Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
prof. dr hab. Chruściński Dariusz Analiza stanów kwantowych układów złożonych Działalność statutowa
108
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
106
prof. dr hab. Duch WłodzisławKomputerowo wspomagana dydaktykaDziałalność statutowa
153
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i badanie podstawowych własności fotooptycznych szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VIDziałalność statutowa
111
prof. dr hab. Goździewski KrzysztofDynamika układów planetarnychDziałalność statutowa
143
prof. dr hab. Hanasz MichałSymulacje numeryczne procesów powstawania struktur astrofizycznychDziałalność statutowa
142
dr hab. Iwaniszewski Jan Stochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych – modelowych, półprzewodnikowych, węglowych i biologicznych. VIIDziałalność statutowa
114
dr Karbowski AndrzejBadanie oddziaływań elektronów i pozytonów z materiąDziałalność statutowa
182
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr hab. Katarzyński KrzysztofBadanie aktywnych jąder galaktyk – badania własne i współpraca w ramach VLBIDziałalność statutowa
131
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Krełowski JacekWidma absorpcyjne ciemnych obłoków międzygwiazdowych.Działalność statutowa
140
prof. dr hab. Kus AndrzejBadania jąder aktywnych galaktyk oraz monitorowanie transientówDziałalność statutowa
131
dr hab. Maćkowiak JanBadania teoretyczne nadciekłego helu IIDziałalność statutowa
185
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe nanostruktury hybrydoweDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
dr hab. Mikołajewski MaciejFotometria i spektroskopia układów podwójnych.Działalność statutowa
178
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobin: radiacyjne przeniesienie ładunku w zderzeniach jonów He+ z drobinami D2Działalność statutowa
183
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPoszukiwanie pozasłonecznych układów planetarnych oraz masowa fotometria gwiazdDziałalność statutowa
146
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznymDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
prof. dr hab. Roukema BoudewijnTopologia wszechświataDziałalność statutowa
133
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów i pozytonów na atomachDziałalność statutowa
122
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
prof. dr hab. Szymczak MarianRadiowe badania materii międzygwiazdowej Działalność statutowa
132
dr inż. Tarczewski TomaszSterowanie serwonapędami elektrycznymi w zastosowaniu do maszyn wieloosiowychDziałalność statutowa
120
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej układów atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
162
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekSystemy pomiaru odcinka czasu z przetwarzaniem równoległymDziałalność statutowa
185
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych.Działalność statutowa
187
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr inż. Dąbkowski PawełAnaliza i synteza pewnych klas systemów wielowymiarowych
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
902-F
prof. dr hab. Duch WłodzisławSpektrum autyzmu: zintegrowana teoria
(KBN 38)
Granty MNiSW
691-F
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
prof. dr hab. Goździewski KrzysztofDynamika i ewolucja orbitalna planet typu ziemskiego w pozasłonecznych układach planetarnych
(KBN 39)
Granty MNiSW
704-A
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
prof. dr hab. Hanasz MichałWielopłynowe i hybrydowe symulacje dysków galaktycznych i protoplanetarych
(KBN 38)
Granty MNiSW
671-A
dr hab. Jankowski NorbertUniwersalne algorytmy meta-uczenia w inteligencji obliczeniowej
(KBN 39)
Granty MNiSW
703-F
dr hab. Katarzyński KrzysztofObserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC
(Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. I MAGIC, nr 745/N-HESS-MAGIC/2010/0)
Granty MNiSW
1-A
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr Kolenderski PiotrEksperymentalne implementacje protokołów kwantowego przetwarzania informacji
(Mobilność Plus 1)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Krełowski JacekBadania struktur molekularnych powstających w obłokach międzygwiazdowych
(KBN 40)
Granty MNiSW
741-A
dr Maciejewski GracjanChronometraż tranzytów egzoplanety WASP-12b
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
903-A
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejBadanie zmienności widmowej czerwonych olbrzymów podejrzanych o posiadanie planet technikami korelacyjnymi
(KBN 37)
Granty MNiSW
636-A
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPlanety przy gwiazdach o masach pośrednich
(KBN 38)
Granty MNiSW
672-A
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
mgr Ostrowski JanFunkcja masy w niejednorodnym modelu kosmologicznym
(Mobilność Plus 2)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Pelc MartaWłaściwości elektryczne dwuwymiarowych materiałów o strukturze heksagonalnej: grafen i azotek boru
(Mobilność Plus 2)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
dr Piątkowski DawidKontrolowanie procesów konwersji swiatła w pojedynczych nanokryształach aktywowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(MNiSW, Mobilność+ )
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
dr inż. Tarczewski TomaszPrzekształtnik złożony (back-to-back converter) o topologii 3-poziomowej i sinusoidalnym napięciu wyjściowym stosowany w napędzie z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych
(KBN 40)
Granty MNiSW
738-F
dr hab. Zieliński MichałObliczenia własności ekscytonowych kropek kwantowych definiowanych fazą krystaliczną w drucie kwantowym
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
965-F
dr hab. Żuchowski PiotrZderzenia molekuła - molekuła w chemii ultrazimnej, astrofizyce, fizyce atmosfery
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
901-F
dr inż. Dąbrowski MarcinBadanie własności domeny IV napięciowo-zależnego kanału sodowego w obecności podjednostki beta z użyciem metod obliczeniowych
(Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich )
Inny
1762-F
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataWpływ domieszkowania kryształów półprzewodnikowych z grupy II-VI na wartość nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu
(grant UMK)
Inny
504-F
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMechanizmy rekombinacji promienistej jonów ziem rzadkich i metali przejściowych w nanoproszkach na matrycach tlenkowychInny
dr inż. Kijek NataliaWpływ zależności OSL od temperatury na wyniki datowania luminescencyjnego
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Inny
1137-F
dr inż. Kijek NataliaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywności
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Inny
1765-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid nanostructures composed of photosynthetic complexes and semiconductor nanocrystals
(POLONIUM)
Inny
dr Masłowski PiotrOptymalizacja grzebienia częstości optycznych dla absolutnych pomiarów światła lasera próbkującego w laserze CRDS
(grant Rektora UMK)
Inny
505-F
dr Rochowicz KrzysztofThe Chemical Cosmos
(EU COST Action CM0805)
Inny
mgr inż. Szlag DanielDIAflow - Spectral and Time domain Optical Coherence Microscopy - bloodflow measurements for Diabetes
(Scientific Exchange Programme NMS-CH)
Inny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejBezinwazyjne obrazowanie mikrokapilar siatkówki człowieka przy użyciu spektralnej koherentnej tomografii optycznej (OCT)
(Voucher Badawczy)
Inny
121/13
dr hab. Zawada MichałCryogenically shielded strontium optical lattice clock
(Program POLONIUM)
Inny
dr Borycki DawidPrzygotowanie dwóch podręczników do kursów komputerowych realizowanych na WFAiIS: ASP.NET MVC3 oraz Programowanie urządzeń mobilnych z Windows Phone 8 w ramach rozwoju kierunku informatyka stosowana na wydziale WFAiIS
(1134-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1134-F
dr Brylew KamilCharakteryzacja materiałów scyntylacyjnych z rodziny granatów aktywowanych jonami ceru i prazeodymu z wykorzystaniem spektroskopii gamma i technik czasowo-rozdzielczychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1760-F
dr inż. Buczyńska DorotaBadanie właściwości optycznych metalicznych nanoklastrówDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1761-F
dr Bukowska DanutaZakończenie przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1602-F
mgr Buksztel AdamWykorzystanie orbitali OEP do obliczeń ab initio WFTDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1392-F
mgr Buksztel AdamWymienno-korelacyjne potencjały OEP dla prostych molekuł w geometriach nierównowagowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1621-F
dr inż. Erwiński KrystianGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1604-F
mgr Górska-Pukownik AgnieszkaBadania modelowych błon lipidowych za pomocą mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1135-F
dr inż. Jakubowski RafałIn silico studies of amyloidosis related proteins - a new data on nanomechanics of transthyretin variants and their complexes with newly developed drugsDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1623-F
dr inż. Jakubowski RafałFree energy path for enforced dissocitaion of synaptic complexDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1394-A
mgr Kaszewska EwaIntegracja mobilnego spektralnego tomografu optycznego (OCT) z systemem do analizy pierwiastkowej opartego o spektroskopię plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS), w celu równoczesnej analizy struktury wewnętrznej oraz składu pierwiastkowego obiektów wielowarstwowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1136-F
dr inż. Kolenderska SylwiaWysokorozdzielcze mikroskoowe obrazowanie komórek i tkanek za pomocą szerokopasmowego światła pochodzącego z generacji drugiej harmonicznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1139-F
dr Korociński JakubBadanie propagacji impulsów laserowych w ośrodkach atomowych w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1626-F
mgr inż. Kozłowska AnnaInnowacyjne metody dydaktyki Fizyki - ścieżki interdyscyplinarne: nowoczesne metody biofizykiDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1138F
mgr inż. Kozłowska AnnaBadanie skuteczności cyfrowego uśredniania koherentnego przy idealnej oraz nieidealnej synchronizacji-konwersja A/C z sygnałem ditherowym z wykorzystaniem algorytmów CAV i MAVDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1766-F
dr Krajnik BartoszGrant na pokrycie kosztów przewodu
(Grant na pokrycie kosztów przewodu)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1607-F
mgr inż. Maliszewski KrzysztofNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior segments of the eyeDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1768-F
dr Mandra SławomirOptymalizacja parametrów regulatorów serwonapędów oraz implementacja i testowanie algorytmów minimalizacji błędów odtwarzania trajektorii ruchu w układach sterowania maszyn CNCDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1140-F
dr inż. Maszczyk TomaszOpracowanie i implementacja algorytmów tworzenia nowych, użytecznych cech, ich wzajemna integracja i efektywne wykorzystanie do rozwiązywania problemów klasyfikacji i aproksymacji.
(Finansowanie przewodu doktorskiego.)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1608-F
dr inż. Maszczyk TomaszOpracowanie, implementacja i zastosowanie nowych metod uczenia maszynowego wykorzystujących mechanizm głębokiego uczenia (deep learning) do analizy danych medycznychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1141-F
dr inż. Meszyński SebastianUtworzenie warsztatu do pracy naukowej związanej ze stworzeniem algorytmu opartego na logice rozmytej celem wyprowadzania pacjentów ze śpiączki glikemicznej
(1769-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1769-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekułDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1609-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1142-F
mgr inż. Niewiara ŁukaszBudowa trójfazowego mostkowego falownika napięcia z regulowanym poziomem napięcia obwodu pośredniczącegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1770-F
dr inż. Paprocki MarcinGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1610-F
dr inż. Pawlak MichałBadanie właściwosci mieszanych kryształów półprzewodnikowych A2B6 w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1144-F
mgr inż. Pałucki BartoszOpracowanie modelu matematycznego opisującego modulację fazy sygnału interferometrycznego we krwi – ośrodku o niejednorodnym współczynniku załamaniaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1143-F
dr Pepłowski ŁukaszMolekularne mechanizmy rozpoznawania ligandów białkowych przez receptory na przykładach czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) i czynnika wzrostu naskórka (EGF). Część 2.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1145-f
dr Piotrowski TomaszZastosowania estymatorów minimum-variance pseudo-unbiased reduced-rank estimators w analizie sygnałów biomedycznychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1146-F
dr Śmiga SzymonOpracowywanie i implementacja nowych zależnych od gęstości funkcjonałów korelacyjno- wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(Grant Badawczy)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1151-F
dr Śmiga SzymonEfektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych, w Teorii Funkcjonałów Gęstości
( zakończenie przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1614-F
dr Smolarek KarolinaZwiększenie wydajności transferu energii pomiędzy polimerem a układem fotosyntetycznym LH2 poprzez wykorzystanie srebrnych nanodrutów.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1771-F
dr inż. Stec KamilaBadania kształtów linii widmowych tlenku węgla w zakresie 1.57µm metodą spektroskopii strat we wnęceDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1148-F
mgr Syrocki ŁukaszRozwijanie metodologii obliczeń w przypadku równania Diraca CoulombaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1150-F
mgr inż. Szlag DanielZakończenie przewodu doktorskiegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1613-F
dr Tamborski SzymonTworzenie trójwymiarowych map stężenia substancji absorbującej w ośrodkach rozpraszających metodą spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1152-F
dr Wcisło PiotrRedukowanie błędów systematycznych w spektroskopowej metodzie wyznaczania stałej Boltzmanna – wdrożenie nowoczesnych modeli rezonansów optycznych do analizy niskociśnieniowych widm molekularnych
(1772-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1772-F
dr Wcisło Piotr Perturbacyjna metoda rozwiązywania równania transportu/relaksacji dla rozkładu prędkości koherencji optycznych- zastosowanie w analizie widm z ultra precyzyjnej spektroskopii molekularnej
(1629-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1629-F
dr Witkowski Marcin E.Relaksacja promienista i bezpromienista z wysokoenergetycznych stanów jonów ziem rzadkichDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1616-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1153-F
mgr inż. Wyrąbkiewicz KamilTrajektoria ruchu mobilnego z koordynatami GPS z elementami sztucznych sieci neuronowych oraz logiki rozmytejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1630-F
mgr inż. Wyrąbkiewicz KamilNapęd robota mobilnego oparty na bezszczotkowych silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi PMSMDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1773-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Marecki AndrzejUtrzymanie Toruńskiej Stacji VLBI. Radioteleskopy 32 m i 15 mDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
352-A
dr inż. Jakubowski RafałGenetic basis of neurodevelopmental disorders
(European Science Foundation, COST Framework)
Grant europejski
nie dotyczy
prof. dr hab. Maćkowski SebastianBioinspired Oxygen evolving Light Driven CATalystS (BOLDCATS)
(projekt European Science Foundation)
Grant europejski
270-F
dr hab. Marecki AndrzejAdvanced Radio Astronomy in Europe (RADIONET3)
(FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1)
Grant europejski
RADIONET3
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr Adamów MonikaPoszukiwanie przyczyn nadobfitości litu w czerwonych olbrzymach z planetami
(Preludium 3)
Grant NCN
954-A
dr hab. Bartkiewicz AnnaTestowanie mechanizmów i procesów powstawania masywnych gwiazd metodami interferometrii radiowej
(Opus 2)
Grant NCN
928-A
dr Bylicka BognaKwantowy discord w układach dwóch quditów
(Preludium 1)
Grant NCN
776-F
prof. dr hab. Chruściński DariuszKorelacje kwantowe: analiza, detekcja i dynamika
(Opus 2)
Grant NCN
925-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszBadanie wpływu rozkładu pułapek elektronowych na wydajność transferu energii sieć-jon w kryształach scyntylacyjnych (Lu,Y)AG:Pr(,Mo)
(Opus 3)
Grant NCN
949-F
prof. dr hab. Duch WłodzisławNeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci
(Symfonia 1)
Grant NCN
4003-F
dr Gawroński MarcinAstrometria gwiazdowa przy użyciu interferometrii wielkobazowej (VLBI)
(Sonata 1)
Grant NCN
779-A
dr hab. Gęsicki KrzysztofEwolucja kształtów mgławic planetarnych
(Opus 2)
Grant NCN
929-A
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStany zlokalizowane w strukturach grafenowych. Rola oddziaływań elektronowych
(Opus 2)
Grant NCN
926-F
dr hab. Katarzyński KrzysztofRealizacja fazy przygotowawczej projektu "Cherenkov Telescope Array" przez Polskie Konsorcjum CTA
(Harmonia 1)
Grant NCN
6-A
prof. dr hab. Krełowski JacekPrzegląd widm obłoków międzygwiazdowych w wysokiej rozdzielczości
(Opus 1)
Grant NCN
780-A
dr hab. Kunert-Bajraszewska MagdalenaKwazary o szerokich liniach absorpcyjnych - ich pochodzenie oraz ewolucja
(Sonata 1)
Grant NCN
781-A
prof. dr hab. Kus AndrzejKrytyczne badania relatywistycznych dżetów w blazarach
(Opus 1)
Grant NCN
782-A
dr Lew BartoszPoszukiwanie nowych gromad galaktyk metodą detekcji efektu Suniajewa-Zeldowicza w głębokich, ślepych przeglądach radiowych przy użyciu radio kamer pracujących w zakresie fal centymetrowych
(Sonata 2)
Grant NCN
927-A
dr hab. Lisak DanielSpektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości (FS-CRDS) nowym narzędziem w ultra precyzyjnych badaniach układów gazowych
(Opus 1)
Grant NCN
777-F
dr Masłowski PiotrGrzebień częstotliwości optycznych jako narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektroskopii molekularnej
(Sonata 3)
Grant NCN
950-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaMechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów
(Preludium 3)
Grant NCN
951-F
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPensylwańsko-Toruński Projekt Poszukiwań Planet przy gwiazdach zawansowanych ewolucyjnie
(Opus 4)
Grant NCN
981-A
dr Śmiga SzymonEfektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych w Teorii Funkcjonałów Gęstości
(Etiuda 1)
Grant NCN
Etiuda
dr Śmiga SzymonZależne od gęstości funkcjonały korelacyjno-wymienne uzyskane w oparciu o bardzo dokładne obliczenia ab initio
(Preludium 3)
Grant NCN
952-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(promotorski)
Grant NCN
739-F
dr Wójtewicz SzymonBadania kształtów linii widmowych pasma B tlenu metodą CRDS
(Preludium 3)
Grant NCN
953-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
dr hab. Zieliński MichałWpływ nanodeformacji na właściwości kompleksów ekscytonowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych
(Sonata 1)
Grant NCN
778-F
dr hab. Żuchowski PiotrUltrazimne mieszaniny gazów Hg i Rb
(Opus 4)
Grant NCN
980-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Kolenderski PiotrSingle photon sources for quantum applications
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
dr Masłowski PiotrSingle tooth resolved Direct Frequency Comb Spectroscopy and its application for trace gas detection and line shape studies
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Wójtewicz SzymonStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr hab. Żuchowski PiotrFormation and Production of Ultracold Polar Molecules. Application of Hg and Sr atoms
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
dr hab. Gorczyńska IwonaRozwój metod badania aktywności tkanek nerwowych za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską
(Lider)
Grant NCBiR
851-F
dr hab. Szkulmowski MaciejRozwój interferometrycznych metod optycznych do badania dynamiki układów biologicznych
(PBS1/A9/20/2013)
Grant NCBiR
962-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
mgr Buksztel AdamAccurate correlation and exchange-correlation Kohn-Sham potentials for small molecules in dissociation limitStypendia konferencyjne
mgr Buksztel AdamOEP orbitals as a reference for ab initio many-body calculationsStypendia konferencyjne
dr inż. Jakubowski RafałMolecular dynamics investigations of wild-type and V30M mutant transthretin tetramers stability
(9th European Biophysics Congress EBSA2013, Lizbona, Portugalia)
Stypendia konferencyjne
124
dr Śmiga SzymonSpin–Component–Scaled OEP method applied to atomic and molecular systems
(The Swiss National Science Foundation)
Stypendia konferencyjne
dr Śmiga SzymonOptimized Effective Potential Method Based On The Spin Component Energy Partitioning
(Molecular Graphics and Modelling Societ)
Stypendia konferencyjne
dr inż. Sylwestrzak MarcinReal time 3D structural and Doppler OCT imaging on graphics processing units
(SPIE Travel Grant)
Stypendia konferencyjne
dr Bukowska DanutaBadanie wpływu niejednorodności optycznej ośrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(V edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Rumiński DanielOpracowanie metody pomiaru prędkości w trzech wymiarach na podstawie informacji natężeniowej w tomografii optycznej OCTStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
1147F
dr Rumiński Danielrozwój metod analizy danych OCT w celu uzyskania informacji o prędkości przepływu w naczyniach krwionośnych oka ludzkiegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
00
dr inż. Sylwestrzak MarcinAnaliza danych Spektralnej Tomografii Optycznej OCT z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych
(Krok w Przyszłość IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Tamborski SzymonBadanie możliwości wynikających z detekcji sygnału świetlnego w dziedzinie Fouriera w obrazowaniu strukturalnym i czynnościowymStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
prof. dr hab. Ciuryło RomanBudowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr hab. Szkulmowski MaciejStypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowcówProgram MNiSW (z wyłączeniem grantów)
389/2011