzenia oraz przesunięcia izotopowe ultrazimnych atomów rtęci
(PRELUDIUM 6)
Grant NCN
4035-F
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPensylwańsko-Toruński Projekt Poszukiwań Planet przy gwiazdach zawansowanych ewolucyjnie
(Opus 4)
Grant NCN
981-A
mgr Ostrowski JanFunkcja masy w niejednorodnych modelach kosmologicznych
(Etiuda 2)
Grant NCN
dr Piątkowski DawidWzmocnienie fluorescencji i propagacja energii w sieciach plazmonowych
(Sonata 5)
Grant NCN
4013-F
dr Śmiga SzymonZależne od gęstości funkcjonały korelacyjno-wymienne uzyskane w oparciu o bardzo dokładne obliczenia ab initio
(Preludium 3)
Grant NCN
952-F
dr Śmiga SzymonEfektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych w Teorii Funkcjonałów Gęstości
(Etiuda 1)
Grant NCN
Etiuda
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
dr Wcisło PiotrZderzenia molekuł wodoru z atomami gazów szlachetnych - obliczenia ab initio i porównanie z eksperymentem
(PRELUDIUM 5)
Grant NCN
4011-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDS
(Preludium 3)
Grant NCN
953-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
dr hab. Zieliński MichałWpływ nanodeformacji na właściwości kompleksów ekscytonowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych
(Sonata 1)
Grant NCN
778-F
dr hab. Żuchowski PiotrUltrazimne mieszaniny gazów Hg i Rb
(Opus 4)
Grant NCN
980-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Kolenderski PiotrSingle photon sources for quantum applications
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
dr Masłowski PiotrSingle tooth resolved Direct Frequency Comb Spectroscopy and its application for trace gas detection and line shape studies
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Wójtewicz SzymonStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianInnowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki
(program PBSII)
Grant NCBiR
401-F
dr hab. Szkulmowski MaciejRozwój interferometrycznych metod optycznych do badania dynamiki układów biologicznych
(PBS1/A9/20/2013)
Grant NCBiR
962-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
dr inż. Jakubowski RafałComputational Studies of TTR Related Amyloidosis: New Ligands Give Hope for a Cure
(CBSB14 Outstanding Young Researcher)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
dr inż. Jakubowski RafałTowards Efficient Docking of Chemical Compounds into Protein Cavities
(IV EURO WG Conference on Operational Research in Computational Biology, Bioinformatics and Medicine travel grant)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
dr inż. Jakubowski RafałTransthyretin Induced Amyloidosis Interactions, Mechanisms and Potent Drugs Design
(Biophysical Society International Travel Award)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
mgr inż. Pawlak KonradPrezentacja wyników pracy nad platformą do badań metodami spektroskopii siłowej AFM
(Belgian Biophysical Society travel fellowship)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
mgr inż. Pawlak KonradSzkolenie specjalistyczne z zakresu mikroskopii sił atomowych
(COST Action TD 1002)
Stypendia konferencyjne
nie dotyczy
dr Wcisło PiotrEuropean Physical Society support covering the registration fees and half the accomodation cost of the 46th Conference of European Group on Atomic Systems (EGAS), Lille, France.
(Na konferecnji wygłosiłem referat: "Three different approaches to cavity-enhanced spectroscopy")
Stypendia konferencyjne
n
dr Bukowska DanutaBadanie wpływu niejednorodności optycznej ośrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(V edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Jakubowski RafałGENIUS - GENetyka I Uwarunkowania Spektrum Autyzmu
(Krok w przyszłość)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Tamborski SzymonBadanie możliwości wynikających z detekcji sygnału świetlnego w dziedzinie Fouriera w obrazowaniu strukturalnym i czynnościowymStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
prof. dr hab. Ciuryło RomanBudowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - Uniwersytet Młodych Wynalazców)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr hab. Szkulmowski MaciejStypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowcówProgram MNiSW (z wyłączeniem grantów)
389/2011
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych metod opisu struktury materii w skali nano
(POLONIUM )
Dwustronna umowa rządowa
n
dr hab. Zakrzewski JacekNieliniowa optoakustyka defektów i kontaktów
(Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej)
Dwustronna umowa rządowa
111 Polonium JZ