Mgr Szymon Śmiga laureatem Nagrody im. prof. Jacka Rychlewskiego w roku 2010

Mgr Szymon Śmiga absolwent fizyki UMK, obecnie uczestnik studiów doktoranckich WFAiIS, został  laureatem Nagrody im. prof. Jacka Rychlewskiego za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki.
Nagrodzona praca magisterska, zatytułowana  "Analiza efektywności różnych wariantów metody OEP zastosowanej do układów atomowych i molekularnych”, wykonana została pod kierunkiem dra hab. Ireneusza Grabowskiego w Zakładzie Teorii Układów Wieloelektronowych IF UMK w 2009 roku.

Nagroda im. prof. Jacka Rychlewskiego, zmarłego w 2003 roku wybitnego chemika kwantowego, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nadawana jest raz w roku za najlepszą pracę magisterską z zakresu chemii kwantowej. Patronat nad tym prestiżowym wyróżnieniem sprawuje Polskie Towarzystwo Chemiczne. Wyboru laureata dokonuje Kapituła na podstawie przedstawionych dokumentów (praca, opinia promotora) i opinii recenzentów.