XXIV Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego

24 lutego 2011 o godzinie 17:15
w sali 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego UMK w Toruniu

Sigurd Hofmann
Profesor fizyki z Instytutu Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt

wygłosi wykład:

The element Copernicium

why it exists and how it was made

(Pierwiastek Copernicium – dlaczego istnieje i jak został odkryty)

Streszczenie wykładu

Galeria

Doniesienia prasowe (Gazeta Wyborcza z dnia 23.02.11, Nowości z dnia 24.02.11, Gazeta Pomorska z dnia 25,02.2011, Gazeta Pomorska z dnia 28,02.2011)

Ten 24 już wykład im. Aleksandra Jabłońskiego odbył się w 113. rocznicę jego urodzin.
Poprzednie Wykłady im. Jabłońskiego