Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Po co nam Centrum Optyki Kwantowej?

na pytanie odpowiadają profesorowie Włodzimierz Jaskólski, Stanisław Chwirot, Konrad Banaszek, Andrzej Tretyn, Andrzej Jamiołkowski