Kolejny sukces naszych studentów

Mgr Kamil Brylew i Mgr Szymon Wójtewicz, nasi absolwenci z roku 2009/10 a następnie doktoranci, otrzymali nagrody trzeciego stopnia w organizowanym przez Polski Komitet Optoelektroniki XIX Konkursie im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z optoelektroniki w 2010 roku.

Dr Szymon Wójtewicz zakończył obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w roku 2014. Pracuje w Instytucie Fizyki UMK. We wrześniu 2017 r. otrzymał grant Mobilność+ na staż w Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche we Włoszech.

Dr Kamil Brylew uzyskał stopień doktora w 2016 r. Obecnie jest adiunktem w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku.