Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderSpektroskopia optyczna i mechaniczna biocząsteczekDziałalność statutowa
dr hab. Bała WacławWłasności optyczne i elektryczne organicznych i nieorganicznych struktur wielowarstwowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Bielski AndrzejSpektroskopowe badania oddziaływań międzyatomowych i międzycząsteczkowych w fazie gazowejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chruściński DariuszKwantowanie deformacyjne i funkcja WigneraDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Chruściński DariuszKwantowanie deformacyjne i funkcja WigneraDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Chwirot StanisławBadania zderzeń elektron - atom oraz stanów splątanych fotonówDziałalność statutowa
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności optyczne związków półprzewodnikowych II-VI - kontynuacja tematuDziałalność statutowa
dr hab. Fisz JacekSpektroskopia fluorescencyjna układów wykazujących wewnątrz molekularne przeniesienie ładunkuDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
dr hab. Jamiołkowski AndrzejBadanie własności geometrycznych zbioru operacji kwantowychDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w większych układach wieloelektronowych.Działalność statutowa
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektrodowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzNowe urządzenia, oprogramowanie i metody oraz efektywność dydaktyczna zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji przyrodniczej (kontynuacja).Działalność statutowa
dr inż. Karwowski KazimierzZmniejszanie błędów trajektorii ruchu w układach sterowania numerycznego maszyn wieloosiowychDziałalność statutowa
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejBadanie struktury zbioru macierzy gęstości oraz odwzorowań dodatnich na zbiorze macierzyDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój metod fizycznych wspomagających diagnostykę medycznąDziałalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamBadanie kwantowo-klasycznych korespondencjiDziałalność statutowa
dr hab. Matulewski Jacek Badania transportu elektronów w DNA - wpływ obecności środowiska wodnegoDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania rezonansów wibracyjno-rotacyjnych w małych cząsteczkachDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała RyszardPoszukiwanie symetrii formy metrycznej w przestrzeni stanów termodynamicznychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów wykazujących fluorescencjęDziałalność statutowa
dr hab. Oczkowski Hubert L.Badania naturalnej luminescencji minerałówDziałalność statutowa
dr Patyk JaromirNanostruktury krystaliczne węgla
(104)
Działalność statutowa
104
prof. dr hab. Raczyński AndrzejKwantowe aspekty propagacji światła w ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaArchitektura, symetria i własności spektroskopowe sond stosowanych do diagnozowania i leczenia raka w różnych tkankachDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów na atomachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Koepke CzesławDiagnostyka potencjalnych materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachGrant Rektora UMK
517-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
dr hab. Banaszek KonradZastosowanie technik kwantowej korekcji błędów w kryptografii kwantowejGranty MNiSW
689F
prof. dr hab. Chruściński DariuszKWANTOWE SPLĄTANIE: ANALIZA I KLASYFIKACJAGranty MNiSW
907-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławUltraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowejGranty MNiSW
908-F
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania niesprężystych zderzeń elektron-atom helu w pełnym zakresie kątów rozpraszania z zastosowaniem metody lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektonu.
(grant promotorski)
Granty MNiSW
909F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
dr hab. inż. Kiciński WiesławImplementacja falki Malvara w strukturze cyfrowego procesora sygnałowego.Granty MNiSW
355-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
dr Wasilewski WojciechDiagnostyka homodynowa wielomodowych kwantowych stanów światłaGranty MNiSW
751F
dr Wiśniewski KrzysztofBadanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznychGranty MNiSW
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Zaremba JarosławPropagacja i zatrzymywanie impulsów światła w ośrodkach atomowych o spójnie modyfikowanych właściwościach optycznychGranty MNiSW
654-F
prof. dr hab. Balter AleksanderMikroskop sił atomowych w badaniu własności mechanicznych superhelikalnego DNAGranty UMK
dr hab. Chruścińska AlicjaDatowanie metodą luminescencyjną fragmentów murów Zamku Krzyżackiego w MalborkuGranty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoherentne oddziaływanie atomów ze światłemGranty UMK
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataOtrzymywanie i badanie własności optycznych kryształów mieszanych na bazie ZnSeGranty UMK
349-F
dr hab. Domysławska JolantaBadanie szerokości składowych nadsubtelnych izotopu kadmu 113Granty UMK
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAnaliza i zastosowanie wielociałowego rachunku zaburzeń drugiego rzędu (MBPT2) do obliczania energii korelacji w teorii funkcjonałów gestości -DFT.Granty UMK
dr hab. Jurkowski JacekStany PPT oraz związane splątanieGranty UMK
N
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzKonstrukcja wiązki powolnych pozytonówGranty UMK
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzBadanie efektu Dopplera dla linii anihilacyjnej pozytonów w półprzewodnikachGranty UMK
dr Kubiak-Ossowska KarinaNaturalne filtry promieniowania UV i ich rola w procesie powstawania zaćmy - badania teoretyczneGranty UMK
dr hab. Lisak DanielBadanie stabilności mechanicznej, termicznej i ciśnieniowej precyzyjnych uchwytów próżniowych do wnęki rezonansowej jednomodowego spektrometru „cavity ring-down” ze stabilizacją częstościGranty UMK
prof. dr hab. Nowak WiesławTransport tlenu w domenie H-NOX z Thermoanaerobacter tengcongensis – badania dynamiki molekularnej metodą lokalnie wzmocnionego próbkowaniaGranty UMK
dr Piwiński MariuszBudowa wysokorozdzielczego układu do badania widm energii elektronówGranty UMK
360-F
dr Szatkowski JanuszOtrzymywanie cienkich warstw DLC z roztworów.Granty UMK
361-F
dr Wiśniewski KrzysztofSpektroskopia przejść wymuszonych w nieliniowych kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
dr hab. Zakrzewski JacekOtrzymywanie i własności fototermiczne trój- i czteroskładnikowych roztworów stałych szerokopasmowych związków II VIGranty UMK
dr Łukasiak ZbigniewWytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw organicznych metodą wirowania (spin-coating)Granty UMK
358-F
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych – AFMBadania własne
dr hab. Banaszek KonradOchrona qubitu optycznego przed tłumieniem amplitudowymBadania własne
dr hab. Bała WacławBadanie własności liniowych i nieliniowych cienkich warstw organicznychBadania własne
dr hab. Bała WacławBadanie struktur nieorganicznych i organicznych pod kątem wykorzystania w optoelektronice i sensorach gazówBadania własne
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaTeoria podobieństwa w ujęciu statystycznymBadania własne
prof. dr hab. Bielski AndrzejSpektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej w układach atomowychBadania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaKonsekwencje założenia niezależności pułapek w przypadku złożonych sygnałów OSL – temat nowyBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu dowykrywania nowotworówBadania własne
prof. dr hab. Firszt FranciszekPomiary fotoakustyczne i widm wzbudzenia roztworów stałych szerokopasmowych związków II-VI z Mg i Cd jako składnikami.Badania własne
dr hab. inż. Grzesiak Lech M.Serwonapęd z silnikiem momentowym zasilanym z falownika PWM wykorzystujący metodę bezpośredniego sterowania momentem.Badania własne
dr Hanus WiesławBadanie struktur krzemu porowatego pod kątem zastosowań w czujnikach gazówBadania własne
dr hab. Iwaniszewski JanBadanie anomalnej dyfuzji w prostych układach dynamicznychBadania własne
prof. dr hab. Jankowski KarolHybrydowe metody WFT-DFT opisu efektów korelacyjnych.Badania własne
dr inż. Karwowski KazimierzZmniejszanie błędów trajektorii ruchu w układach sterowania numerycznego maszyn wieloosiowychBadania własne
prof. dr hab. Karwowski JacekMetoda wariacyjna w modelach Schroedingera i Diraca układów wieloelektronowychBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania absorpcji w stanie wzbudzonym jako metoda diagnostyki potencjalnych materiałów laserowychBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie grzebienia częstości optycznych do spektralnej tomografii optycznej OCTBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamWizualizacja przejść elektronowych w atomie wodoruBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie metody sprzężonych klasterów w przestrzeni Focka w opisie własności molekularnych w stanach wzbudzonych.Badania własne
dr hab. Mrugała FelicjaBadania kształtu linii widmowych atomów i cząsteczekBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie IVBadania własne
dr Osiński GrzegorzElementy fizyki współczesnej w procesie dydaktycznymBadania własne
dr Patyk JaromirWłasności elektryczne fullerytów i anizotropowych struktur węglowychBadania własne
NN
dr Przegiętka KatarzynaRozwijanie metod kształcenia i dokształcania nauczycieli fizyki, w tym na odległość.Badania własne
dr Płóciennik PrzemysławBadania wzrostu warstw AIIBVI oraz związków mieszanych otrzymywanych metodą epitaksji z użyciem wiązki laserowej (PLD)Badania własne
prof. dr hab. Raczyński AndrzejWłasności statystyczne światła po zatrzymaniuBadania własne
mgr Rożnowska AnnaNumeryczne techniki analizy doświadczeń depolaryzacji fluorescencji w polimerach i ciekłych kryształach w oparciu o metody algorytmów genetycznychBadania własne
prof. dr hab. Smentek LidiaLuminescencja uczulona jonów ziem rzadkich w organicznych chelatachBadania własne
dr hab. Staszewska GrażynaModelowanie powierzchni potencjalnych drobinBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrAnaliza efektów ablacji werniksu w czyszczeniu laserowym obiektów zabytkowychBadania własne
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Absorpcja, radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne
dr Zawadzka AnnaBadania absorpcji dwu fotonowej w strukturach organicznych (SHG) i warstwach mieszanych związków AIIBVI.Badania własne
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekProjektowanie precyzyjnych układów pomiaru zależności czasowychBadania własne
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekTransmisja danych z przetworników pomiarowychBadania własne
dr Łukasiak ZbigniewBadanie kinetyki luminescencji i elektroluminescencji struktur polimerów przewodzą-cych (OLED)Badania własne
brak
dr hab. Banaszek KonradSystemy Łączności Kwantowej
(grant European Office of Aerospace Research and Development of the United States Air Force)
Inny
EOARD
prof. dr hab. Firszt FranciszekGrowth and characterization of II-VI wide band gap mixed crystals
(National Taiwan University of Science and Technology NTUST- NCU Joint Research Project No RP07-02)
Inny
NTUST-NCU
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. inż. Kiciński WiesławDyskretne przekształcenie kosinusowe w analizie sygnałów losowych.DS- działalność wspomagająca badania
nn
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzMOSEM,
(Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme)
Grant europejski
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
prof. dr hab. Firszt FranciszekTechnologia otrzymywania i własności szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VI z berylem magnezem i manganem jako składnikami
(Grant KBN 1 PO3B 092 27 (630-F))
Grant KBN
630-F
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStruktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.
(Struktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.)
Grant KBN
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F