Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2010/11

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej uprzejmie zaprasza studentów i pracowników na Wydziałową Inaugurację roku akademickiego 2010/2011, która odbędzie się 1 października 2010, o godz. 16:00 w sali 26 IF.

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie Inauguracyjne Dziekana Wydziału, prof. dra hab. Stanisława Chwirota
  • Wykład Inauguracyjny: dr Michalina Góra – "Moja przygoda ze światłem"
  • Ślubowanie
  • Gaudeamus Igitur

Uwaga Studenci I roku !!! Wasza obecność na wydziałowej inauguracji jest obowiązkowa. Prosimy o przybycie na godz 15:45.
Po inauguracji odbędzie się spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału i opiekunem roku.