Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
101
dr hab. Banaszek KonradObserwacja interferencji wielofotonowej przy użyciu parametrycznego podziału częstościDziałalność statutowa
158
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie dozymetrii luminescencyjnej w datowaniu Działalność statutowa
110
prof. dr hab. Chruściński DariuszAnaliza kwantowych stanów splątanychDziałalność statutowa
108
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
106
prof. dr hab. Ciuryło RomanSpektroskopia wysokiej zdolności układów atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
162
prof. dr hab. Duch WłodzisławKognitywistyka, komputerowe modele procesów poznawczychDziałalność statutowa
151
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II-VI z siarką i tellurem jako składnikami - kontynuacja tematuDziałalność statutowa
111
dr hab. Fisz JacekFluorescencyjne badania nanownęk w membranach i polimerachDziałalność statutowa
164
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymywania funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w metodach OEP-DFT.Działalność statutowa
128
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
dr hab. Jamiołkowski AndrzejZastosowania rozpięć (frames) do zagadnień tomografii stanów i procesów kwantowychDziałalność statutowa
157
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych. IVDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
118
dr inż. Karwowski KazimierzSterowanie serwonapędami w maszynach wieloosiowychDziałalność statutowa
120
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
115
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejciowych w dielektrykach, kontynuacja tematu z 2009 rokuDziałalność statutowa
116
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
dr hab. Maćkowiak JanTeoria zależności temperatury krytycznej w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych od koncentracji donorówDziałalność statutowa
129
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPlazmonowe wzmocnienie fluorescencji nanokryształów i biomolekułDziałalność statutowa
163
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
dr hab. Matulewski JacekBadanie jonizacji i rekombinacji układów atomowych w silnych polachDziałalność statutowa
161
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
119
dr hab. Mrugała FelicjaRozwój metod obliczeniowych do badań zderzeń atomowo-molekularnychDziałalność statutowa
107
dr hab. Mrugała RyszardRozmaitości Jacobiego i Leibniza w termodynamice --- geometryczny opis procesów termodynamicznych.Działalność statutowa
165
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejGorące gwiazdy masywne, wiatry gwiazdowe i gwiazdy Wolfa-RayetaDziałalność statutowa
DS/CA8
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPoszukiwanie pozasłonecznych układów planetarnychDziałalność statutowa
DS/CA17
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejInterferometria optyczna i w bliskiej podczerwieniDziałalność statutowa
DS/CA10
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejMasowa fotometria gwiazdDziałalność statutowa
DS/CA19
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymi IIDziałalność statutowa
124
dr Patyk JaromirNanostruktury krystaliczne węgla
(104)
Działalność statutowa
104
prof. dr hab. Raczyński AndrzejSterowanie propagacją światła w ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
160
dr Rochowicz KrzysztofElemanty fizyki współczesnej w dydaktyceDziałalność statutowa
166
prof. dr hab. Smentek LidiaAnaliza konformacyjna i spektroskopowa chelatów organicznych skoordynowanych z jonami ziem rzadkich. IIDziałalność statutowa
123
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów i pozytonów na atomachDziałalność statutowa
122
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
103
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych, kontynuacja z 2009Działalność statutowa
117
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw organicznych i tlenkowych na różnych podłożach: przewodzących, przeźroczystych i porowatych.Działalność statutowa
159
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. inż. Lal-Jadziak JadwigaOddziaływanie na dokładność cyfrowych pomiarów parametrów i charakterystyk sygnałówGrant Rektora UMK
507-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania ultrasłabych widm molekularnych metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Grant Rektora UMK
503-F
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
prof. dr hab. Chruściński DariuszKWANTOWE SPLĄTANIE: ANALIZA I KLASYFIKACJAGranty MNiSW
907-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Duch WłodzisławSpektrum autyzmu: zintegrowana teoria
(KBN 38)
Granty MNiSW
691-F
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
prof. dr hab. Goździewski KrzysztofDynamika i ewolucja orbitalna planet typu ziemskiego w pozasłonecznych układach planetarnych
(KBN 39)
Granty MNiSW
704-A
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
prof. dr hab. Hanasz MichałWielopłynowe i hybrydowe symulacje dysków galaktycznych i protoplanetarych
(KBN 38)
Granty MNiSW
671-A
dr hab. Jankowski NorbertUniwersalne algorytmy meta-uczenia w inteligencji obliczeniowej
(KBN 39)
Granty MNiSW
703-F
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z użyciem laserów strojonych
(Grant promotorski MNiSW N N202 482039)
Granty MNiSW
702-F
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
dr hab. Katarzyński KrzysztofObserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC
(Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. I MAGIC, nr 745/N-HESS-MAGIC/2010/0)
Granty MNiSW
1-A
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr hab. inż. Kiciński WiesławMetoda i układ do pomiaru sygnałów krótkookresowych o widmie szerokopasmowymGranty MNiSW
610-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
dr inż. Kłosowski ŁukaszKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
993-F
dr Masłowski PiotrRozwijanie metody CE-DFCS (Cavity Enhanced Direct Frequency Comb Spectroscopy) i jej zastosowanie w fizyce atomowej i molekularnej oraz metrologii
(Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejBadanie zmienności widmowej czerwonych olbrzymów podejrzanych o posiadanie planet technikami korelacyjnymi
(KBN 37)
Granty MNiSW
636-A
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPlanety przy gwiazdach o masach pośrednich
(KBN 38)
Granty MNiSW
672-A
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
dr hab. Szkulmowski MaciejZastosowanie spektralno-czasowej tomografii optycznej OCT do analizy procesów dynamicznych w obrazowaniu in-vivo
(IUVENTUS plus)
Granty MNiSW
996-F
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Ultraczuła spektroskopia cząsteczek tlenu metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Granty MNiSW
969-F
dr Wiśniewski KrzysztofBadanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznychGranty MNiSW
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływania cząsteczek DNA z wielowarstwami biopolimerowymi i błonami lipidowymiGranty UMK
381-F
dr hab. Chruścińska AlicjaBadanie natężenia składowych OSL w kwarcu w zależności od temperatury pomiaru w zastosowaniu do datowania osadów geologicznychGranty UMK
356-IZMD
prof. dr hab. Chruściński DariuszKonstrukcja kwantowych stanów cyklicznych i świadków kwantowego splątaniaGranty UMK
383-F
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBadanie liniowych i nieliniowych własności optycznych perylenu i jego pochodnychGranty UMK
384-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszOptymalizacja parametrów scyntylacyjnych kryształów LuAG:Pr
(385-F/2010)
Granty UMK
385-F/2010
dr hab. Matulewski Jacek(1) Przygotowanie podręcznika do wykładu Granty UMK
386-F
dr Piwiński MariuszKoincydencyjne badania procesów zderzeń elektron – atom cynkuGranty UMK
387-F
dr hab. Szroeder PawełNanorurki węglowe jako elektrody w roztworach elektrolitów - badanie procesów przenoszenia ładunku na granicy fazGranty UMK
388-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Analiza kształtu molekularnych linii widmowychGranty UMK
389-F
dr Zawadzka AnnaOptyczne własności cienkich warstw tlenkowych otrzymywanych metodami: PLD i Dip-CoatingGranty UMK
dr hab. Zieliński MichałStruktura elektronowa i własności optyczne kropek kwantowych InAs wbudowanych w druty kwantowe InPGranty UMK
391-F
prof. dr hab. Balter AleksanderBadania innowacyjnych produktów z zakresu medycyny molekularnej i inzynierii tkankowej przy zastosowaniu metod AFM, spektroskopii optycznej i OCTBadania własne
dr Chaberski DariuszImplementacja do struktury FPGA metody QNMBadania własne
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataNieliniowe własności optyczne i fototermiczne związków półprzewodnikowych II‑VI - kontynuacja tematuBadania własne
dr hab. Domysławska JolantaBadania oddziaływań międzyatomowych w układach Cd - gazy szlachetneBadania własne
dr hab. Jurkowski JacekWykrywanie splątania i oszacowanie jego miary dla stanów cyklicznychBadania własne
N
dr Karbowski AndrzejBadania doświadczalne nanostrukturalnych materiałów ceramicznychBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzBadania oddziaływań elektronów i pozytonów w gazachBadania własne
dr hab. Kobus JacekRozwijanie algorytmów do opisu efektów relatywistycznych i korelacyjnych w układach wieloelektronowychBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejMożliwości diagnostyczne koherentnej tomografii optycznejBadania własne
dr hab. Matulewski JacekOddziaływanie układów atomowych z silnym polem laseraBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekEfektywne metody iteracyjnego rozwiązywania równań metod sprzężonych klasterów stosowanych w opisie układów wieloelektronowychBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania mechaniki białek zwiazanych z dystrofią mięśniową - utrofiny i dystrofinyBadania własne
dr Przegiętka KrzysztofWyznaczanie mocy dawek na podstawie pomiarów widm promieniowania gamma dla potrzeb datowania bezwzględnego - kontynuacja tematuBadania własne
Badania Własne
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
N
dr Zawadzka AnnaBadanie parametrów obłoku plazmy powstałego w procesie ablacji laserowejBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMechanizmy rekombinacji promienistej jonów ziem rzadkich i metali przejściowych w nanoproszkach na matrycach tlenkowychInny
dr Rochowicz KrzysztofThe Chemical Cosmos
(EU COST Action CM0805)
Inny
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
prof. dr hab. Nowak WiesławIII Projekt badawczy: ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
(RPKP.05.04.00-04-001/10 , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
0000
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr Góra MichalinaZastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka
(Ventures/2008-1/1)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Ventures
dr hab. Grulkowski IreneuszIn vivo optophysiology using high-speed, high resolution Spectral / Fourier domain OCT
(KOLUMB - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
Program Fundacji Nauki Polskiej
KOLUMB
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
dr hab. Zieliński MichałControl of exciton levels in quantum dots: atomistic theory as a step towards entangled photon pairs generation program.
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr hab. Gorczyńska IwonaRozwój metod badania aktywności tkanek nerwowych za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską
(Lider)
Grant NCBiR
851-F
dr hab. Banaszek KonradEfekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji
(CORNER)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
268F/SPB
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
dr Borycki DawidNadprzewodnik BCS zaburzony zredukowanym oddziaływaniem s-d z domieszkami magnetycznymi
(Stypendium dla doktorantów - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
1
dr Bukowska DanutaBadanie fizycznych własnosci krwi za pomoca spektralnej tomografii optycznej z uzyciem swiatła czesciowo spójnego.
(Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Bukowska DanutaBadanie absorpcji (współczynnika ekstynkcji zależnego od częstości optycznej) w funkcji głębokości badanego obiektu - Krok w przyszłość III
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Cygan AgataBudowa laserowego spektrometru absorpcyjnego CRDS (Cavity Ring-Down Spectrometer) ze stabilizacją częstości lasera próbkującego metodą Pound-Drever-Hall oraz jego zastosowanie do precyzyjnych pomiarów linii widmowych pasma B tlenu zaburzonego gazami atmosferycznymi
(Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Góra MichalinaFourierowska tomografia OCT z nieliniowym próbkowaniem sygnału prążków spektralnych - Krok w przyszłość III
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N1
mgr Kaszewska EwaWykorzystanie Optycznej Tomografii Koherencyjnej (OCT) do wspomagania badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS)
(Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III, drugi nabór)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Mikulska-Rumińska KarolinaWykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł
(„Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja”)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Rumiński DanielBadanie przepływów dopplerowskich w oku ludzkim za pomoca optycznej tomografii koherentnej OCT z wykorzystaniem strojonego zródła swiatła z centralna długoscia fali 1040 nm - Krok w przyszłość IIIStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinWizualizacja tomogramów i optymalizacja algorytmów Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem równoległego przetwarzania danych na wielordzeniowych kartach graficznych.
(Krok w przyszłość III edycja, drugi nabór)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinWizualizacja tomogramów i optymalizacja algorytmów Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem równoległego przetwarzania danych na wielordzeniowych kartach graficznych - Krok w przyszłość III
(Krok w Przyszłość III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr inż. Szlag DanielOpracowanie metody mikroskopii OCT - Krok w przyszłość III
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła cześciowo spójnegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\\\\\\\\\\\\\\\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.