Badania naukowe

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach metodami spektroskopii luminescencyjnej i ramanowskiejDziałalność statutowa
dr hab. Bała WacławBadanie struktur nieorganicznych i organicznych pod kątem wykorzystania w optoelektronice i sensorach gazówDziałalność statutowa
dr hab. Bylicki FraniciszekOddziaływanie zimnej materii z promieniowaniem elektromagnetycznymDziałalność statutowa
prof. dr hab. Bylicki MirosławBadanie rezonansowych stanów autojonizacyjnych atomów dwu - trójelektronowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Chruściński DariuszBadanie geometrycznych własności zbiorów stanów separowalnychDziałalność statutowa
N
prof. dr hab. Chwirot StanisławKompletne w sensie kwantowo-mechanicznym doświadczalne badania zderzeń elektron-atomDziałalność statutowa
prof. dr hab. Firszt FranciszekWłasności fotooptyczne i fototermiczne roztworów stałych Zn1-xBexTe, Cd1-xMnxTe,Zn1Działalność statutowa
dr hab. Fisz JacekSpektroskopia fluorescencyjna w polimerachDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanTransport przez fluktuującą barierę potencjałuDziałalność statutowa
dr hab. Jamiołkowski AndrzejBadanie kanałów i operacji kwantowych. Wyznaczanie długości kanałówDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolTeoretyczne badanie struktury elektronowej układów wieloelektronowych z uwzględnieniem efektów korelacyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzElektryczne i optczne wlasnosci niskowymiarowych struktur polprzewodnikowych i ukladow nanorurek weglowychDziałalność statutowa
dr inż. Karwowski KazimierzRozwój infrastruktury laboratoryjnej w zakresie rozproszonych systemów sterowania przemysłowegoDziałalność statutowa
prof. dr hab. Karwowski JacekEfekty relatywistyczne w ukladach jedno- i dwuelektronowychDziałalność statutowa
N
dr hab. Kobus JacekWyznaczanie właściwości elektrycznych cząsteczek dwuatomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Koepke CzesławSpektroskopia optyczna jonów ziem rzadkich w matrycy szklanej i krystalicznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejBadanie struktury zbioru macierzy gęstości oraz odwzorowań dodatnich na zbiorze macierzyDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejMetody odwrotne w tomografii optycznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
dr hab. Maćkowiak JanBadanie termodynamiki nadprzewodnika z dwoma niskotemperaturowymi kondensatami.Działalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamSzczegółowy opis dochodzenia do klasycznej granicy dla pewnych stanów kwantowychDziałalność statutowa
dr hab. Matulewski JacekTransport ładunku w DNADziałalność statutowa
dr hab. Mrugała RyszardRozwijanie metod geometrycznych w teorii informacji oraz w fizyce statystycznej i termodynamice - kontynuacjaDziałalność statutowa
dr hab. Mrugała FelicjaTeoretyczny opis radiacyjnego przeniesienia ładunku w zderzeniach jonu He+ z drobiną H2Działalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki układów wykazujących fluorescencjęDziałalność statutowa
dr hab. Oczkowski Hubert L.Stymulowana luminescencja minerałów w zastosowaniu do datowaniaDziałalność statutowa
dr hab. Orlikowski TadeuszTeoretyczne badania zderzeń optycznychDziałalność statutowa
dr Osiński GrzegorzOpracowanie koncepcji metodycznej wykorzystania narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu fizyki na poziomie szkoły średniejDziałalność statutowa
dr hab. Pepłowski PiotrModelowanie klasycznego potencjału modów przyspieszających i badanie tunelowania z modu chaotycznego do modu przyspieszającego.Działalność statutowa
prof. dr hab. Rozpłoch FranciszekOtrzymywanie i badanie własności elektrycznych i struktury warstw diamentowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaOpis luminescencji uczulonej materiałów domieszkowanych jonami ziem rzadkichDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów na atomachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Szudy JózefSpektroskopowe badania oddziaływań międzyatomowych w fazie gazowejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Targowski PiotrBadania strukturalne przy pomocy światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badanie asymetrii "line-mixing" w układach 113Cd-gaz szlachetnyDziałalność statutowa
dr Turło JózefinaNowe urządzenia, oprogramowanie i propozycje dydaktyczne dotyczące zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji przyrodniczej (kontynuacja)Działalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania procesów transferu energii w materiałach scyntylacyjnych metodami spektroskopowymi i scyntylacyjnymiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Zaremba JarosławWłasności dyspersyjne ośrodków złożonych z kilkupoziomowych atomów ubranych silnym polem laserowymDziałalność statutowa
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekProjektowanie systemów pomiarowych z wykorzystaniem platformy projektowej CADENCE ICDziałalność statutowa
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Koepke CzesławDiagnostyka potencjalnych materiałów laserowych opartych na jonach ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykachGrant Rektora UMK
517-F
dr hab. Banaszek KonradZastosowanie technik kwantowej korekcji błędów w kryptografii kwantowejGranty MNiSW
689F
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaUkłady przestrzennie ograniczone: modelowanie i własnościGranty MNiSW
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Zaremba JarosławPropagacja i zatrzymywanie impulsów światła w ośrodkach atomowych o spójnie modyfikowanych właściwościach optycznychGranty MNiSW
654-F
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie luminescencyjnych badań osadów geologicznych do datowania gleb kopalnychGranty UMK
dr hab. Ciuryło RomanBadania własności optycznych rezonansów Feshbacha podczas ultrazimnych zderzeń atomowych.Granty UMK
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBadanie liniowych i nieliniowych własności optycznych związków metaloftalocyjaninGranty UMK
432-F
dr hab. Domysławska JolantaBadanie asymetrii line-mixing linii 326.1 nm izotopu 113 Cd zaburzonej przez gazy szlachetne – kontynuacja.Granty UMK
dr hab. Drozdowski WinicjuszPomiar własnej energetycznej zdolności rozdzielczej materiałów scyntylacyjnych
(434-F/2005)
Granty UMK
434-F/2005
dr Dziczek DariuszEksperymentalne badania rezonansowego oddziaływania ośrodków atomowych z wieloma wzajemnie spójnymi polami laserowymiGranty UMK
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie wysokociśnieniową metodą Bridgmana i badanie własności fotoelektrycznych mieszanych kryształów II-VIGranty UMK
prof. dr hab. Grabowski IreneuszWdrożenie, implementacja i rozwój TCE - Tensor Contraction Engine.Granty UMK
F
dr hab. Iwaniszewski JanTransport elektronów przez układ sprzężonych kropek kwantowych w obecności fluktuacji ładunków tłaGranty UMK
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZwiększenie zakresu pomiarowego prędkości przepływów metody Spektralnej Tomografii Optycznej SOCT .
(439-F)
Granty UMK
439-F
dr hab. Lisak DanielAnaliza kształtów linii widmowych cząsteczki C2H2 zaburzonej przez ksenonGranty UMK
prof. dr hab. Makowski AdamKwantowe stany zlokalizowane na klasycznych trajektoriachGranty UMK
dr hab. Matulewski Jacek1. Badanie zjawiska rekombinacji w silnym polu lasera.2. Przygotowanie podręczników "Delphi 2005"oraz "Microsoft Visual C# 2005 w ramach rozwoju dydaktyki inf. stos. na WFAiISGranty UMK
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój zaawansowanych metod opisu stanów podstawowych i wzbudzonych w układach molekularnych, ich numeryczna implementacja i zastosowania.Granty UMK
prof. dr hab. Nowak WiesławJak neuroglobina chroni mózg przed mikroudarami- badania białek hemowych metodami bioinformatyki strukturalnej.Granty UMK
dr Przegiętka KrzysztofOptyczne wygaszanie TL kwarcu – model kinetyki procesu a wyniki eksperymentu
(445-F)
Granty UMK
445-F
dr hab. Szroeder PawełStymulowana termicznie emisja światła z warstw grafenowych,Granty UMK
446-F
prof. dr hab. Targowski PiotrTrójwymiarowa Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia.Granty UMK
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badanie addytywności efektów zderzeniowych wpływających na kształt linii widmowychGranty UMK
dr Wiśniewski KrzysztofPomiary absorpcji w stanie wzbudzonym materiałów aktywowanych prazeodymem (Pr3+) i neodymem (Nd3+)Granty UMK
dr Łukasiak ZbigniewFotoelektryczne badania ruchliwości nośników i admitancji cienkich warstw związków kompleksowych na podłożach szklanych, ITO i krzemu porowatego.Granty UMK
440-F
prof. dr hab. Balter AleksanderBadanie procesu fotodegradacji tryptofanu w roztworachBadania własne
dr hab. Bała WacławBadania rozkładu domieszek z głębokimi poziomami w heterostrukturach oraz strukturach wielowarstwowychBadania własne
prof. dr hab. Bielski AndrzejHistoria badań ciepła właściwegoBadania własne
prof. dr hab. Bylicki MirosławRozwijanie metody stabilizacji do badania kwantowych stanów kwazistacjonarnychBadania własne
prof. dr hab. Chruściński DariuszWłasności geometryczne ewolucji kwantowejBadania własne
N
prof. dr hab. Chwirot StanisławSpektroskopia tkankowa i obrazowanie autofluorescencji w zastosowaniu dowykrywania nowotworówBadania własne
prof. dr hab. Firszt FranciszekOtrzymywanie i badanie własności optycznych, termicznych i luminescencyjnych czteroskładnikowych kryształów Cd1-x-yBexZnySeBadania własne
dr hab. Fisz JacekDepolaryzacja fluorescencji w membranachBadania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszWdrożenie i rozwój Tensor Contraction Engine (TCE)Badania własne
dr hab. Iwaniszewski JanBadanie stochastycznej dynamiki lasera typu VCSELBadania własne
dr hab. Jamiołkowski AndrzejWyznaczanie operacji kwantowych poprzez tomografię stroboskopową stanówBadania własne
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie struktury efektów korelacji elektronowej w zewnętrznych powłokach dużych atomówBadania własne
dr Karbowski AndrzejMetodyczna koncepcja wykorzystania eksperymentów wspomaganych komputerowo w ramach projektu "Mini-laboratoria w szkołach" (kontynuacja)Badania własne
dr inż. Karwowski KazimierzImplementacja algorytmów pomiaru położenia i prędkości w procesorze TMS320F2812 dla serwonapędu z silnikami synchronicznymi prądu przemiennego.Badania własne
prof. dr hab. Karwowski JacekScisłe i kwazi-ścisłe rozwiązywalne równania Schroedingera i DiracaBadania własne
N
dr hab. Kobus JacekWyznaczanie efektów korelacyjnych metodą CI w oparciu o bazę orbitali numerycznychBadania własne
prof. dr hab. Koepke CzesławBadania mechanizmów upkonwersji oraz ESA w jonach ziem rzadkichBadania własne
prof. dr hab. Kossakowski AndrzejOpis rozproszenia zewnętrznego pola elektromagnetycznego przez układ sferyczny typu oscylator harmoniczny plus pole elektromagnetyczne - kontynuacjaBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejAnaliza obrazów dna okaBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejAnaliza zależności fazowych w tomografii optycznejBadania własne
dr hab. Maćkowiak JanBadanie termodynamiki rozcieńczonych stanów magnetycznych: ciepła właściwego, magnetyzacji, podatności magnetycznejBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamStany kwantowe o zerowej poprawce BohmaBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie Intermediate Hamiltonian Fock-space Coupled-cluster metod (IH FS-CC) w kwantowo-chemicznych obliczeniach na dużą skalęBadania własne
dr hab. Mrugała RyszardRozwijanie metod geometrycznych w teorii informacji oraz w fizyce statystycznej i termodynamiceBadania własne
dr hab. Mrugała FelicjaAdaptacja metod numerycznych przybliżenia "silnego sprzężenia" do obliczeń kształtu linii widmowych w mieszaninach atomów i drobin dwuatomowychBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie IIBadania własne
dr hab. Oczkowski Hubert L.Badania radiometryczne metodami gamma spektrometriiBadania własne
dr Oszwałdowski RafałModelowanie teoretyczne dynamiki ekscytonów w doświadczeniach typu czasowo rozdzielczej generacji drugiej harmonicznejBadania własne
dr hab. Pepłowski PiotrDynamika fraktalnych funkcji falowychBadania własne
dr Przegiętka KatarzynaOpracowanie wyników ogólnopolskiego konkursu pt. "Fascynujący Świat Przyrody" i ich wykorzystanie dla podniesienia motywacji w edukacji przyrodniczej młodzieżyBadania własne
prof. dr hab. Raczyński AndrzejPropagacja impulsów świetlnych w ośrodkach atomowych typu lambda z udziałem stanów z widma ciągłegoBadania własne
prof. dr hab. Rozpłoch FranciszekOtrzymywanie i badanie nanostruktur węglowychBadania własne
prof. dr hab. Smentek LidiaZastosowanie tzw. "borrowing mechanism" Wybourne'a do opisu przejść 0-0Badania własne
dr hab. Staszewska GrażynaBadanie materialow nanoenergetycznych.Badania własne
prof. dr hab. Szudy JózefBadania wpływu efektu "glory" na rozkład natężeń zderzeniowo-rozszerzonej linii widmowejBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrAnaliza wpływu czynników klimatycznych na kształt powierzchni i struktury obiektów zabytkowychBadania własne
prof. dr hab. Trawiński Ryszard S.Badania kształtów linii zimnych atomówBadania własne
dr Turło JózefinaWykorzystanie zasobów interaktywnego muzeum dla podniesienia efektywności nauczania i uczenia się fizykiBadania własne
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne
prof. dr hab. inż. Zieliński MarekImplementacja analogowo cyfrowego systemu pomiaru odcinka czasowego w programowalnej strukturze układu PSoC CYPRESSBadania własne
prof. dr hab. Chwirot StanisławUtrzymanie pracowni KLFAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
dr hab. Banaszek KonradQAP - Qubit Applications
(projekt finansowany ze srodkow 6. Programu Ramowego)
Grant europejski
QAP
dr hab. Banaszek KonradZastosowania Qubitu
(SPB 263-F)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
263F/SPB
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAccurate orbital-dependent correlation and exchange-correlation potentials from non-iterative ab initio dft caclulations
(Swiss National Fundation Grant)
Stypendia konferencyjne
prof. dr hab. Firszt FranciszekTechnologia otrzymywania i własności szerokopasmowych związków półprzewodnikowych II-VI z berylem magnezem i manganem jako składnikami
(Grant KBN 1 PO3B 092 27 (630-F))
Grant KBN
630-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAb-initio dft. Opracowanie nowych, zależnych od orbitali funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych i korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(4 T09A 187 25)
Grant KBN
F
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStruktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.
(Struktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.)
Grant KBN
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzModelowanie półprzewodnikowych nanostruktur
(Modelowanie półprzewodnikowych nanostruktur)
Grant KBN
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F