Ankieta "Zadowolenie z odbytych studiów" 2010

W listopadzie 2010 r. po raz drugi przeprowadziliśmy ankietę dla absolwentów na temat zadowolenia z odbytych studiów. Papierowa (nieelektroniczna) forma ankiety została wybrana ze względu na to, że ankietowanie jest prowadzone przy okazji uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów. W poniższej tabeli podajemy liczbę absolwentów, którzy wzięli udział w ankiecie.

Absolwenci roku Astronomia Automatyka i robotyka Fizyka Fizyka techniczna Razem
  2008/2009    0     5   25    14   44
  2009/2010    8     7   12    23   50
Razem    8
  12   37    37   94

Wyniki zebrane dla wszystkich kierunków studiów i obu edycji ankiety podsumowuje poniższy diagram. Kolor zielony oznacza zadowolenie, czerwony – niezadowolenie, a zółty – brak zdecydowanej opinii. Pokazujemy diagram w dwóch wersjach: w pierwszej uwzględniono wszystkie odpowiedzi z jednakowymi wagami, w drugiej – z wagami powiększonymi do 2 dla pytań uznanych przez ankietowane osoby za ważne i zmniejszonymi do 0.5 dla uznanych za nieważne (Uwaga: Te ważone wyniki zostały odpowiednio unormowane. Wydłużenie lub skrócenie pasków zielonych i czerwonych oznacza, że ankietowani uznali odnośne aspekty za – odpowiednio – ważne lub nieważne. Zmiana długości pasków żółtych jest wyłącznie wynikiem dopasowania ich do pasków zadowolenia i niezadowolenia). Jako pierwsza wyświetlana jest  wersja bezwględna. Po najechaniu na nią kursorem, pojawia się wersja względna, z wagami.

 

Wyniki zdecydowanie potwierdzają opinie sprzed roku. W szczególności potwierdzone zostało wielkie uznanie dla pracy dziekanatu i bibliotek Instytutu Fizyki i Centrum Astronomii. Ankietowali są nadal w zdecydowanej większości zadowoleni ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Nie uległa zmianie negatywna opinia o nauczaniu języków obcych (uznanym za ważne). Będzie to wymagało zidentyfikowania przyczyn tej opinii i odpowiednich zmian w organizacji lektoratów. Niezadowolenie z organizacji studiów – na poziomie 20% – wynika głównie z nagromadzenia znacznej liczby egzaminów na pewnych etapach studiów. Mamy szczerą intencję poprawienia tego w nowych planach studiów.

Z myślą o dociekliwych przedstawiamy także wyniki w rozbiciu na poszczególne kierunki studiów: astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna. Wykazują one pewne niewielkie odchylenia od przedstawionych powyżej.

Astronomia (ośmioro uczestników ankiety)

Automatyka i robotyka (12 osób ankietowanych)

Fizyka (ankietowanych 37 osób)

Fizyka techniczna (ankietowanych 37 osób)