Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
dr hab. Chruścińska AlicjaWartości dawki równoważnej wyznaczane za pomocą metody OSL i TL w datowaniu zabytkowej cegły - pomiary porównawcze – kontynuacja tematuDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chruściński DariuszAnaliza kwantowych stanów splątanychDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II VI z magnezem i berylem - kontynuacja tematuDziałalność statutowa
dr hab. Fisz JacekStruktura i dynamika liposomów fosfolipidowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymaywania fukcjonałów korelacyjnych w metodzie OEP-DFT.Działalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
dr hab. Jamiołkowski AndrzejBadanie własności geometrycznych zbioru operacji kwantowychDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych IIIDziałalność statutowa
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
dr inż. Karwowski KazimierzSerwonapęd z silnikiem PMSM ze sterowaniem adaptacyjnym do maszyn wieloosiowychDziałalność statutowa
dr hab. inż. Kiciński WiesławMetodyka oceny wiarygodności sygnałów pomiarowychDziałalność statutowa
nn
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
dr hab. Maćkowiak Jan Badanie struktury zredukowanych macierzy gęstosci układu oddziałujących cząstek Boltzmanna w stanie równowagiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Meissner LeszekProste metody wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobinDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Raczyński AndrzejModyfikowanie optycznych własności ośrodków atomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaAnaliza konformacyjna i spektroskopowa chelatów organicznych skoordynowanych z jonami ziem rzadkichDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów na atomach - modelowanie potencjałów efektywnychDziałalność statutowa
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węgla – kontynuacja tematu.Działalność statutowa
104
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badanie zderzeń optycznych w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
dr Łukasiak ZbigniewWłasności optyczne i elektryczne struktur małocząsteczkowych związków organicznych na krzemie porowatymDziałalność statutowa
brak
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Szatkowski JanuszStruktura warstw węglowych odkładanych z płynów
(Grant rektorski 502F)
Grant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania ultrasłabych widm molekularnych metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Grant Rektora UMK
503-F
prof. dr hab. Chruściński DariuszKWANTOWE SPLĄTANIE: ANALIZA I KLASYFIKACJAGranty MNiSW
907-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
dr hab. Gorczyńska IwonaInterferometria światła białego w badaniu parametrów i funkcji oka
(KBN 37)
Granty MNiSW
634-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr hab. inż. Kiciński WiesławMetoda i układ do pomiaru sygnałów krótkookresowych o widmie szerokopasmowymGranty MNiSW
610-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
dr Masłowski PiotrRozwijanie metody CE-DFCS (Cavity Enhanced Direct Frequency Comb Spectroscopy) i jej zastosowanie w fizyce atomowej i molekularnej oraz metrologii
(Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejBadanie zmienności widmowej czerwonych olbrzymów podejrzanych o posiadanie planet technikami korelacyjnymi
(KBN 37)
Granty MNiSW
636-A
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Ultraczuła spektroskopia cząsteczek tlenu metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Granty MNiSW
969-F
dr Wiśniewski KrzysztofBadanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznychGranty MNiSW
prof. dr hab. Bylicki MirosławOddziaływanie dwuelektronowej kropki kwantowej z polem magnetycznymGranty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławObrazowanie kondensatu Bosego-Einsteina atomów 87Rb w dowolnym stanie multipletów F=1,2Granty UMK
dr hab. Jurkowski JacekBadanie splątania stanów cyklicznychGranty UMK
N
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzKonstrukcja wiązki powolnych pozytonówGranty UMK
dr hab. inż. Kiciński WiesławBadanie charakterystyk estymatorów jądrowychGranty UMK
371-F
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia przejść w światłowodach domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia przejść w światłowodach domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
373-F
dr inż. Kłosowski ŁukaszKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron – atom.Granty UMK
372-F
dr hab. inż. Lal-Jadziak JadwigaWpływanie na dokładność cyfrowych pomiarów parametrów i charakterystyk sygnałówGranty UMK
476-F
dr hab. Lisak DanielPrecyzyjna spektroskopia widm H2O w rejonie 1.39 um metodą CRDSGranty UMK
dr Pepłowski ŁukaszDynamika i mechanizm działania nowego enzymu SCNazy - badania komputerowe.Granty UMK
376-F
dr Przegiętka KrzysztofWpływ efektów termicznych na sygnał Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL) kwarcu wykorzystywany do datowania
(472-IZMD)
Granty UMK
472-IZMD
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badanie efektów temperaturowych w widmie neonu i argonu.Granty UMK
dr Łukasiak ZbigniewBadania własności cienkich warstw organicznych wykonanych na przewodzących i przeźroczystych podłożach giętkichGranty UMK
375-F
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie sprężystości pojedynczych cząsteczek białek włóknistychBadania własne
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaPodobieństwo molekularne IIBadania własne
dr Dziczek DariuszSpójne oddziaływania atomów rubidu z dwoma i trzema polami laserowymi.Badania własne
prof. dr hab. Firszt FranciszekSpektroskopia fotoakustyczna i nieliniowe własności optyczne związków półprzewodnikowych II-VI- kontynuacja tematuBadania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszPoprawa asymptotyki potencjałów korelacyjno-wymiennych w DFT.Badania własne
dr hab. Jamiołkowski AndrzejBadania operacji kwantowych poprzez tomografię stroboskopową stanówBadania własne
dr hab. Jurkowski JacekKwantowanie układów z dyssypacjąBadania własne
N
dr Karbowski AndrzejBadania anihilacji pozytonów w ciele stalymBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzBadania rozpraszania pozytonów w gazachBadania własne
dr hab. Kobus JacekRozwijanie algorytmów do opisu efektów relatywistycznych i korelacyjnych w układach wieloelektronowychBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania mechanizmów up-konwersji oraz absorpcji w stanie wzbudzonym (ESA) w jonach ziem rzadkichBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejSegmentacja naczyń krwionośnych siatkówki oka ludzkiego za pomocą trójwymiarowego obrazowania spektralnej tomografii optycznej OCTBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamKwantowo-klasyczne korespondencje dla periodyczności różnych od 360 stopniBadania własne
dr hab. Matulewski JacekOddziaływanie układów atomowych z silnym polem laseraBadania własne
dr hab. Mrugała RyszardRozmaitości Jacobiego w termodynamiceBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynieBadania własne
dr hab. Orlikowski TadeuszMetody numerycznego rozwiązywania równania Schrodingera dla daleko zasięgowych potencjałów (kontynuacja)Badania własne
dr Przegiętka KrzysztofWyznaczanie mocy dawek na podstawie pomiarów widm promieniowania gamma dla potrzeb datowania bezwzględnego- kontynuacja tematuBadania własne
Badania Własne
dr Płóciennik PrzemysławBadania wzrostu warstw A III B VI oraz związków mieszanych otrzymywanych metodą epitakscji z uzyciem wiązki laserowej (PLD)Badania własne
dr hab. Staszewska GrażynaModelowanie powierzchni potencjalnych drobinBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie tomografii optycznej OCT do monitorowania zabiegów konserwatorskich bezpośrednio podczas ich stosowaniaBadania własne
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
dr Zawadzka AnnaZastosowanie metody PLD do wytwarzania warstw tlenkowych w strukturach OLED oraz badanie ich własności optycznych i elektrycznych.Badania własne
prof. dr hab. Firszt FranciszekGrowth and characterization of II-VI wide band gap mixed crystals
(National Taiwan University of Science and Technology NTUST- NCU Joint Research Project No RP07-02)
Inny
NTUST-NCU
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMOSEM,
(Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme)
Grant europejski
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr Góra MichalinaZastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka
(Ventures/2008-1/1)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Ventures
prof. dr hab. Maćkowski SebastianHybrid Nanostructures as a Stepping Stone towards Efficient Artificial Photosynthesis
(WELCOME)
Program Fundacji Nauki Polskiej
WELCOME
dr Szkulmowska AnnaZastosowanie spektralnej tomografii optycznej (SOCT) do badań przepływu krwi
(VENTURES nr umowy Ventures/2008-1/7)
Program Fundacji Nauki Polskiej
VENTURES SOCT
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
dr hab. Banaszek KonradEfekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji
(CORNER)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
268F/SPB
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
dr Bukowska DanutaSPIE leadership workshop
(SPIE Student Chapter Travel Grant )
Stypendia konferencyjne
dr Bielska KatarzynaBadania linii absorpcyjnych pasma B tlenu zaburzonych przez gazy atmosferyczne
(stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Borycki DawidNadprzewodnik BCS zaburzony zredukowanym oddziaływaniem s-d z domieszkami magnetycznymi
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
1
dr Bukowska DanutaBadanie absorpcji (współczynnika ekstynkcji zależnego od częstości optycznej) w funkcji głębokości badanego obiektu
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Bylicka BognaDynamika kwantowego splątania
(ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Cygan AgataBudowa ultraczułego spektrometru absorpcyjnego FS-CRDS (Frequency Stabilized Cavity Ring-Down Spectrometer) ze stabilizacją częstotliowści
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
mgr inż. Czoków JarosławPrecyzyjny układ pomiaru odcinka czasowego implementowany w strukturze CMOS
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr Dziubak TomaszOddziaływanie układów atomowych z ultra-silnymi attosekundowymi impulsami laseraStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Erwiński KrystianWykorzystanie metod sztucznej inteligencji w układach sterowania numerycznego maszyn wieloosiowych
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Góra MichalinaFourierowska tomografia OCT z nieliniowym próbkowaniem sygnału prążków spektralnych
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Górska-Pukownik AgnieszkaDiagnostyka uszkodzeń DNA za pomocą mikroskopii sił atomowych
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Janus SebastianLuminescencja w kryształach BaF2:Er i (Ba,La)F2:Er
(Stypendium dla doktorantów - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Jasiński AdrianModelowanie postranslacyjne zmodyfikowanych aminokwasów ważnych w nanobiotechnologii i medycynie
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Karnowski KarolUltraszybka tomografia optyczna OCT z uźyciem laserów strojonych
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Kaszewska EwaAbsolutna stratygrafia LIBS
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr Lorkowski MarcinBadanie białek amyloidowych o znaczeniu medycznym metodami modelowania komputerowego
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPOR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr inż. Ocetkiewicz TomaszHybrydowy zespół wytwarzania energii elektrycznej z ogniwem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Palczewski PiotrSpektroskopia materiałów luminescencyjnych
(Stypendium dla doktorantów - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Paprocki MarcinSterowane adaptacyjne maszyn wieloosiowych z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencjiStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr inż. Pawlak MariuszStany związane i rezonansowe układów kwantowych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznym oraz w otoczeniu plazmyStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Pelc MartaStruktura elektronowa złączowych układów nanorurek węglowychStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Pytel JustynaKonstrukcja optymalnych świadków splątania
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr Różański MarekWpływ czynników technologicznych na spektroskopię stanów wzbudzonych szkieł i ceramik aktywowanych jonami ziem rzadkich
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr inż. Rutkowska MonikaOdtwarzanie momentów zmiennej losowej na podstawie danych cyfrowych
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Rutkowski AdamAnaliza stanów cyklicznych kwantowych układów złożonych
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr Sajna CyprianGlobalna wielowymiarowa analiza widm molekularnych występujących w atmosferze ziemskiej
(stypendum ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Stremplewski PatrycjuszBadanie stanów wzbudzonych struktur niskowymiarowych
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr inż. Sylwestrzak MarcinWizualizacja tomogramów i optymalizacja algorytmów Spektralnej Tomografii Optycznej z wykorzystaniem równoległego przetwarzania danych na wielordzeniowych kartach graficznych - Krok w przyszłość III
(Krok w Przyszłość III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Sylwestrzak MarcinTrójwymiarowa obróbka i wizualizacja tomogramów OCT
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Szkulmowska AnnaAnaliza i wykorzystanie informacji fazowej w spektralnej tomografii optycznej z uŜyciem światła częściowo spójnego
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
Stypendium ZPORR nr 76/UMK/09
mgr inż. Szlag DanielOpracowanie metody mikroskopii OCT
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
dr Słowik KarolinaPropagacja i przetwarzanie sygnałów świetlnych w optycznie ubranych ośrodkach atomowychStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Urbanowicz AdamBadanie efektów temperaturowych w widmie neonu i argonu
(stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Wydźgowski LeszekCzujniki prądu do zastosowań w pomiarach energii elektrycznejStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N
mgr Zakrzewski TomaszProces transportu ładunków w układzie sprzężonych kropek kwantowych w obecności zależnych od czasu zaburzeńStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr inż. Zaworski ŁukaszPrecyzyjny system ultradźwiękowego pomiaru przepływu
(Stypendium ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
N