Przewody habilitacyjne w dziedzinie: nauki fizyczne, dyscyplina: fizyka

Terminarz | Skład Rady | Porządek obrad | Komunikaty | Materiały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury | Uchwały


wróć

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego przez Instytut Fizyki UMK proszone są przed wysłaniem dokumentacji do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów o kontakt z dyrektorem Instytutu Fizyki.

AKTY PRAWNE:

postępowania zakończone postępowania w trakcie