Ankieta "Zadowolenie ze studiowania"

Po raz pierwszy przeprowadziliśmy ankietę dla absolwentów na temat zadowolenia z odbytych studiów.

Została przeprowadzona w formie papierowej (nieelektronicznej) przy okazji uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów dnia 21 listopada 2009 roku. Na 140 osób dyplomowanych, ankietę wypełniły 43: 24 absolwentów fizyki, 14 – fizyki technicznej, 5 – automatyki i robotyki. Wyniki ankiety zebrane są zebrane w poniższych tabelach. W pierwszej z nich uwzględniono wszystkie odpowiedzi z jednakowymi wagami, w drugiej – z wagami powiększonymi do 1.5 dla pytań uznanych przez ankietowane osoby za ważne i zmniejszonymi do 0.5 dla uznanych za nieważne.

Na szczególną uwagę zasługuje uznanie dla pracy dziekanatu i biblioteki, co zadowoleni uznali za ważne. Ankietowali są w zdecydowanej większości zadowoleni ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Niepokoi natomiast opinia o nauczaniu języków obcych (uznanym za ważne). Będzie to wymagało zidentyfikowania przyczyn tej opinii i odpowiednich zmian w organizacji lektoratów. Niezadowolenie z organizacji studiów – na poziomie 19-20% – wynika głównie z nagromadzenia znacznej liczby egzaminów na pewnych etapach studiów. Zostanie to poprawione w nowych planach studiów.

 

Wyniki bez uwzględnienia wagi badanych aspektów:

 

automatyka i robotyka

 

fizyka

fizyka techniczna

 

Ogółem

 

Smile

Frown

 Smile

Frown

 Smile

Frown

  Smile

Frown

Organizacja studiów

57.1%

25.7% 

57.6%

18.4%

47.9%

18.8%

57.6%

19.4%

Prowadzący zajęcia

60.0%

3.7%

68.4%

7.4%

50.0%

14.3%

61.4%

9.4%

Zdobyta wiedza,
kompetencje, umiejętności

83.3%

0.0%

82.5%

5.8%

66.3%

12.1%

77.2%

7.2%

Przydatność lektoratów

25.0%

25.0%

18.2%

36.4%

30.3%

61.5%

23.1%

43.6%

Praca dziekanatu

93.3%

6.7%

93.1%

2.8%

90.5%

7.1%

92.3%

4.7%

Biblioteka IF

56.0%

28.0%

81.4%

4.2%

68.6%

1.4%

74.2%

6.1%

Baza lokalowa wydziału

60.0%

20.0%

63.9%

9.7%

40.5%

19.1%

55.8%

13.9%

Wydziałowe organizacje
studenckie

 20.0%

20.0%

 32.6%

4.7%

 25.9%

14.8%

 28.8%

10.0%

 

Wyniki ważone:

 

automatyka i robotyka

 

fizyka

fizyka techniczna

 

ogółem

 

Smile

Frown

  Smile

Frown

  Smile

Frown

  Smile

Frown

Organizacja studiów

 71.4%

14.3% 

 54.8%

21.7%

 50.4%

18.4%

55.2%

19.6%

Prowadzący zajęcia

 64.8%

3.7%

 66.8%

8.8%

 52.2%

14.5%

61.4%

10.2%

Zdobyta wiedza,
kompetencje, umiejętności

 84.7%

0.0%

 79.7%

7.1%

 66.7%

12.0%

75.9%

7.9%

Przydatność lektoratów

 30.0%

30.0%

 21.1%

42.1%

 31.6%

63.2%

25.7%

48.6%

Praca dziekanatu

 92.9%

7.1%

 92.7%

2.8%

 91.0%

6.6%

92.1%

4.7%

Biblioteka IF

 53.9%

26.9%

 84.7%

3.6%

 76.3%

1.2%

78.6%

5.2%

Baza lokalowa wydziału

 70.3%

8.1%

 65.5%

11.9%

 43.1%

19.3%

58.5%

13.9%

Wydziałowe organizacje
studenckie

 11.1%

22.2%

 39.1%

6.5%

 26.4%

17.0%

33.9%

11.3%