Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
dr hab. Banaszek KonradPomiar zdarzeń wielofotonowych w parametrycznym podziale częstościDziałalność statutowa
prof. dr hab. Bielski AndrzejSpektroskopowe badania oddziaływań międzyatomowych i międzycząsteczkowych w fazie gazowejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chruściński DariuszAnaliza kwantowych stanów splątanychDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym koincydencyjne badania zderzeń nieelastycznych elektron-atomDziałalność statutowa
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II‑VI z chromem i manganem - kontynuacja tematuDziałalność statutowa
dr hab. Fisz JacekStruktura i dynamika liposomów fosfolipidowychDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
dr hab. Jamiołkowski AndrzejBadanie własności geometrycznych zbioru operacji kwantowychDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w większych układach wieloelektronowych (etap II).Działalność statutowa
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektrodowych. IIDziałalność statutowa
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzInnowacyjne metody dydaktyki fizykiDziałalność statutowa
dr inż. Karwowski KazimierzDobór struktury regulatorów serwonapędów z silnikami PMSM oraz badanie ich wpływu na dokładność odzwierciedlenia zadanego toru ruchu.Działalność statutowa
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
dr hab. Maćkowiak JanBadanie termodynamiki układu oddziałujących bozonów o zerowym spinieDziałalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamKwantowo-klasyczne korespondencje dla układów typu SU(2)Działalność statutowa
prof. dr hab. Meissner LeszekEfektywne metody wyznaczania energii wzbudzen dla ukladow atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania dynamiki małych drobinDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała RyszardRozmaitości Leibniza w termodynamiceDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania układów molekularnych o złożonych właściwościach fotofizycznych i fluorescencyjnychDziałalność statutowa
dr hab. Oczkowski Hubert L.Badania naturalnej luminescencji minerałów - kontynuacja tematu.Działalność statutowa
dr Osiński GrzegorzNeurologiczne podstawy procesów poznawczychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Raczyński AndrzejPropagacja światła w optycznie ubranych ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaRola i klasyfikacja anten organicznych chelatów skoordynowanych z jonami ziem rzadkich w procesie uczulonej luminescencjiDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaPotencjały efektywne dla rozpraszanie elektronów na atomachDziałalność statutowa
dr hab. Szroeder PawełNanostruktury krystaliczne węgla – kontynuacja tematu.Działalność statutowa
N
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekOptymalizacja rozproszonych systemów pomiarowych pod względem zużycia energii.Działalność statutowa
dr Łukasiak ZbigniewWykonywanie i badania własności optycznych i elektrycznych cienkich warstw organicznych naniesionych na krzem porowatyDziałalność statutowa
brak
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Koepke CzesławDiagnostyka potencjalnych materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachGrant Rektora UMK
517-F
dr Szatkowski JanuszStruktura warstw węglowych odkładanych z płynówGrant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie optycznej koherentnej tomografii do badania struktury obiektów zabytkowychGrant Rektora UMK
n
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania ultrasłabych widm molekularnych metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Grant Rektora UMK
503-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
dr hab. Banaszek KonradZastosowanie technik kwantowej korekcji błędów w kryptografii kwantowejGranty MNiSW
689F
prof. dr hab. Bielski AndrzejWpływ efektów optyczno-zderzeniowych na kształt linii widmowych.Granty MNiSW
n
prof. dr hab. Chruściński DariuszKWANTOWE SPLĄTANIE: ANALIZA I KLASYFIKACJAGranty MNiSW
907-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławDofinansowanie realizacji inwestycji: zestaw urządzeń laserowych, zestaw urządzeń elektronicznych, zestaw urządzeń do detekcji promieniowania elektromagnetycznego, zestaw urządzeń do diagnostyki promieniowania laserowego, ...
(dotacja celowa MNiSW na zakup aparatury badawczej)
Granty MNiSW
n
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
prof. dr hab. Nowak Wiesław Badania teoretyczne procesów transportowych, sygnałowych i dynamiki w białkach hemowych z wykorzystaniem metod lokalnie wzmocnionego próbkowania
(Grant promotorski MNiSzW)
Granty MNiSW
dr Przegiętka KrzysztofBadania wpływu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami luminescencyjnymi
(KBN 35)
Granty MNiSW
967-F
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Ultraczuła spektroskopia cząsteczek tlenu metodą CRDS (cavity ring-down spectroscopy)Granty MNiSW
969-F
dr Wasilewski WojciechDiagnostyka homodynowa wielomodowych kwantowych stanów światłaGranty MNiSW
751F
dr Wiśniewski KrzysztofBadanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznychGranty MNiSW
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Bielski AndrzejWydanie książki Romana Dąbka "Rozprzestrzenianie się dzieł Kopernika w nowej Hiszpanii i Meksyku (od XVII do XX wieku)"Granty UMK
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie dozymetrii luminescencyjnej do wyznaczania dawki rocznej w datowaniu zabytków.Granty UMK
prof. dr hab. Chruściński DariuszKonstrukcja nowych klas stanów kwantowych ze splątaniem związanymGranty UMK
dr hab. Domysławska JolantaOptymalizacja układu do badania kształtów linii zimnych atomów rubiduGranty UMK
dr Grzelak SławomirPomiary natężenia przepływu cieczy z wykorzystaniem fal ultradźwiękowychGranty UMK
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzKonstrukcja wiązki powolnych pozytonówGranty UMK
dr hab. inż. Kiciński WiesławMetoda generowania sygnałów przypadkowych o zadanej strukturze widmaGranty UMK
423-F
prof. dr hab. Koepke CzesławDynamika stanów wzbudzonych jonów ziem rzadkich w szkłach i ceramikach szklanych
(424-F)
Granty UMK
424-F
prof. dr hab. Koepke CzesławDynamika stanów wzbudzonych jonów ziem rzadkich w szkłach i ceramikach szklanychGranty UMK
mgr inż. Korcala AndrzejSpektroskopia admitancyjna struktur krzemowo-organicznych. Nowe połączenie znanych materiałów.Granty UMK
425-F
dr hab. Lisak DanielBudowa układu aktywnej stabilizacji i przestrajania wnęki optycznejGranty UMK
prof. dr hab. Maćkowski SebastianWysokorozdzielcza spektroskopia optyczna nanostruktur z wykorzystaniem soczewki imersyjnejGranty UMK
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania kwantowo-chemiczne roli jonów Cu2+ w białkach prionowych - związek ze stresem tlenowymGranty UMK
dr Piwiński MariuszBudowa układu diagnostyki wiązki elektronowej oraz optymalizacji źródła zlokalizowanego pola magnetycznegoGranty UMK
429-F
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie układów atomowych z ultrasilnymi, attosekundowymi impulsami lasera
(promotorski)
Granty UMK
430-F
dr hab. Szroeder PawełMatryce nanorurek węglowych jako podstawowy element nowych układów elektronicznychGranty UMK
431-F
dr hab. Zakrzewski JacekOtrzymywanie i własności fototermiczne trój- i czteroskładnikowych roztworów stałych szerokopasmowych związków II VIGranty UMK
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie sprężystości pojedynczych cząsteczek białek włóknistychBadania własne
dr hab. Banaszek KonradInterferometria kwantowa w obecności stratBadania własne
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaPodobienstwo molekularneBadania własne
prof. dr hab. Bielski AndrzejŚlady Witelona w "Nowym Swiecie"Badania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaWpływ szerokości pasma stymulującego na kształt zaniku OSL - temat nowy.Badania własne
prof. dr hab. Chruściński DariuszStruktura gemetryczna fizyki kwantowejBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu do wykrywania nowotworów - kontynuacjaBadania własne
prof. dr hab. Ciuryło RomanOptyczne rezonanse Feshabacha w YbBadania własne
dr hab. Fisz JacekMikrospectroskoopia fluorescencyjna układów biomedycznych i nano(bio)technologicznychBadania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszPrzybliżone potencjały korelacyjne w metodzie Ab initio DFT.Badania własne
dr hab. Iwaniszewski JanBadanie anomalnej dyfuzji w prostych układach dynamicznychBadania własne
dr hab. Jurkowski JacekKwantowanie układów z dyssypacjąBadania własne
N
dr Karbowski AndrzejBadania anihilacji pozytonów w ciele stalymBadania własne
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzBadania rozpraszania pozytonów w gazachBadania własne
dr hab. Kobus JacekMetoda wariacyjna w modelach Schroedingera i Diraca układów wieloelektronowych.Badania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania mechanizmów up-konwersji oraz absorpcji w stanie wzbudzonym (ESA) w jonach ziem rzadkichBadania własne
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejRównanie ewolucji układów otwartych z pamięciąBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój metody interferometrycznych pomiarów grubości z zastosowaniem strojonego źródła światłaBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamKształtowanie się symbolu chaosuBadania własne
dr hab. Matulewski JacekBadanie jonizacji i rekombinacji układów atomowych w 2D w femtosekundowych impulsach laseraBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekProste efektywne metody wyznaczania energii wzbudzeń dla układów atomowych i molekularnychBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie VBadania własne
dr hab. Orlikowski TadeuszMetody numerycznego rozwiązywania równania Schrodingera dla daleko zasięgowych potencjałówBadania własne
dr Osiński GrzegorzBadanie parametrów kognitywnych istotnych w procesach nauczania fizyki w ujęciu neuronaukBadania własne
prof. dr hab. Smentek LidiaLuminescencja uczulona jonów ziem rzadkich w organicznych chelatach. IIBadania własne
dr hab. Staszewska GrażynaModelowanie powierzchni potencjalnych drobinBadania własne
dr hab. Szroeder PawełWarstwy diamentopodobne i amorficzne węgla - kontynuacja tematuBadania własne
N
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie tomografii optycznej OCT do analizy efektów czyszczenia laserowego obiektów zabytkowychBadania własne
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Optymalizacja detekcji sygnałów fluorescencji zimnych atomów rubiduBadania własne
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania luminescencji UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
dr hab. Zakrzewski JacekBadanie własności fotoakustycznych, fototemicznych i nieliniowych własności optycznych związków półprzewodnikowych II‑VI - kontynuacja tematuBadania własne
dr Zawadzka AnnaBadanie warstw organicznych w strukturach elektroluminescencyjnych (OLED), fotowoltaicznych (OPC) i tranzystorach polowych (OFET)Badania własne
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekSystemy Pomiarowo kontrolne implementowane w strukturach FPGABadania własne
prof. dr hab. Firszt FranciszekGrowth and characterization of II-VI wide band gap mixed crystals
(National Taiwan University of Science and Technology NTUST- NCU Joint Research Project No RP07-02)
Inny
NTUST-NCU
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzAtomistyczny opis kropek kwantowych i supersieci
(Sieć naukowa: Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji)
Inny
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Banaszek KonradCorrelated Noise Errors in Quantum Information Processing
(CORNER-Grant agreement no: 213681)
Grant europejski
CORNER
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMOSEM,
(Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme)
Grant europejski
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
dr Góra MichalinaZastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka
(Ventures/2008-1/1)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Ventures
dr Szkulmowska AnnaZastosowanie spektralnej tomografii optycznej (SOCT) do badań przepływu krwi
(VENTURES nr umowy Ventures/2008-1/7)
Program Fundacji Nauki Polskiej
VENTURES SOCT
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
dr hab. Banaszek KonradEfekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji
(CORNER)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
268F/SPB
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
mgr Kaszewska EwaTravel grant: Optics & Photonics 2008 and SPIE 53st Annual Meeting
(SPIE)
Stypendia konferencyjne
dr Szkulmowska AnnaAnaliza i próba wykorzystania informacji fazowych zawartych w mierzonym sygnale Spektralnej Tomografii Optycznej
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów II edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
Krok w przyszłość II
dr hab. Matulewski JacekGrafika. Fizyka. Metody numeryczne: Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D
(M/4/2008)
Stypendium na pisanie monografii