Pracownia Komputerowych Systemów Sterowania i Układów Napędowych

Transmisji danych | Układów Programowalnych | Mikroprocesorów i Procesorów Sygnałowych | Układów Sterowania i Urządzeń Napędowych | Maszyn i Robotów


 

Pracownia Układów Sterowania i Urządzeń Napędowych

kierownik pracowni: dr inż. Kazimierz Karwowski

Pracownia KSSiUN umożliwia praktyczne zapoznanie studentów z komputerowymi systemami sterowania i układami napędowymi stosowanymi w przemyśle. Pracownia jest uzupełnieniem wykładów z Automatyki Układów Napędowych i Komputerowych Systemów Sterowania. Złożona jest z 7 stanowisk obejmujących komputerowe systemy sterowania i 7 stanowisk z układami napędowymi.

Stanowiska dotyczące Komputerowych Systemów Sterowania:

  1. Stanowiska z programowalnymi sterownikami logicznymi i elementami wykonawczymi automatyki (przekaźniki, styczniki, zawory pneumatyczne, silniki skokowe) – 3 stanowiska z różnymi programatorami PLC.

  2. Stanowisko sterowania rozproszonego z wielopoziomowym systemem sterowania opartym o sterownik PLC firmy Rockwell z magistralami CAN i Ethernet.

  3. Stanowiska sterowania scentralizowanego złożone z komputera PC i kart rozszerzeń do komputera - 2 stanowiska wyposażone w różne karty rozszerzeń.

  4. Stanowisko automatycznego sterowania procesami technologicznymi złożone z komputera PC i zdalnych modułów pomiarowych i sterujących pracujących w sieci (RS232/485) (firmy ADVANTECH).

Stanowiska dotyczące Układów Napędowych:

  1. Stanowiska z napędami prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi asynchronicznymi (przemienniki częstotliwości) – 2 stanowiska.

  2. Stanowisko z napędem prądu przemiennego wektorowym.

  3. Stanowisko z serwonapędem z silnikiem synchronicznym PMSM pracującym w trybie autonomicznym.

  4. Stanowisko z serwonapędem prądu stałego w postaci karty rozszerzeń do komputera PC.

  5. Stanowisko z komputerem PC i napędami skokowymi tworzące model wieloosiowej maszyny numerycznej.

  6. Stanowisko ze sterownikiem programowalnym PLC i napędem skokowym.