Mgr Karolina Słowik, najlepszy absolwent Wydziału roku 2007/2008

Mgr Karolina Słowik jest najlepszą absolwentką Wydziału roku 2007/2008. Ukończyła studia na fizyce teoretycznej. Pracę magisterską pt. Zatrzymywanie i uwalnianie fotonów w kontrolowanym optycznie ośrodku gazowym w konfiguracji energetycznej "trójnoga" wykonała pod opieką prof. dra hab. Andrzeja Raczyńskiego.

Po studiach p. Karolina Słowik przygotowała na naszym Wydziale pracę doktorską. Odbyła kilkuletni staż podoktorski w Niemczech. Wróciła na Wydział, jest adiunktem w Zakładzie Mechaniki Kwantowej.