Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
dr hab. Chruścińska AlicjaEfekty temperaturowe w pomiarach optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) Działalność statutowa
110
prof. dr hab. Chruściński DariuszAnaliza kwantowych stanów splątanychDziałalność statutowa
108
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atom.Działalność statutowa
106
dr hab. Ciuryło RomanSpektroskopia wysokiej zdolności układów atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
162
prof. dr hab. Duch WłodzisławSymulacje komputerowe w fizyce, chemii i naukach o życiu.Działalność statutowa
152
prof. dr hab. Duch WłodzisławRozwój metod i zastosowań inteligencji obliczeniowej.Działalność statutowa
150
prof. dr hab. Duch WłodzisławKomputerowo wspomagana dydaktykaDziałalność statutowa
153
prof. dr hab. Duch WłodzisławKognitywistyka, komputerowe modele procesów poznawczychDziałalność statutowa
151
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II-VI z berylem i tellurem jako składnikami Działalność statutowa
111
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymywania funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w metodach OEP-DFT.Działalność statutowa
128
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
dr hab. Jamiołkowski AndrzejZastosowania rozpięć (frames) do zagadnień tomografii stanów i procesów kwantowychDziałalność statutowa
157
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych – modelowych, półprzewodnikowych, węglowych i biologicznych. VDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr inż. Karwowski KazimierzSterowanie serwonapędami w maszynach wieloosiowych Działalność statutowa
120
dr hab. Kobus JacekRozwzój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
115
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejœciowych w dielektrykachDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
dr hab. Maćkowiak JanMikroskopowy opis własności termicznych helu I i II w oparciu o rozwiązania dla niedoskonałego gazu Bosego (NGB)Działalność statutowa
171
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe wzmocnienie fluorescencji nanokryształów i biomolekułDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
dr hab. Matulewski JacekElektronika attosekundowaDziałalność statutowa
173
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
119
dr hab. Mrugała FelicjaRozwój metod obliczeniowych do badań zderzeń atomowo-molekularnych.Działalność statutowa
107
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejBadanie obiektów osobliwych we Wszechświecie. Działalność statutowa
CAN2
prof. dr hab. Niedzielski Andrzej Poszukiwanie pozasłonecznych ukladów planetarnych Działalność statutowa
CA11
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymi IIIDziałalność statutowa
124
dr Patyk JaromirNanostruktury krystaliczne węglaDziałalność statutowa
104
prof. dr hab. Raczyński AndrzejImpulsy świetlne w optycznie ubranych ośrodkachDziałalność statutowa
172
dr Rochowicz KrzysztofElementy astrofizyki w dydaktyce szkoły średniejDziałalność statutowa
166
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów i pozytonów na atomachDziałalność statutowa
122
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
103
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw organicznych i tlenkowych na różnych podłożach: przewodzących, przeźroczystych i porowatych.Działalność statutowa
159
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Duch WłodzisławSpektrum autyzmu: zintegrowana teoria
(KBN 38)
Granty MNiSW
691-F
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
prof. dr hab. Goździewski KrzysztofDynamika i ewolucja orbitalna planet typu ziemskiego w pozasłonecznych układach planetarnych
(KBN 39)
Granty MNiSW
704-A
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
prof. dr hab. Hanasz MichałWielopłynowe i hybrydowe symulacje dysków galaktycznych i protoplanetarych
(KBN 38)
Granty MNiSW
671-A
dr hab. Jankowski NorbertUniwersalne algorytmy meta-uczenia w inteligencji obliczeniowej
(KBN 39)
Granty MNiSW
703-F
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z użyciem laserów strojonych
(Grant promotorski MNiSW N N202 482039)
Granty MNiSW
702-F
dr hab. Katarzyński KrzysztofObserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC
(Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. I MAGIC, nr 745/N-HESS-MAGIC/2010/0)
Granty MNiSW
1-A
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr Kolenderski PiotrEksperymentalne implementacje protokołów kwantowego przetwarzania informacji
(Mobilność Plus 1)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Krełowski JacekBadania struktur molekularnych powstających w obłokach międzygwiazdowych
(KBN 40)
Granty MNiSW
741-A
dr inż. Kłosowski ŁukaszKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
993-F
dr Masłowski PiotrRozwijanie metody CE-DFCS (Cavity Enhanced Direct Frequency Comb Spectroscopy) i jej zastosowanie w fizyce atomowej i molekularnej oraz metrologii
(Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPlanety przy gwiazdach o masach pośrednich
(KBN 38)
Granty MNiSW
672-A
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejBadanie zmienności widmowej czerwonych olbrzymów podejrzanych o posiadanie planet technikami korelacyjnymi
(KBN 37)
Granty MNiSW
636-A
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
dr Piątkowski DawidKontrola dwufotonowej absorpcji światła w nanokrysztłąch NaLnF4:RE3+ poprzez zlokalizowane wzbudzenia plazmonowe
(KBN 40)
Granty MNiSW
737-F
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
dr Stremplewski PatrycjuszAbsorpcja w stanie wzbudzonym w niskowymiarowych strukturach optycznych
(IUVENTUS PLUS, rozwój młodej kadry)
Granty MNiSW
995-F
dr hab. Szkulmowski MaciejZastosowanie spektralno-czasowej tomografii optycznej OCT do analizy procesów dynamicznych w obrazowaniu in-vivo
(IUVENTUS plus)
Granty MNiSW
996-F
dr inż. Tarczewski TomaszPrzekształtnik złożony (back-to-back converter) o topologii 3-poziomowej i sinusoidalnym napięciu wyjściowym stosowany w napędzie z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych
(KBN 40)
Granty MNiSW
738-F
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Ultraczuła spektroskopia cząsteczek tlenu metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Granty MNiSW
969-F
dr hab. Zieliński MichałAtomistyczne badania własności nanostruktur w zewnętrznym polu magnetycznym
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
997-F
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMechanizmy rekombinacji promienistej jonów ziem rzadkich i metali przejściowych w nanoproszkach na matrycach tlenkowychInny
dr Rochowicz KrzysztofThe Chemical Cosmos
(EU COST Action CM0805)
Inny
mgr inż. Szlag DanielDIAflow - Spectral and Time domain Optical Coherence Microscopy - bloodflow measurements for Diabetes
(Scientific Exchange Programme NMS-CH)
Inny
dr Wcisło PiotrAdvanced techniques for spectroscopic data analysis
(Indywidualne stypendium SPIE )
Inny
n
dr Adamów MonikaBadania obfitości litu w gwiazdach PTPSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
394-A
mgr inż. Boniewicz MirosławOpymalizacja algorytmów sterowania i konstrukcji bezprzewodowej sieci czujnikowej o niskim zużyciu energiiDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
395-F
dr inż. Borkowski MateuszModelowanie heteronuklearnych optycznych rezonansów Feshbacha w zderzeniach atomów strontu i iterbuDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
396-F
dr Bukowska DanutaBadanie mikroprzepływów krwi w kapilarach o średnicy 50 – 200 µm za pomocą Spektralnej Tomografii OptycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
398-F
dr Bylicka BognaDiscord w układach dwóch qutritówDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
399-F
dr inż. Czechowski NikodemMapowanie fluorescencji koroli na podłożach z nanocząsteczkami metalicznymi
(\\\\\\\\)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
144-F
dr inż. Erwiński KrystianGeneracja optymalnej trajektorii ruchu w układach sterowania numerycznego maszyn zapeniającej maksymalną prędkość obróbki przy zachowaniu zadanej tolerancji błędu konturu
(Generacja optymalnej trajektorii ruchu w układach sterowania numerycznego maszyn zapeniającej maksymalną prędkość obróbki przy zachowaniu zadanej tolerancji błędu konturu)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
400-F
mgr Gahbler MarcinProjektowanie i optymalizacja systemu sterowania napędami, implementowanego w strukturach programowalnych.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
401-F
dr Karnowski KarolPomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz właściwości biomechanicznych rogówki z wykorzystaniem ultraszybkich laserów strojonychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
403-F
dr Korociński JakubBadanie propagacji impulsów laserowych w ośrodkach atomowych w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
145-A
dr Krajnik BartoszRozbudowa układu fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnego SILDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
146-F
dr inż. Kłosowski ŁukaszKoincydencyjne badania zderzeń elektron-atom
(Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
404-F
dr Lew BartoszNumeryczne   symulacje   formowania   się   gromad   galaktyk,   populacji   radioźródeł   oraz  mikrofalowego   promieniowania   tła,   z   uwzględnieniem   efektów   atmosferycznych,   szumów  instrumentalnych   oraz   strategii   obserwacyjnych   dla   radiowych,   wielkoskalowych   przegl
(grant wspomagający rozwój młodych naukowców )
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
406-A
dr inż. Maszczyk TomaszMetody uczenia maszynowego bazujące na generacji, transformacji i selekcji cech oraz transferze wiedzy z innych modeli.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
407-F
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanika wybranych białek układu synapsy – badania doświadczalne metodą AFM oraz modelowanie teoretyczne.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
408-F
dr inż. Paprocki MarcinZmniejszanie błędów odzwierciedlenia zadanej trajektorii ruchu w układach sterowania numerycznego maszyn poprzez modyfikacje położenia zadanego
(Zmniejszanie błędów odzwierciedlenia zadanej trajektorii ruchu w układach sterowania numerycznego maszyn poprzez modyfikacje położenia zadanego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
409-F
mgr inż. Pałucki BartoszOpracowanie modelu matematycznego opisującego modulację fazy sygnału interferometrycznego we krwi- ośrodku o niejednorodnym współczynniku załamaniaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
"Grant na dobry początek"
dr Pepłowski ŁukaszMolekularne mechanizmy rozpoznawania ligandów białkowych przez receprory na przykładach czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) i czynnika wzrostu naskórka (EGF) Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
410-F
dr Rumiński DanielOpracowanie metody analizy danych w tomografii OCT w celu uzyskania informacji o przepływach w naczyniach krwionośnychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
411-F
dr inż. Stec KamilaZastosowanie metody Pounda-Drevera-Halla do stabilizacji częstości lasera diodowego 1.57 µmDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
412-F
dr inż. Stec KamilaBudowa spektrometru PDH-FS-CRDS pracującego w zakresie 1.57μm oraz badania kształtów linii tlenku węgla w zakresie 1.57μm Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
147-F
dr inż. Strzałkowski KarolOtrzymywanie i badanie własności półmagnetycznych związków półprzewodnikowych II-VI na bazie ZnSe z Be, jako składnikami.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
413-F
mgr Świerczyński ErnestAnaliza cech fizycznych wybranych gwiazd nowych i układów pokrewnychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
416-A
dr inż. Sylwestrzak MarcinSzybkie obrazowanie strukturalne i czynnościowe w Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
415-F
mgr Syrocki ŁukaszDokładne obliczenia w technologii CUDA dla serii izoelektronowej helu opisywanego równaniem Diraca - CoulombaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
148-F
dr Tamborski SzymonProjekt i wykonanie peryferyjnego układu umożliwiającego wykorzystanie laserowego źródła generującego supercontinuum do obrazowania techniką OCT z wysoką rozdzielczościąDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
417-F
mgr Więcek MagdalenaAstrofizyczne alerty obserwacyjneDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
418-A
dr Wójtewicz SzymonSpektroskopowe badania widm molekularnych tlenu metodą CRDSDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
149-F
dr Wójtewicz SzymonUltra-precyzyjne pomiary częstości przejść molekularnych z wykorzystaniem optycznego grzebienia częstościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
420-F
dr Wolak PawełBadanie ewolucji zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd i warunków fizycznych w ich otoczkach na podstawie właściwości polaryzacyjnych promieniowania maserowego cząsteczki OH przy użyciu metod wielkobazowej interferometrii radiowej.Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
???-A
dr hab. Zieliński MichałWpływ zewnętrznych naprężeń na właności kompleksów ekscytonowych w kropkach kwantowych InAs wbudowanych w druty kwantowe InPDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
422-F
dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
prof. dr hab. Maćkowski SebastianBioinspired Oxygen evolving Light Driven CATalystS (BOLDCATS)
(projekt European Science Foundation)
Grant europejski
270-F
prof. dr hab. Nowak WiesławIII Projekt badawczy: ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
(RPKP.05.04.00-04-001/10 , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
0000
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr Bylicka BognaKwantowy discord w układach dwóch quditów
(Preludium 1)
Grant NCN
776-F
dr Gawroński MarcinAstrometria gwiazdowa przy użyciu interferometrii wielkobazowej (VLBI)
(Sonata 1)
Grant NCN
779-A
dr hab. Katarzyński KrzysztofRealizacja fazy przygotowawczej projektu "Cherenkov Telescope Array" przez Polskie Konsorcjum CTA
(Harmonia 1)
Grant NCN
6-A
prof. dr hab. Krełowski JacekPrzegląd widm obłoków międzygwiazdowych w wysokiej rozdzielczości
(Opus 1)
Grant NCN
780-A
dr hab. Kunert-Bajraszewska MagdalenaKwazary o szerokich liniach absorpcyjnych - ich pochodzenie oraz ewolucja
(Sonata 1)
Grant NCN
781-A
prof. dr hab. Kus AndrzejKrytyczne badania relatywistycznych dżetów w blazarach
(Opus 1)
Grant NCN
782-A
dr hab. Lisak DanielSpektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości (FS-CRDS) nowym narzędziem w ultra precyzyjnych badaniach układów gazowych
(Opus 1)
Grant NCN
777-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Spektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(promotorski)
Grant NCN
739-F
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekUkład pomiaru odcinka czasu do przepływomierza ultradźwiękowego
(KBN 40)
Grant NCN
740-F
dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
dr Cygan AgataStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr hab. Grulkowski IreneuszIn vivo optophysiology using high-speed, high resolution Spectral / Fourier domain OCT
(KOLUMB - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
Program Fundacji Nauki Polskiej
KOLUMB
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
dr Wójtewicz SzymonStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr hab. Zieliński MichałControl of exciton levels in quantum dots: atomistic theory as a step towards entangled photon pairs generation program.
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr hab. Żuchowski PiotrFormation and Production of Ultracold Polar Molecules. Application of Hg and Sr atoms
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr hab. Gorczyńska IwonaRozwój metod badania aktywności tkanek nerwowych za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską
(Lider)
Grant NCBiR
851-F
dr hab. Banaszek KonradEfekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji
(CORNER)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
268F/SPB
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
dr Bukowska DanutaObservation of Flow-Dependent Blood Optical Inhomogeneity Using Joint Spectral and Time Domain OCT
(OSA Student Chapter Travel Grant )
Stypendia konferencyjne
dr Gogolińska AnnaMolecular recognition at atomic level: interaction of autism related protein MCP-1 with an antibody
(8th EBSA European Biophysics Congress (Budapest, Hungary))
Stypendia konferencyjne
dr Mikulska-Rumińska KarolinaNanomechanics of neuron al junction – stretching FNIII domains of human contactins
(8th EBSA European Biophysics Congress (Budapest, Hungary))
Stypendia konferencyjne
dr Śmiga SzymonNew density dependent exchange-correlation potentials in density functional theory.
(14th International Density Functional Theory Conference (DFT))
Stypendia konferencyjne
dr Słowik KarolinaSPIE Officer's Travel GrantStypendia konferencyjne
-
dr Bukowska DanutaBadanie wpływu niejednorodnosci optycznej ośrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Bukowska DanutaBadanie fizycznych własnosci krwi za pomoca spektralnej tomografii optycznej z uzyciem swiatła czesciowo spójnego.
(Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
mgr Górska-Pukownik AgnieszkaInteractions of DNA with charged surfaces (Oddziaływanie DNA z powierzchniami obdarzonymi ładunkiem)
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z użyciem laserów strojonychStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Kaszewska EwaWykorzystanie Optycznej Tomografii Koherencyjnej (OCT) do wspomagania badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS)
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr Kaszewska EwaWykorzystanie Optycznej Tomografii Koherencyjnej (OCT) do wspomagania badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS)
(Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III, drugi nabór)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł
(„Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja”)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Rumiński DanielBadanie przepływów dopplerowskich w oku ludzkim za pomoca optycznej tomografii koherentnej OCT z wykorzystaniem strojonego zródła swiatła z centralna długoscia fali 1040 nm - Krok w przyszłość IIIStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinAnaliza danych Spektralnej Tomografii Optycznej OCT z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych
(Krok w Przyszłość IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinWizualizacja tomogramów i optymalizacja algorytmów Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem równoległego przetwarzania danych na wielordzeniowych kartach graficznych.
(Krok w przyszłość III edycja, drugi nabór)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła cześciowo spójnegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr hab. Szkulmowski MaciejStypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowcówProgram MNiSW (z wyłączeniem grantów)
389/2011