Mgr inż. Mateusz Borkowski – Najlepszy Absolwent UMK roku 2009/2010

Po raz drugi z rzędu nasz absolwent otrzymał tytuł najlepszego absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W zeszłym roku była to mgr Agata Karska, a w tym roku mgr inż. Mateusz Borkowski.

Mgr inż. Borkowski zakończył studia na fizyce technicznej ze średnią ocen 4,78. Pracę magisterską na temat  "Optyczna kontrola oddziaływań międzyatomowych w ultrazimnym iterbie" wykonał pod opieką dr. hab. Romana Ciuryło. W 2011 roku została ona nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą II stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie. Praca ta jest owocem międzynarodowej współpracy z grupą prof. Yoshiro Takahashiego z Department of Physics, Kyoto University i z prof. Paulem Julienne z National Instytut of Standards and Technology w USA. Kończąc studia mgr Borkowski był współautorem trzech publikacji w wysoko notowanych międzynarodowych czasopismach i ośmiu ustnych i plakatowych komunikatów prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Sam brał udział w dwóch takich konferencjach. W czasie studiów, w latach 2007-2009, brał udział w badaniach doświadczalnych i teoretycznych w grupach prof. Erlinga Riisa i G.-L. Oppo w Department of Physics and Applied Physics, University of Strathclyde w Glasgow.

Po studiach p. Borkowski został doktorantem na Wydziale. Studia doktoranckie zakończył w roku 2015 obroną pracy doktorskiej pt. "Optyczne rezonanse Feshbacha w ultrazimnych gazach atomowych", napisanej pod kierunkiem prof. Romana Ciuryło.