Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach metodami spektroskopii luminescencyjnej i ramanowskiejDziałalność statutowa
dr hab. Bała WacławWłasności optyczne i elektryczne niskowymiarowych organicznych struktur i organicznych struktur z kropkami kwantowymiDziałalność statutowa
dr hab. Bała WacławNanostruktury półprzewodnikowe i polimerowe: Fizyka, technologia i zastosowanie.Działalność statutowa
prof. dr hab. Bielski AndrzejSpektroskopowe badania oddziaływań międzyatomowych w fazie gazowejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chruściński DariuszKwantowanie deformacyjne i funkcja WigneraDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Chwirot StanisławKoincydencyjne badania nieelastycznych zderzeń elektron- atom w zakresie dużych kątów rozpraszaniaDziałalność statutowa
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i własności fotooptyczne związków półprzewodnikowych II‑VI.Działalność statutowa
dr hab. Fisz JacekPolaryzacyjna spektroskopia fluorescencyjna cienkich warstw molekularnychDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
dr hab. Jamiołkowski AndrzejBadanie kanałów i operacji kwantowych. Wyznaczanie długości kanałówDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w stanach niezamkniętopowłokowychDziałalność statutowa
dr hab. Kobus JacekEfekty relatywistyczne i własności elektryczne atomów i cząsteczek dwuatomowych (kontynuacja z roku 2005)Działalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia optyczna jonów ziem rzadkich w matrycy szklanej i krystalicznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejBadanie struktury zbioru macierzy gęstości oraz odwzorowań dodatnich na zbiorze macierzyDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejWykorzystanie metod fizycznych do wspomagania diagnozowania w medycynieDziałalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamKwantowo-klasyczne korespondencje dla układów typu SU(2)Działalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczne badania rezonansów wibracyjno-rotacyjnych w małych układach molekularnychDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała RyszardRozwijanie metod geometrycznych w teorii informacji i termodynamiceDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławWykorzystanie metod teoretycznych do wydobywania informacji użytecznych w eksperymentach spektroskopii emisyjnejDziałalność statutowa
dr hab. Oczkowski Hubert L.Badania naturalnej luminescencji minerałów.Działalność statutowa
dr Oszwałdowski RafałRozwijanie metod opisu układów przestrzennie ograniczonych i struktur niskowymiarowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Raczyński AndrzejKoherentne sterowanie propagacją światła w układach atomowych.Działalność statutowa
prof. dr hab. Rozpłoch FranciszekKorelacje czynnika rozszczepienia spektroskopowego „g” ze strukturą w nanorurkach węglowych i cienkich warstwach diamentowych (polikrystalicznych strukturach diamentu).Działalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaNowa parametryzacja widm f-f; testowanie nowych programów i reprodukcja zmierzonych sił linii dla różnych układów zawierających jony ziem rzadkichDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaTeoretyczny opis materialow nanoenergetycznychDziałalność statutowa
dr Turło JózefinaNowe urządzenia, oprogramowanie i propozycje dydaktyczne dotyczące zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji przyrodniczejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania procesów transferu energii matryca-aktywator w materiałach scyntylacyjnych metodami spektroskopowymi i scyntylacyjnymiDziałalność statutowa
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekWykorzystanie procesorów wirtualnych i wbudowanych w struktury FPGA w systemach pomiarowo kontrolnychDziałalność statutowa
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Koepke CzesławDiagnostyka potencjalnych materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachGrant Rektora UMK
517-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
dr hab. Banaszek KonradZastosowanie technik kwantowej korekcji błędów w kryptografii kwantowejGranty MNiSW
689F
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaUkłady przestrzennie ograniczone: modelowanie i własnościGranty MNiSW
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
dr Wasilewski WojciechDiagnostyka homodynowa wielomodowych kwantowych stanów światłaGranty MNiSW
751F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Zaremba JarosławPropagacja i zatrzymywanie impulsów światła w ośrodkach atomowych o spójnie modyfikowanych właściwościach optycznychGranty MNiSW
654-F
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekCharakterystyka i system do pomiaru rozmycia czasowego generatorówGranty MNiSW
N
prof. dr hab. Bylicki MirosławRelatywistyczne stany rezonansowe dla potencjału YukawyGranty UMK
dr hab. Chruścińska AlicjaBadania wpływu niejednorodności ziaren kwarcu na sygnał naturalnej stymulowanej luminescencji w próbach osadów geologicznych.Granty UMK
prof. dr hab. Chwirot StanisławBadania procesów zderzeniowych elektron-atom helu dla dużych kątów rozproszenia z wykorzystaniem metody lokalnego pola magnetycznego.Granty UMK
prof. dr hab. Jankowski KarolZbadanie struktury rozwinięć asymptotycznych energii korelacji par w większych atomach zamkniętopowłokowych.Granty UMK
prof. dr hab. Koepke CzesławPomiar i oppis charakterystyk ESA w prototypowych matrycach szklanych domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
377-F
dr hab. Lisak DanielEfekty nasyceniowe w precyzyjnej spektroskopii strat we wnęce optycznejGranty UMK
dr hab. Matulewski JacekPrzygotowanie podręcznika „C++ Builder 2006” w ramach rozwoju dydaktyki informatyki stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejGranty UMK
dr Oszwałdowski RafałTransport w półprzewodnikach ferromagnetycznych w obecności ściany domenyGranty UMK
dr Patyk JaromirBadanie defektów w materiałach węglowych o strukturze grafitu metodami spektroskopii EPR i spektroskopii Ramana
(382-F)
Granty UMK
382-F
dr Piątkowski DawidPomiar i opis charakterystyk ESA w prototypowych matrycach szklanych domieszkowanych jonami ziem rzadkichGranty UMK
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badanie wpływu geometrii kryształów scyntylacyjnych na ich własności spektroskopowe i scyntylacyjneGranty UMK
dr Zawadzka AnnaWytwarzanie warstwy powierzchniowej oraz struktur niskowymiarowych przy wykorzystaniu ablacji laserowejGranty UMK
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych – AFMBadania własne
prof. dr hab. Balter AleksanderKonstrukcja mikroskopu sił atomowych - AFMBadania własne
dr hab. Banaszek KonradGeneracja par fotonów bez korelacji widmowychBadania własne
dr hab. Chruścińska AlicjaSeparacja minerałów dla celów luminescencyjnego datowania zabytków architektonicznych”Badania własne
prof. dr hab. Chruściński DariuszWłasności geometryczne ewolucji kwantowejBadania własne
N
prof. dr hab. Ciuryło RomanBadania ultra zimnych zderzeń atomowych i optycznych rezonansów Feshbacha.Badania własne
mgr Dąbkowska ElżbietaInterdyscyplinarne projekty przyrodnicze sposobem motywacji do uczenia sięBadania własne
dr hab. Domysławska JolantaBadanie asymetrii „line-mixing” w układach 113Cd-gaz szlachetnyBadania własne
dr Dziczek DariuszBadania nad kontrolowaną propagacją impulsów świetlnych w ośrodkach o elektromagnetycznie kontrolowanej przezroczystościBadania własne
prof. dr hab. Firszt FranciszekLuminescencja i fotoprzewodnictwo czteroskładnikowych roztworów stałych ZnMgCdSe.Badania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne uwzględnienie korelacji w metodzie OEP-DFTBadania własne
dr hab. Iwaniszewski JanBadanie stochastycznej dynamiki lasera typu VCSELBadania własne
dr hab. Jamiołkowski AndrzejWyznaczanie operacji kwantowych poprzez tomografię stroboskopowa stanówBadania własne
N
prof. dr hab. Jankowski Karol Hybrydowe metody WFT-DFT opisu efektów korelacyjnych w większych układach wieloelektronowych (część I)Badania własne
dr inż. Karwowski KazimierzSieciowy układ sterowania numerycznego maszyn umożliwiający zmniejszenie błędu trajektorii dla dużych prędkości ruchuBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania mechanizmów up-konwersji oraz absorpcji w stanie wzbudzonym (ESA) w jonach ziem rzadkichBadania własne
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejOpis rozproszenia zewnętrznego pola elektromagnetycznego przez układ sferyczny typu oscylator harmoniczny plus pole elektromagnetyczne - kontynuacja,Badania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój interferometrycznej techniki obrazowania tkanekBadania własne
dr hab. Maćkowiak JanBadanie termodynamiki rozcieńczonych stanów magnetycznych: ciepła właściwego, magnetyzacji, podatności magnetycznejBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamStany zlokalizowane dla atomu wodoruBadania własne
dr hab. Matulewski JacekBadanie transportu ładunków w układach nieuporządkowanychBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie metody sprzężonych klasterów w przestrzeni Focka w opisie własności molekularnych w stanach wzbudzonych.Badania własne
dr hab. Mrugała RyszardRozwijanie metod geometrycznych w fizyce statystycznej i termodynamiceBadania własne
dr hab. Mrugała FelicjaMetoda "pochodnej logarytmicznej" dla obliczeń zderzeniowych w reprezentacji adiabatycznejBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławBiałka ważne w medycynie i biotechnologii – symulacje komputerowe dynamiki i badania bioinformatyczneBadania własne
dr hab. Oczkowski Hubert L.Określanie dawek rocznych metodą spektrometrii gammaBadania własne
dr hab. Orlikowski TadeuszMetoda "obrotu zespolonego" w badaniach rezonansów wibracyjnychBadania własne
dr Oszwałdowski RafałBadanie efektów wielociałowych oraz efektów transportu elektronowego w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowychBadania własne
dr hab. Pepłowski PiotrBadanie stanów kwantowych opisywanych funkcjami fraktalnymiBadania własne
dr hab. Pestka GrzegorzŚciśle i kwazi-ściśle rozwiązywalne równania Schroedingera i Diraca (kontynuacja z roku 2005)Badania własne
dr Przegiętka KatarzynaRola i przebieg praktyki przedmiotowej w kształceniu przyszłych nauczycieli w Europie i PolsceBadania własne
mgr Rożnowska AnnaPolaryzacja fluorescencji w uporządkowanych foliach polimerowychBadania własne
prof. dr hab. Smentek LidiaBadanie stabilności strukturalnej, identyfikacja symetrii i analiza efektywności transferu energii w przypadku układów chelatowych jonów ziem rzadkich stosowanych w diagnozowaniu i leczeniu raka.Badania własne
dr hab. Staszewska GrażynaModelowanie potencjałów efektywnych dla rozpraszania elektronów na atomachBadania własne
dr hab. Szroeder PawełPoszukiwanie nowych metod doświadczalnych otrzymywania nanorurek węglowych.Badania własne
N
prof. dr hab. Targowski PiotrInterferometryczne badanie obiektów muzealnychBadania własne
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania addytywności efektów zderzeniowychBadania własne
dr Turło JózefinaWykorzystanie zasobów interaktywnego muzeum dla podniesienia efektywności nauczania i uczenia sie fizykiBadania własne
mgr inż. Wawrzak AndrzejAutomatyczny dobór parametrów regulatorów w serwonapędach z silnikami PMSM w układach sterowania numerycznego maszynBadania własne
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Absorpcja, radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne
dr hab. Zakrzewski JacekBadanie własności fotoakustycznych i fototermicznych związków półprzewodnikowych II-VI.Badania własne
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekPomiar stabilności generatorów za pomocą systemu pomiaru odcinka czasowegoBadania własne
dr Łukasiak ZbigniewBadania absorpcji dwu fotonowej w strukturach organicznych (SHG) związków AIIBVI, badania wzrostu warstw AIIBVI otrzymywanych metodą epitaksji z użyciem wiązki laserowej (PLD) oraz badanie kinetyki luminescencji i elektroluminescencji struktur polimerówBadania własne
brak
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
prof. dr hab. inż. Karwasz GrzegorzEIPAM Electron induced processes in atoms and moleculesGrant europejski
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
prof. dr hab. Firszt FranciszekTechnologia otrzymywania i własności szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VI z berylem magnezem i manganem jako składnikami
(Grant KBN 1 PO3B 092 27 (630-F))
Grant KBN
630-F
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzModelowanie półprzewodnikowych nanostruktur
(Modelowanie półprzewodnikowych nanostruktur)
Grant KBN
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStruktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.
(Struktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.)
Grant KBN
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F